artikel

Waterdicht registreren: kan dat?

Supply chain

Workshop RFID voor klanten TNT Innight: Wat kan RFID betekenen voor verschillende schakels in de keten? Die vraag legde TNT Innight vorige maand op tafel bij drie van haar klanten. Inmiddels is de tweede, intensieve workshop achter de rug en weten partijen waar de kansen liggen. En vooral ook: waar (voorlopig) niet.

Voor de projectbegeleiding heeft TNT Innight externe hulp binnen gehaald. Het bureau AIDC – Jeff van Hek – organiseert de workshops en zorgt voor terugkoppeling, samen met Harm van den Broek van Realtime Solutions.

 

Aan tafel zitten mensen van Kramp in Varsseveld, AP-Logistics in Schiedam, Teleplan in Zoetermeer en natuurlijk TNT Innight, specialist op het gebied van nachtdistributie voor vele serviceorganisaties. Van den Broek heeft de drie ketens van binnenuit geanalyseerd. Van Hek laat de bedrijven één voor één aan het woord en stelt gerichte vragen. Hoe ziet jouw proces er uit? Welke informatie heb je nodig? Waar en waarom wil je zekerheid hebben, dat de zending is overgedragen?

 

“Dit is de fase waarin we van elkaar moeten weten waar precies de kritische punten liggen. Pas als duidelijk is welke processtappen essentieel zijn, kunnen we eventuele scanmomenten benoemen, los nog van de vraag of daar RFID aan te pas moet komen.”

 

Werkplaatsplanning

Kramp, bij monde van Marcel Vlogman en Jan Frans Berends, geeft als eerste tekst en uitleg. “Er gaan dagelijks 2200 bakken en nog eens 2200 losse colli naar TNT Innight. De bakken hebben nu een 9-cijferige barcode als unieke bakidentificatie. We hebben al eens eerder gekeken naar de toepassing van RFID-tags op de bakken, maar dat bleek ruim een jaar geleden nog te duur. Misschien dat we dit nu wel in samenwerking met TNT Innight kunnen realiseren.”

 

In grote lijnen schetst Vlogman het belang van de bakken in het proces van de klant. “Afnemers als landbouwmechanisatiebedrijven hebben hun werkplaatsplanning afgestemd op de binnenkomst van de bakken. Als de betreffende bak er niet is, loopt de planning in de war. We krijgen onmiddellijk belletjes als bakken niet zijn aangekomen.”

Dit blijkt vaak genoeg voor te komen om een duurdere vorm van identificatie rendabel te maken. Vlogman zegt toe dit uit te zoeken, maar hij voegt er aan toe, dat het Kramp nog meer te doen is om de emballage; de bakken die zijn uitgeleverd moeten ook weer terug komen. “Als we daar winst kunnen boeken – dat hoeft niet eens 100 procent retour te zijn – dan is dat al veel waard.”

 

Wat kan RFID betekenen voor Kramp?

tijdwinst door realtime info

minder vragen van klanten

geen scan van retourkratten

 

Manco’s melden

AP-Logistics in Schiedam is leverancier van auto-onderdelen en werkzaam voor Van Heck. Luciën Verbrugge vertelt over de belabberde beladingsgraad van de auto’s waarmee de onderdelen op het afleveradres worden bezorgd. Eigen busjes zorgen voor twee keer een ‘same-day’ levering. “Dat is orderpicken voor automonteurs”, merkt iemand op. “We leveren sneller dan het Rode Kruis met een transplantatienier”, bevestigt Verbrugge.

 

“Klanten kunnen tot 10:00 uur bestellen. Binnen een half uur vertrekt de auto om nog voor 12:00 uur te kunnen leveren. Dat is wat commercie belooft en dat is wat we als logistiek waarmaken. Ons doel met RFID zou kunnen zijn, dat de commerciële mensen altijd precies aan de telefoon kunnen zeggen waar een bak zich bevindt. Ze willen weten of er een manco is in de levering. De info over compleetheid van een zending ontbreekt.”

 

AP-logistics zet dagelijks 1200 bakken klaar voor TNT Innight, die ’s nachts worden afgeleverd bij garagebedrijven. Zelf houden ze 109 bestelauto’s op de weg om naleveringen te doen. Verbrugge denkt een extra kwaliteitsimpuls te kunnen bieden door nieuwe KPI’s te benoemen. “RFID kan daarbij zeker helpen. Nu is er geen waterdichte registratie. Als het druk is, vergeet wel eens iemand om te scannen.”

