artikel

CSCMP-congres: van RFID-poeder tot scenarioplanning

Supply chain

CSCMP-congres: van RFID-poeder tot scenarioplanning

De afgelopen week vond in Denver, Colorado de ‘annual conference 2008’ van de Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP) plaats. Ron Roest, president van de Benelux roundtable van de CSCMP en manager product en sector development bij CEVA Logistics, was hierbij aanwezig en heeft een kort verslag gemaakt van de meest opvallende bevindingen.

In totaal waren er dit jaar ongeveer 3.200 professionals in logistiek aanwezig bij dit congres, waarvan circa 15% afkomstig van buiten de VS. De CSCMP is een van de weinige councils die wereldwijd  vertegenwoordigd is en ook in bijna alle continenten jaarlijkse conferenties organiseert. Daarin staan de logistieke ontwikkelingen en best practices centraal. Tevens vormt het een uitgelezen mogelijkheid om te netwerken met ‘peers’ vanuit de hele wereld.

 

How are you today?

Na op de luchthaven Denver op uiterst hartelijke wijze begroet te zijn (‘how are you today?’), werd al snel duidelijk dat de meeste Amerikanen enorm bezig waren met de financiele crisis, de presidentsverkiezingen en de ontknoping van het baseball seizoen. Wat mij ook opviel is dat ik meer dan ooit het gevoel had, dat er naar wereldwijde ontwikkelingen wordt gekeken en dat bij Amerikanen aandacht voor het milieu nu toch echt op de agenda staat.

 

Snel reageren op veranderingen

De conferentie had dit jaar de titel ‘Connect, Compete, Profit’. Ook dit jaar was er weer veel om te kiezen: er waren 4 algemene sessies, 25 parallel sessies, een ‘educators conference’, site visits en talrijke discussiegroepen. Uiteraard kon ik die niet allemaal bezoeken. De thema’s die het meest in het oog sprongen tijdens de 4 daags bijeenkomst waren ‘green logistics’, de invloed van ontwikkelingen van buitenaf op supply chains (regelgeving, politieke ontwikkelingen, technische ontwikkelingen en dergelijke) en het opzetten van reactieve supply chains. Meer dan ooit is het vermogen van supply chain en supply chain managers om snel te reageren op de snelle veranderingen van buitenaf, van belang. De sleutel naar succes is daarbij om snel te analyseren, te leren en dit te vertalen in de juiste acties.

 

Assistent van George Bush

Tijdens de openings speech ging Frances Townsend, van 2004 tot 2008 assistent van president George Bush voor Homeland Security en counterterrorism, in op wereldwijde strategische risico’s die van invloed zijn op logistieke ketens. Het advies dat zij aan de aanwezigen meegaf was dat supply chain managers zich meer en meer moeten afvragen wat de kritieke factoren zijn die invloed hebben op de prestatie van de logistieke keten. Daarbij zijn er factoren die wel en die niet te beïnvloeden zijn.

 

Wat betreft deze laatste werd aangegeven dat men hiervoor niet alleen bij zichzelf te rade moeten gaan, maar dat mensen van buitenaf (zoals consultants) vaak een verhelderende blik kunnen werpen op deze materie. Daarnaast gaf zij aan dat organisaties moeten testen in hoeverre zij voorbereid zijn op de diverse mogelijke ontwikkelingen. Dit moet leiden tot een beschrijving van de gebreken en bedrijven moeten hierin volgens Townsend doortastend en tot op de bodem uitzoeken hoe bij dit soort zaken het meest effectief opgetreden moet worden. Op deze wijze ontstaat een lerende organisatie.

 

Dit zal crises niet voorkomen maar zorgt wel voor een zo goed mogelijke reactie als er toch iets gebeurt. En, omdat voor Amerikanen het glas toch altijd halfvol is, raadde zij iedereen aan als je voelt dat je iets onmogelijks moet doen, om er dan toch vooral in te blijven geloven. Wie had er na 9/11 gedacht dat er de 8 jaren daarna geen grote aanslag meer zou worden gepleegd op Amerikaanse doelen?

 

How to capitalize on future uncertainty

Mahender Singh, hoofd van het supply chain 2020 onderzoeks project van het MIT centrum voor transport en logistiek, hield een betoog getiteld ‘curved thinking in a flat World: how to capitalize on future uncertainty’. Hij gaf aan dat veel supply chain managers nog steeds erg operationeel ingesteld zijn en zich richten op het vinden van een balans tussen kosten, kwaliteit en service niveaus. De toekomst wordt vaak bekeken vanuit een ‘point forecast’ waarbij men eenzijdig doorberedeneerd vanuit het heden. Soms wordt er wel met het perspectief van risico management gekeken via what-if scenario’s. Maar deze gaan uit van dezelfde werkelijkheid en houden rekening met de verandering van factoren met veelal + of – 5% 0f 10%.

 

Volgens Singh moet er veel meer uit worden gegaan van scenario planning. Daarbij moet er eerst over de toekomst worden nagedacht en moet er vervolgens een strategie worden ontwikkeld. Deze toekomstige scenario’s kunnen een volledig ander beeld scheppen op alternatieve benaderingen voor supply chain management, dan waarin nu wordt gedacht als men de huidige situatie ‘doorvertaald’.

