artikel

Slim ERP-pakket is onmisbaar voor KOG-ondernemer

Supply chain

De klantordergestuurde industrie (KOG) krijgt steeds meer te maken met moordende concurrentie vanuit lagelonenlanden. Wil een KOG-ondernemer overleven dan moet hij flexibel opereren. Dat geldt ook bij de keuze van zijn ERP-pakket die zowel efficiënt omgaat met het proces op de werkvloer als met commercie en marketing. Vier ondernemers die ook een lezing geven op KOG 2006, geven hun visie op het functioneren van ERP binnen hun sector.

Artikel oorspronkelijk gepubliceerd in Logistiek op 26 mei 2006.

Theo Lenssen, directeur De Kat Tooling en Moulding:

“We houden de voorsprong die we als klantordergestuurde productiebedrijven hebben op lagelonenlanden niet lang meer vol omdat we in de basis onze producten te duur ontwerpen en maken.” Dit zegt Theo Lenssen. Zijn bedrijf van Lenssen ontwerpt en maakt gereedschappen en onderdelen op basis van kunststof. Volgens Lenssen wordt de concurrentiestrijd vooral verloren doordat in bepaalde sectoren zoals defensie en de medische industrie veel te duur wordt geproduceerd. “Een ERP-pakket kan een zekere voorsprong geven, ook gezien het feit dat we hier een prima IT-infrastructuur hebben, maar dat compenseert niet het feit als er in de basis te duur ontworpen en geproduceerd wordt.” Hij verwacht dan ook dat als in lage lonen landen ERP voet aan de grond krijgt de KOG-industrie nog sneller de concurrentiestrijd zal verliezen.

   

De bedrijven waar Lenssen leiding aan geeft hebben geen bedrijfsbrede ERP-software met een KOG-functionaliteit. “We hebben een eigen database in elkaar ‘geknutseld’. Die werkt prima. Maar we zijn druk doende om de relevante informatie in onze processen te definiëren. Dat is lastig want orderprocessen veranderen steeds. We nemen daarom ook zeker nog geen buitenstaander aan die ons een ERP-pakket wil leveren, zolang we zelf nog niet echt de goede oplossing hebben gedefinieerd voor onze plan- en offerteproblemen. Bovendien willen we de vrijheid houden om naar eigen inzicht functionaliteiten toe te voegen aan onze database” De keuze van een eventueel groot algemeen ERP-pakket ziet Lenssen al helemaal niet zitten. “Daar zit zoveel ballast aan data in die we zo lang mogelijk buiten onze systemen willen houden.”

         

Theo Lenssen is wars van IT-ondersteuning op het gebied van marketing en sales in de communicatie naar de werkvloer. “In de achttien jaar dat ik heb gewerkt voor een multinational, heb ik sales en marketing ervaren als afdelingen die alleen maar zorgen voor conflicten en problemen wat weer ten koste gaat van de productie.” Lenssen heeft, nu hij zelfstandig opereert, geen verkoper of marketeer in dienst. “De klanten weten ons te vinden als je betrouwbaarheid naar buiten toe uitstraalt.”

           

Anton van Riet, hoofd bedrijfsbureau Holonite:

Bij Holonite, producent van composietstenen afbouwelementen, zal de dreiging van toenemende concurrentie van de KOG-industrie vanuit de lagelonenlanden afhangen van het soort product. “We hopen ons voordeel te houden door een toegevoegde waarde leveren op het gebied van levertijden en uiteraard de kwaliteit van onze producten”, zegt Anton van Riet hoofd van het bedrijfsbureau van Holonite. Voor Van Riet is het nog de vraag of de concurrentie heftiger gaat worden als lagelonenlanden ook de beschikking krijgen over ERP. “Dat is nu nog moeilijk in te schatten. Dat is afhankelijk van hoe de markt zich ontwikkeld.”

       

De toegevoegde waarde die Holonite wil bieden, heeft onlangs geresulteerd in de implementatie van een nieuw ERP-pakket, waarmee het bedrijf een nog betere planning en doorlooptijd van de producten nastreeft. “We zien ons nieuwe ERP-pakket vooral als een middel om deze doelen te bereiken”, benadrukt Van Riet.

