artikel

Simulatie voorkomt knelpunten en buffers

Supply chain

De Vries Kozijnen is groot geworden met massale uniforme orders voor de Bijlmer, maar nu schakelt het bedrijf steeds meer over naar kleinere orders. Daarin wil men groeien, maar dat vraagt forse ingrepen in het nauw geplande productieproces. Een simulatieprogramma voorkomt knelpunten en onnodige investeringen.

Artikel oorspronkelijk gepubliceerd in LogistiekKrant op 7 oktober 1999.

Op een computerbeeldscherm is het productieproces bij De Vries weergegeven, van ruwe geïmporteerde balken tot afgemonteerde kozijnen. In Excel wordt een ordermix voor een week ingevoerd. Het ene uiterste, drie grote orders, levert bij benutting van de volle capaciteit van de kozijnenlijn – 2,5 kilometer hout per dag – een productietijd van 11 dagen op, die langzaam oploopt naar 12. “Nog niet optimaal, omdat de productietijd oploopt, maar niet gek”, oordeelt Oene Wassenaar, manager Productie. Het andere uiterste is het maximale aantal kleine orders zoals die in de praktijk voorkomen. De eerste bestellingen worden binnen acht dagen afgerond, maar de productietijd loopt al snel op tot bijna het dubbele. “Je ziet dat bij bepaalde werkstations de capaciteit onvoldoende is”, analyseert Wassenaar. “Je ziet de buffervoorraden daar oplopen.”

         

Meer omstellingen

Simulatieprogramma Tailor II moet helpen bij zowel de aanpassing van de volledig ordergestuurde productie als bij de investering in nieuwe werkstations. De veranderingen zijn gericht op groei en zijn nodig om een groter aantal kleine orders goed af te wikkelen. Grote nieuwbouwprojecten met veel standaardwoningen zijn verleden tijd. Nieuwbouwprojecten zijn kleinschaliger, men wil niet meer allemaal dezelfde woningen. Dat betekent meer wisselingen en omstellingen van de machines en daarmee afname van de productiecapaciteit.

       

De ordergrootte wordt ook gedrukt doordat het bedrijf zich meer richt op renovatie en particuliere woningbouw. “Dat is onze groeimarkt. De bouwer kan kiezen uit een scala van verschillende producten met gestandaardiseerde maatvoering, bijna maatwerk”, aldus Wassenaar. Ook met die complexere productie wil het bedrijf garantie op de levertijd blijven geven. Uiterlijk zes weken na bestelling staan kozijnen, afgemonteerd met deuren en ramen en verpakt per woning, op de bouw.

Ten slotte wil De Vries buffers tussen de verschillende werkstations beperken. Wassenaar: “Buffers kosten geld. Maar sommige machines moeten nu eenmaal grote series draaien met zo weinig mogelijk omstellingen, daar ontkom je niet aan.”

            

Gericht investeren

Bij de kozijnenfabriek is investeren in op maat gemaakte machines complex. Wassenaar: “Een machine met een hoge capaciteit is zinloos als daardoor verderop in het proces buffers ontstaan. Daar komt bij dat er nauwelijks ruimte is voor experimenteren en het lopende productieproces mag niet stagneren. De nieuwe machine moet in één keer perfect passen in het logistieke proces.”

       

Reden voor De Vries om simulaties met de computer te doen. In samenwerking met Wieringa Consultants and Engineers werd daarvoor het programma Tailor II van F&H Simulations gebruikt. Basis voor de invoer vormde de eigen gegevens over capaciteiten van werkstations en Matvak, het ERP-achtige programma voor voorcalculatie dat het bedrijf zelf ontwikkelde.

          

Het bestaande productieproces met capaciteiten per werkstation en andere randvoorwaarden werd eerst ingebracht. Vervolgens kan met verschillende orders en met de gegevens van machines gestoeid worden. Wat gebeurt als een werkstation meer capaciteit krijgt?, wat is de invloed van omsteltijden?

          

Echte verrassingen heeft het simulatieprogramma niet opgeleverd, wel heeft het geleid tot een beter investeringsprogramma, stelt Wassenaar. “We kunnen nu de capaciteit van machines optimaal op elkaar aanpassen. We weten precies aan welke randvoorwaarden de op maat gemaakte machine moet voldoen, welke capaciteit we willen en welke omsteltijden. Zonder het programma hadden we een aantal machines zeker overcapaciteit gegeven die we niet rendabel konden gebruiken.”

De Vries is nu in het traject waarin besloten moet worden over de investeringen. Wassenaar is er zeker van dat het simulatieprogramma op dat punt zijn nut bewijst.

           

Kader bij artikel:

Uniek product

De Vries Kozijnen claimt een uniek product op de markt te brengen. Oene Wassenaar: “Onze kozijnen combineren de voordelen van kunststofkozijnen met houten producten. Wij hebben éénhandsbediening, waarbij ramen en deuren inbraakveilig sluiten. We garanderen dat het maximaal drie keer in 25 jaar een verfbeurt nodig heeft. De constructie met aluminium onderdorpel en voldoende ventilatie voorkomt rot. Onze ramen en deuren zijn door een uniek systeem water- en tochtdicht gegarandeerd tot op een hoogte van 70 meter bij bouw in flats.”

       

Het bedrijf werkt als enige kozijnenfabrikant in Nederland met eigen geïmporteerd ruwhouten balken die met vingerlassen worden verlijmd en gezaagd op de gewenste lengte en gewenste formaat. Vervolgens zijn er twee lijnen – kozijnen en ramen en deuren – die bij de spuitlijn bij elkaar komen om op verschillende banen afgemonteerd te worden. Kozijnen, ramen en deuren, glaslatten, rubbers, hang en sluitwerk en glas, moeten tegelijkertijd op één van de montagebanen aankomen.

         

Kader bij artikel:

Simulatie

• Door maatwerk en groei capaciteitsgrenzen

• Simulatieprogramma bepaalt juiste investeringen

• Simulatie voorkomt grote buffers tussen werkstations

Reageer op dit artikel