 

Wat kan RFID betekenen voor AP-logistics?

commercieel uitnutten

gebruiksgemak chauffeurs

minder menselijke fouten

 

Bakken kwijt

Teleplan in Zoetermeer is de derde klant, die wel oren heeft naar de RFID-plannen van TNT Innight. Het bedrijf verzorgt de bevoorrading van de servicebusjes voor onder andere KPN met dagelijks gemiddeld 270 bakken. Belangrijkste probleem is het kwijtraken van de bakken, zo’n 6000 per jaar. Ferry Hofman: “In de communicatie gaat op dit punt het nodige mis. Je hebt te maken met verschillende partijen en dan is het onduidelijk waar de bakken precies blijven.”

 

Collega Rob Plaat legt uit hoe het proces verloopt. Het barcodelabel op de bak bestaat uit twee delen: een verzendlabel en een retourlabel. Soms levert Teleplan meer bakken per zending. Over de aflevering zelf hoort het bedrijf geen klachten. De discussie spitst zich daarom toe op de vraag hoe het verdwijnen van de bakken kan worden voorkomen. Misschien is een eenvoudig registratiesysteem de oplossing. Wellicht kan RFID uitkomst bieden.

 

Wat kan RFID betekenen voor Teleplan?

minder verlies bakken

commercieel uitnutten

hogere leverkwaliteit

 

Printkwaliteit

Nico Bossenbroek en Bert de Wit van TNT Innight leggen vervolgens uit hoe het sorteerproces in Nieuwegein verloopt en waar de scanproblemen zich zouden kunnen voordoen.

Bossenbroek: “Soms staan op een zending 3 of 4 labels. Dat levert doorgaans geen verstoring op. Wel als de printkwaliteit van de barcode slecht is of – en ook dat gebeurt toch nog regelmatig – de inhoud niet overeenkomt met de informatie in het label. Ons doel is om meer los te komen van de ‘onbetrouwbare’ barcode. Want de barcode is toch een gevoelige informatiedrager.” 

 

Voor TNT Innight gelden eigenlijk twee overwegingen, die het bedrijf moeten doen besluiten om al dan niet over te stappen op RFID. De eerste is tegemoet komen aan de informatiewens van de klant, waarbij het van belang is om vast te stellen of de klant daarvoor ook wil betalen. Het tweede is zich profileren als innovator.

 

Huiswerk mee

De ‘wrap-up’ is voor Jeff van Hek. Hij zet de mogelijke doelstellingen op een rij. Imago als innovator is in meer of mindere mate belangrijk bij alle partijen. Maar dat kan niet de enige afweging zijn. Er moet concreet voordeel behaald kunnen worden in de zin van direct bruikbare informatie voor de volgende schakel in de keten of voor intern gebruik.

Van Hek komt met het begrip ‘kwijting’ – ligt het moment van overdracht vast en is die informatie 100 procent betrouwbaar? “Uitslag bij Kramp is normaal gesproken inslag bij TNT, maar stel nou dat de informatie en de geleverde artikelen niet overeenkomen. Hoe voorkom je dat?”

 

Alle partijen krijgen ‘huiswerk’ mee van Van Hek. Probeer met cijfers hard te maken hoe vaak en zwaar mancoproblemen zich voordoen. Denk na over mogelijk extra scanpunten in het proces. Intussen heeft hij een denkrichting uitgezet. Toepassen van RFID moet in het bestaande proces eenvoudig gerealiseerd kunnen worden. Dus geen ingrijpende aanpassingen van het proces. Voorlopig ligt de focus even op de bakken, niet op losse colli.

 

Discussiepunten

Dan blijven er nog een aantal discussiepunten over, waarop in een volgende workshop meer duidelijkheid moet komen:

– waar wordt de verantwoordelijkheid van een zending overgedragen;

– welke informatie is commercieel gezien interessant;

– is een permanente RFID-tag noodzakelijk;

– wat mag RFID gaan kosten?

 

Wordt vervolgd, dus.

 

Auteur: Heres Stad / DataCollect 2

Reageer op dit artikel