        

Holonite was genoodzaakt om een nieuw ERP-pakket aan te schaffen omdat de leverancier van het bestaande pakket failliet was gegaan. IPL Consultants werd in de arm genomen in de zoektocht naar een nieuw pakket. Van Riet: “Door de groei van onze markt wilden we meer functionaliteiten in ons ERP-pakket opnemen. Met die intentie zijn we ook de markt opgegaan.” Een breed ERP-pakket werd dus de eis want kleinere pakketten bleken niet te beschikken over alle gewenste functionaliteiten.”

          

Alle aspecten binnen de bedrijfsvoering werden meegenomen in het complexe keuzeproces. “We maakten daarbij ge- bruik van stroomschema’s die de input en output weergaven van het keuzetraject. Als bleek dat bepaalde noodzakelijke aspecten van onze bedrijfsvoering niet in een pakket aanwezig was dan viel die ook gelijk af.” Uiteindelijk sloot het ERP-pakket Evolution van CSS Solutions het beste aan bij de wensen van Holonite. Van Riet: “Belangrijke aspecten bij onze keuze waren een goede productiebesturing: inzicht in status en ondersteuning alsmede planning, kostprijsinzicht, duidelijke managementinformatie en een invoervriendelijke product configurator. De laatste wordt gebruikt om via variabelen elk product te specificeren en hiermee automatisch de stuklijst en routing van het artikel op te bouwen. Elke dorpel of vensterbank is namelijk anders.”

            

Klaas-Peter van de Pol, marketing manager Schmidt Holding:

In algemene zin is het moeilijk te zeggen volgens Klaas-Peter van de Pol of de KOG-industrie de concurrentie met de lagelonenlanden aan het verliezen is. “Voor elke productmarktcombinatie én elke onderneming hangt dit volledig af van de mate waarop een KOG onderneming haar markt kent en bewerkt. Een goed product produceren en distribueren kan tegenwoordig bijna op elke onmogelijk plek in de wereld.”

       

Toch verwacht Van de Pol dat de voorsprong op lagelonenlanden nog wel een aantal jaren zal blijven, omdat het een stuk ingewikkelder wordt voor deze landen wanneer afnemers een heterogene behoefte hebben. “Maatwerk, service op het hoogste niveau en productinnovatie, die nog beter aansluit op de specifieke behoefte van de afnemers, zijn de pijlers waarmee we een voorsprong kunnen behouden. Hierdoor behouden we een prijs- en kwaliteitverhouding die zich positief onderscheidt.” Noodzakelijk hiervoor is een strategie en marktbewerking waarin de afnemer de onderneming gaat zien als specialist. Van de Pol: “Dat kan alleen goed gaan als je dus én je markt beter kent dan wie ook én je proces beter beheerst dan wie ook. Goede systemen zijn één van de belangrijkste voorwaarden voor KOG-ondernemingen die hun toekomst veilig willen stellen.”

         

Bij de pakketselectie vijf jaar geleden was branche ervaring bij Schmidt niet echt aan de orde. “We hadden onze behoefte duidelijk in kaart gebracht. We vonden uiteindelijk een pakket met daarbij een leverancier, die niet alleen deze behoeftes afdekte en zelfs aanvulde, maar waar we ook in de toekomst de nodige flexibiliteit van konden verwachten.” Het resultaat mocht er wezen want Schmidt had een ERP-pakket in handen gekregen, waarmee het bedrijf gelijk aan de slag kon. “We konden niet alleen het productieproces verbeteren, maar ook onze lange termijn visie.”

        

Bij de keuze van het ERP-pakket viel het oog van Schmidt op een relatief onbekend maar veelbelovend pakket van de firma Sofon uit Eindhoven. Van de Pol: “Tot op heden hebben we geen spijt van gehad van deze keuze. Door een grote flexibiliteit in het pakket sluit het goed aan op ons productieproces. De ERP-leverancier biedt altijd een luisterend oor en een helpende hand. Hij is net als wij continu bezig met nieuwe ontwikkelingen. Mijn advies voor anderen is dan ook: zoek een flexibel pakket met een leverancier die ook echt bij je past.”

