artikel

Wat is ERP?

Supply chain

Wat is ERP?
ERP Enterprise Resource Planning

ERP staat voor standaard software voor het registreren van bedrijfsgegevens. Elke afdeling binnen een bedrijf kan ermee werken. De verkoopafdeling legt er klantgegevens, offertes en verkooporders in vast, de logistieke afdelingen hun materiaalgegevens, voorraden en productieorders en de inkoopafdeling de gegevens van toeleveranciers en inkooporders. Alle gegevens zitten in één database dus gegevens hoeven nooit dubbel te worden ingevoerd. Het voordeel hiervan is dat bedrijven sneller en efficiënter kunnen werken.

ERP wordt tegenwoordig standaard geleverd met een module waarin de financiële afhandeling (grootboek) van transacties wordt bijgehouden. Sommige kleine bedrijven, die geen compleet ERP nodig hebben, werken met een softwarepakket waarmee al maar deze financiële gegevens worden geadministreerd. Veel ERP-leveranciers, zoals in Nederland Exact en Accountview, zijn ooit begonnen met het leveren van alleen zo’n financieel pakket. Andere leveranciers daarentegen concentreerden zich op andere afdelingen van een bedrijf en besloten om juist geen financiële module te ontwikkelen. In plaats daarvan maakte ze een koppeling met het financieel systeem van een andere leverancier. De gebruiker merkt hier verder weinig van.

Van MRP naar ERP

De opkomst van standaard ERP-software ligt in de jaren negentig van de vorige eeuw. Daarvoor werkten bedrijven veelal met losse deelsystemen die ze al dan niet bedrijfsspecifiek lieten bouwen. De term ERP, oftewel Enterprise Resource Planning, komt voort uit de term MRP, wat staat voor Material Requirements Planning. Deze methode die op basis van verwachte vraag de materiaalbehoefte uitrekent, is ontwikkeld voor een situatie van discrete productie. Veel ERP-pakketten gaan bij de planning van materialen nog steeds uit van deze MRP-methode. Enterprise Resource Planning is overigens een ongelukkige term omdat er vrijwel geen sprake is van planning maar veel meer van registratie. Voor het echte plannen zijn weer andere softwarepakketten op de markt.

Voor welk type bedrijf is ERP bedoeld?

ERP kan in iedere sector worden gebruikt, immers ieder bedrijf heeft wel data die het moet registreren. Niet iedere bedrijf zal de specifieke logistieke modules gebruiken (zoals bovengenoemd MRP of voorraadbeheer) maar een financiële administratie en het bijhouden van personeelsgegevens speelt toch praktisch overal. Omdat iedere sector om specifieke ERP-functionaliteit vraagt, zijn er ook een groot aantal ERP-pakketten op de markt. Een productiebedrijf stelt weer andere eisen aan het pakket dan een groothandel of een ziekenhuis. Ook de bedrijfsgrootte is bepalend voor het soort pakket dat nodig is.

Wat is ERP II en Extended ERP?

ERP is weliswaar breed toepasbaar, maar gaat niet op ieder deelgebied ver genoeg qua ondersteuning. Zo bevatten de meeste pakketten wel een eenvoudige module voor het beheren van magazijnlocaties, maar de echte ondersteuning voor orderpicken of andere typische aspecten van magazijnbeheer, ontbreken veelal. Echte magazijnbeheerders kunnen daarvoor dan een aanvullende Warehouse Management Systeem (WMS) aanschaffen, dat ze kunnen koppelen aan het ERP-systeem. Op dezelfde manier zijn er ook specialistische pakketten voor zaken als voorraadbeheer, relatiebeheer of productieplanning.

Ook leveranciers voegen steeds meer aanvullende functionaliteit aan hun pakket toe. Dit wordt dan ook wel Extended ERP genoemd of soms ERP II. Deze laatste term wordt echter ook wel gebruikt voor een concept waarbij de integratie met andere bedrijven centraal staat.

Lees meer over ERP op Logistiek.nl

Hoe kiest u het juiste ERP?

In het whitepaper ‘De klant aan het woord’ zijn tien logistieke software-implementaties gebundeld. Leveranciers en afnemers geven hun visie op het traject en laten zien wat de kritische succesfactoren waren bij de selectie en implementatie van de nieuwe ERP-systemen. Het kennisdocument is afkomstig van het NederlandsKennisCentrum, een onafhankelijke kennisorganisatie die bedrijven met praktische tips ondersteunt bij het ERP-selectietraject.

Reageer op dit artikel