artikel

Paspoort van een Supply Chain-planner

Supply chain

Wordt het werk van Supply Chain-planners gedomineerd door het bedienen van software, of nemen zij veel eigen beslissingen? Wat is de menselijke rol?

Artikel oorspronkelijk gepubliceerd in IT Logistiek op 1 mei 2003.

Over de menselijke factor in de Supply Chain is nauwelijks iets bekend. Dat is opmerkelijk, want elke toeleverketen is te herleiden tot een groep mensen die met elkaar samenwerken. Sarah Jackson van de University of Nottingham promoveerde aan de vakgroep Logistiek van de Technisch Universiteit Eindhoven met haar onderzoek naar de menselijke planner.
   

Meer dan plannen

Uit het onderzoek blijkt dat onze Supply Chain-planners hoger zijn opgeleid (minimaal HBO), tussen de 21 en dertig jaar zijn en relatief beperkte werkervaring hebben. Van daaruit groeien zij snel door naar een andere positie. Bij de detailplanners is dit precies omgekeerd: ze zijn vaak doorgegroeid vanuit de werkvloer naar een planningsfunctie en hebben daarom een relatief laag opleidingsniveau. Vaak zitten ze meer dan tien jaar in het vak.

   

Daarnaast blijkt dat de Supply Chain-planners een matige ondersteuning ervaren van de geïnstalleerde softwaresystemen. Alle onderzochte planners geven ook aan dat ze veel met het spreadsheetprogramma Microsoft Excel werken, hoewel ze zich realiseren dat ze daarmee niet optimaal kunnen plannen. De planners omschrijven de ondersteuning als gemiddeld; drie op een schaal van nul tot vijf.

  

Het daadwerkelijke plannen is slechts een deel van de Supply Chain-planningstaak. Zo zijn er naast formele planningstaken, ondersteunende en correctieve taken. Bij de ondersteunende taken zorgt de planner ervoor dat de gehele taak makkelijker kan worden uitgevoerd. De correctieve taken houden in dat de planner reageert op verstoringen in het planningsproces.

Daarnaast moeten Supply Chain-planners hun werk afstemmen met vele collega’s in het bedrijf. Veel aspecten van de bedrijfsvoering hebben invloed op het plan voor de komende weken. Dit betekent voor de planners een grote tijdsbelasting in het aantal vergaderingen. De implementatie van ERP-systemen werkt als een katalysator op het aantal vergaderingen waarbij een planner aanwezig moet zijn. Kortom, de jonge Supply Chain-planners doen veel meer dan plannen alleen, en worden bij al hun taken niet voldoende geholpen door hun softwaresystemen.

Hieronder interviews met drie supply chain planners:

————————————— 

‘Ik zou de hele week bezig kunnen zijn met plannen’

 

Floor Blekman is Supply Chain-planner bij Nutricia in Zoetermeer. Nutricia heeft diverse productielocaties in Europa. Blekman optimaliseert het Master Production Schedule voorklinische en babyvoeding.

 

Planningscyclus

‘Wij krijgen van alle verkooporganisaties één keer in de vier weken een forecast, die ik in ijn planningsysteem Proloog kan ophalen. Het planningsysteem rekent het Master Production Schedule uit en houdt daarbij rekening met voorkeursbatches. Het advies is echter tegen oneindige capaciteit en ik maak de optimalisatieslag. Ik kan het totaal aantal weken voorraad zien en alle geplande producties zodat ik ook weet hoeveel na productie beschikbaar is. Ik maak een planning voor de komende zes à zeven weken. Het advies van het planningssysteem is voor dertien weken. Dit is van belang voor de Material Requirements Planning.’

         

Ondersteuning sofware

‘Naast het planningssysteem gebruik ik een Excelsheet waar ik met kleuren de recepturen in heb staan. Er zijn namelijk voorkeurscombinaties te maken, zodat ik omsteltijden kan optimaliseren. Hoewel de markt mijn klant is en detailplanning de productieafdeling als klant heeft, wil ik toch ook kennis van de productie toepassen in mijn

plan. Ik wil elke keer een optimale servicegraad tegen zo laag mogelijke kosten realiseren. Die kennis kan moeilijk in een softwaresysteem worden gestopt. Al zouden we een optimaal planningssysteem hebben, vind ik dat een planner de mogelijkheden en onmogelijkheden van de fabriek moet kennen.’

      

Tijdsbesteding

‘Het plannen van de Supply Chain neemt ongeveer veertig procent van mijn tijd in beslag. De overige tijd besteed ik aan de capaciteitsplanning en langetermijnprojecten. Het

Supply Chain-plannen is mijn hoofdtaak en als ik wil zou ik er de hele week mee bezig kunnen zijn.’

 

—————————————————-

‘Het belang aantonen kost veel tijd en energie’

 

Nynke van Balen is Supply Chain-planner bij Organon in Oss. Organon heeft elf productielocaties waarvan vijf internationaal producerende locaties, te weten in

de Verenigde Staten, Ierland, Frankrijk, Duitsland en twee in Nederland.

 

Van Balen maakt een Supply Chain-plan (SCP) voor de actieve grondstoffen, de

bulkproducten, zoals anticonceptietabletten, en de eindproducten.