 

Technologische kennis verdubbelt op de zeven jaar

Tijdens de afsluitende sessie was Jack Uldridge aan het woord. Hij is een futuroloog die onder andere bekend is van het boek ‘Bending the curve’. Uldridge ging in op de exponentiele groei die technologische innovaties veelal ondergaan en de mogelijke invloed op supply chains. In het betoog noemde hij voorbeelden uit het verleden zoals de ontwikkeling van auto’s, vliegtuigen, zakrekenmachines en personal computers. De eerste computer zou 60 miljoen jaar doen over berekeningen waar een hedendaagse computer 1 seconde voor nodig heeft. Iemand die dat 40 jaar geleden gezegd zou hebben, was zeker voor gek verklaard.

 

Uldridge gaf aan dat op dit moment wetenschappelijke en technologische kennis iedere 7 jaar verdubbelen. In eerste instantie zijn de resultaten niet zo bijzonder, maar als die verdubbelen en nog een aantal keer verdubbelen, leidt dat na een bepaalde tijd tot een enorme, exponentiele groei.

 

Dus we kunnen nog wat verwachten in de komende tijd. Dingen die we nu niet voor mogelijk achten, kunnen binnen 10 a 20 jaar zomaar gaan gebeuren. Door onder andere de ontwikkeling van Nanotechnologie zullen er in de komende 25 jaar meer veranderingen gaan optreden dan in de hele 20e eeuw!

 

Als voor beelden werden genoemd:

  • – RFID tags: dit staat al lang in de belangstelling. Nu al bestaat er RFID poeder. Dit zal onder onder andere in mobiele telefoons worden aangebracht, waardoor deze als een soort van persoonlijke afstandsbediening kan gaan functioneren en de gebruikers op allerlei wijze van advies kan gaan voorzien (‘nu je product A gekocht hebt, wil je misschien ook product B kopen…)
  • – Gezichtsherkenning: als iemand bijvoorbeeld een winkel ingaat, kan aan de hand van gezichtsherkenning een taylor made boodschap worden gegenereerd 9of we daar zo blij mee moeten zijn….). Bij de Amerikaanse keten Dunkin Donuts wordt hier al mee geexperimenteerd
  • – Het gebruik van robots in bedrijven en huishoudens. Waarom zouden over een aantal jaren robots niet de orderpicking kunnen doen in warehouses?
  • – Productontwerp: de optimalisatie van het ontwerp van producten zoals golfclubs en koelkasten, die uit steeds minder en kwlaitatief betere onderdelen zullen bestaan. Dit zal leiden tot een optimalisatie van de SKU bestanden
  • – Productie: volgens Uldridge zijn er al ontwikkelingen die het op afstand drie dimensionaal ‘printen’ van ontwerpen van componenten mogelijk maakt. Dit zou kunnen leiden tot het vermijden van het verschepen van producten doordat die locaal gemaakt kunnen worden. In eerste instantie klinkt dit ver van mijn bed, maar als we denken aan het op afstand printen van de kranten, waarom zouden er dan op termijn ook niet schroeven, bouten, moeren en eenvoudige gereedschappen op afstand ‘geprint’ kunnen worden?
  • – Medische doorbraken: volgens Uldridge zijn er nu al aanwijzingen dat in 2015 behandelmethoden zijn waardoor de ziekte kanker volledig kan worden bestreden. Tevens kunnen mensen via hun mobiele telefoon eigen gezondheidsscans maken en automatisch de juiste voedingsadviezen krijgen.

Door deze exponentiele groei kan en zal de toekomst er heel anders uitzien dan we ons nu kunnen voorstellen en dat zal ook supply chain management gaan beïnvloeden op een manier die we nu nog niet kunnen bedanken.

Ik vraag me wel af hoe we dit moeten combineren met de roep tot het invoeren van scenario planning van Mahender Singh?

 

Broeikasgas wordt voor de helft door gebouwen veroorzaakt

Als laatste wil ik nog vermelden dat tijdens een presentatie van Prologis werd aangegeven dat van alle uitstoot van broeikasgassen circa 50% door gebouwen worden veroorzaakt. Zowel het transport als industriële productie nemen beide 25% van de uitstoot voor hun rekening. Een opmerkelijke conclusie die ik eerlijk gezegd niet had verwacht. Als praktische maatregelen om de uitstoot door distributiecentra te verminderen werd genoemd: het optimaliseren van de verlichting in gebouwen, het verminderen van het gebruik van water, het aanbrengen van windmolens en -turbines en het toepassen van zonnepanelen. De eerstgenoemde levert op dit moment verreweg de kortste terugbetaalperiode. Het is dus zeker zaaks als bedrijven in de logistiek de verlichting van hun gebouwen eens onder de loep nemen.

 

Uiteraard was er ook dit jaar weer het Benelux dinner op dinsdagavond, waar de meeste aanwezige Nederlanders en Belgen gezamenlijk discussieerden over veel te veel onderwerpen om hier kort samen te vatten. Al met al vond ik het een weer een uiterst geslaagde bijeenkomst die naast extra kennis en inspiratie ook weer vele nieuwe contacten heeft opgeleverd. Bij mij is het glas zeker weer half vol….

 

In 2009 vindt de CSCMP conferentie plaats in Chicago, Illinois, 20-23 september, 2009

Dichter bij huis vindt van 13-15 mei 2009 de Europese conferentie plaats in Copenhagen

Zie ook http://www.cscmp.org/

 

U kunt reageren via ron.roest@cevalogistics.com.

Reageer op dit artikel