          

Van de Pol constateert dat veel KOG-bedrijven meestal product georiënteerd te werk gaan bij hun pakketselectie. “Bij onze selectie waren een aantal mensen betrokken die ook de nodige commerciële functionaliteiten goed konden inschatten. Daardoor zijn we er in geslaagd om het ERP-pakket een centrale plaats te geven binnen het bedrijf. Gevolg hiervan is dat de efficiency in het totale proces is verbeterd en de slagkracht van het bedrijf is vergroot.”

         

Frank van der Heijden, Operations Manager Lantech:

Het overleven van de concurrentiestrijd met lagelonenlanden is volgens Frank van der Heijden vooral een kwestie van goede keuzes maken, zoals lean manufacturing. Met deze, op Japanse leest geschoeide filosofie, probeert een onderneming alle vormen van ‘waste te elimineren, waarmee de kosten beheerst worden, de doorlooptijd korter wordt en de kwaliteit geborgd is. “Als je nou begint om deze processen te integreren in een ERP-systeem dan kun je de voorsprong behouden op lage lonen landen.”

             

Belangrijke voorwaarde is bovendien, weet van der Heijden uit ervaring, dat de KOG-industrie zich vooral moet blijven concentreren op productontwikkeling. “Wij werken hier volgens het Smart Customization-principe: iedere machine is klantspecifiek maatwerk maar wel zoveel mogelijk opgebouwd uit standaard modules, wat weer zorgt voor een kort ontwerpproces.” Het geavanceerde Cad-systeem genereert automatisch unieke machines op basis van klantgegevens. Bij de ERP-pakket keuze twee jaar geleden door Lantech is uitgegaan van een ERP-systeem dat vooral de productieprocessen aanstuurt. “We wilden een minder groot pakket dat vooral zorg draagt voor het aansturen van inkoop, voorraad (kanban) en de as– semblage van de machines. Overige processen moesten voldoende ondersteund worden.” Bij de ERP-selectie is gezocht naar een leverancier die ervaring heeft met middelgrote machinefabrieken.

          

De marketing- en salesondersteuning vanuit het ERP-pakket behoeft nog aandacht. De aansturing van de werkvloer vanuit deze afdelingen verloopt naar behoren. De commerciële documenten stroom is volgens Van der Heijden nog voor verbetering vatbaar. “In een tweede fase willen we dat stuk in de keten oppakken.”

         

KOG SYSTEMS

De beurs en seminar KOG Systems is op 7 en 8 juni op Papendal in Arnhem. Het evenement geeft een beeld van het actuele aanbod en de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van ERP en PDM voor de klantordergestuurde industrie. Tijdens de beurs zijn er tussen de dertig en veertig exposanten.

Het programma bestaat uit plenaire lezingen en uit parallelsessies.

    

INFORMATIE

KOG Systems 2006 is een evenement van het Mikrocentrum.

seminar@mikrocentrum.nl

www.kog-systems.nl

      

DEELNEMERS

Frank van der Heijden (49)

Functie: Manager operations en information systems bij Lantech

Bedrijf: Lantech ontwerpt, assembleert en verkoopt automatische en semi-automatische verpakkingsmachines.

ERP-pakket: Syteline versie 7 van leverancier Infor Global Solutions. ERP-pakket draait vanaf 1 januari 2004

         

Theo Lenssen (57)

Functie(s): Directeur van De Kat Tooling en Moulding, Leonardo bv en Tec Flow International

De Kat is een onderneming die een totaaloplossing aanbiedt op het gebied van kunststof productontwikkeling.

ERP-pakket: In eigen beheer ontwikkelde database op gebied van offreren en planning

           

Klaas-Peter van de Pol (33)

Marketing manager bij Schmidt Holding GmbH. Schmidt is producent van onder andere sneeuwruimtechniek, techniek voor de gladheidbestrijding en apparatuur voor straatreiniging.

ERP-pakket: Sinds 2001, SAP voor het productieproces en Guided Selling van Sofon voor begeleiding van het verkoopproces.

             

Anton van Riet (36)

Functie: Hoofd bedrijfsbureau Holonite

Bedrijf: Holonite, gegoten composietsteen

ERP-pakket: Evolution van CSS solutions draait vanaf juni 2006.

Reageer op dit artikel