      

Planningscyclus

‘De basis van het SCP is de forecast die de verschillende verkoopmaatschappijen maandelijks aanleveren per productpresentatie, oftewel de manier waarop een product verpakt wordt. Daar wordt eerst een zogenoemd Operationele Plan (OP) van gemaakt, oftewel een plan voor de korte termijn. Van dat OP maak ik een acceptabel Supply Chain-plan, een middellangetermijnplan voor de komende 24 maanden. De productiesites hebben namelijk geen inzicht in elkaars planningen, en plannen zelf de behoefte van

andere sites tegen oneindige capaciteit. Soms weet ik dat in een bepaalde periode de vraag groter of juist kleiner is en, ik houd rekening met eventuele capaciteitswijzigingen.

Met het SCP wordt dus de capaciteit op middellange termijn gebalanceerd per site en ook

tussen de sites. Verder worden alle goederenstromen tussen de sites met het SCP gepland en de actieve grondstoffen.

 

Ik doe er vier tot vijf dagen over om een acceptabel plan te maken. Bovendien hebben we te maken met lange levertijden, die het OP van een productiesite overstijgen. Ik heb dus het totaaloverzicht en kan daarom ook producten realloceren van de ene naar de andere site.’

          

Ondersteuning sofware

‘Voor het plannen gebruik ik Advanced Planning van Agilisys. Het grote voordeel hiervan is dat we nu een overzicht hebben van alle voorraden, doorlooptijden en veiligheidsvoorraden van alle productiesites. Voordat we dit geïmplementeerd hadden, was het veel moeilijker om deze informatie te verkrijgen. Bovendien kan ik als Supply Chain-planner voorraden

in de keten optimaliseren. Dat was voorheen bijna een onmogelijke taak. Ik gebruik naast Advanced Planning en Demand Planning van Agilisys veel Excel om berekeningen te maken.’

          

Tijdsbesteding

‘Mijn collega heeft een fulltime functie voor het Supply Chain-plannen, en ik voor vijftig procent. Naast de middellangetermijnplanning doe ik het voorraadmanagement en maak ik ook een langetermijnplanning, wat nu nog in een ander systeem gebeurt. Ik merk echter dat ik makkelijk meer tijd besteed aan het Supply Chain-plan; vooral het uitdragen van het nut van deze planning naar de autonome sites kost erg veel tijd.’

 

——————————————-

‘Ik plan tegen grote procesonzekerheid’

 

Wilco van de Veerdonk is Supply Chain-planner bij Diosynth in Oss, producent van het actieve deel van grondstoffen voor medicijnen. In Nederland heeft Diosynth fabrieken in Apeldoorn en Oss.

 

Het is de hoofdtaak van Van de Veerdonk om de hoofdstroom van het productieproces zodanig te plannen dat klantorders op tijd geleverd worden en een gelijkmatige belading van de capaciteit in de productielocaties ontstaat. De chemische afdeling van Diosynth bestaat uit vier planners.

          

Planningscyclus

‘De productie van een eindproduct kan bestaan uit maximaal dertig chemische reacties en daarom soms tot doorlooptijden van meer dan een jaar leiden. Daarom hanteren we een planningshorizon van een jaar vooruit. Eens per kwartaal krijg ik de verwachte verkoopvraag door van marketing, en die ga ik in eerste instantie inplannen tegen onbeperkte capaciteit. Daarna bekijk ik handmatig in hoeverre dit tot overbelading

van bekende traditionele bottlenecks leidt. Mijn planning wordt vervolgens geupload in het productiebeheerssysteem. Dat programma genereert automatisch de benodigde hulpstoffen bij ieder productieproces. Een keer per maand heb ik overleg met

de fabricagechefs van de verschillende productielocaties en hun assistenten over mijn productievoorstel. Zij maken er dan een detailplanning van en koppelen dat terug. ’

          

Ondersteuning sofware

‘Een gemis in het productiebeheerssysteem vind ik het gebrek aan visuele ondersteuning. Een productieroute, dus van grondstof tot eindproduct, kan makkelijk bestaan uit twintig stappen oftewel processen, dat is geen uitzondering. Wanneer proces A wordt gestart

kan ik de details van stap A zien, maar de samenhang met de vervolgprocessen en bijbehorende klantorders ontbreekt. Wanneer een proces vertraging heeft, bereken ik in Excel de vertraging voor het hele productieproces door. De update van de planning blijft

een handmatige aanpassing die ik opnieuw moet uploaden in het productiebeheerssysteem. Daarnaast is het systeem primair gericht op materiaalbehoefte

zonder dat het rekening houdt met capaciteitsbeperkingen. De belading van de workcenters moet ik handmatig bepalen.’

            

Tijdsbesteding

‘Een deel van het werk is troubleshooten. Als een stap in het productieproces vertraging heeft, overleg ik met marketing en de betrokken productielocaties over de beste oplossing en update ik de planning. Verder ben ik bezig met de ontwikkeling van een tool voor Capacity Requirements Planning. Het doel hiervan is om in de planning beter rekening te houden met de benodigde en beschikbare capaciteit. Het plannen en troubleshooten neemt ongeveer twintig procent van mijn tijd in beslag. De overige tijd besteed ik aan het

opzetten van dit capaciteitssysteem. De overige planners houden zich trouwens wel fulltime met planningswerkzaamheden bezig.’

Reageer op dit artikel