artikel

Outokumpu verlaagt productiekosten met MES

Supply chain

Outokumpu heeft het afgelopen jaar 12,5 procent meer geproduceerd, terwijl tegelijkertijd de kostprijs per kilogram daalde. De koperproducent is na een MES-implementatie op weg om een World Class Manufacturer te worden.

Outokumpu heeft het afgelopen jaar 12,5 procent meer geproduceerd, terwijl tegelijkertijd de kostprijs per kilogram daalde. De koperproducent is na een MES-implementatie op weg om een World Class Manufacturer te worden.

Projectgegevens
Bedrijfsnaam: Outokumpu   Leverancier/dienstverlener:
Plaats:  
Branche: metaal- & kunststofindustrie   Bedrijfsgrootte: groot: 400 of meer werknemers
Bedrijfstype: Productie   Datum ingebruikname: 01-04-2005
Productnaam:  

Wil Klerks (45) en Hennie Peters (48) van Outokumpu Copper Strip draaien er niet om heen dat hun MES-implementatie (Manufacturing Execution System) alles behalve makkelijk was. ‘We gaan het niet mooier maken dan het was. Het had sneller gekund, maar wij hebben het tenminste gedaan en naar tevredenheid. Dat kan lang niet iedereen zeggen’, aldus de managing director en de information systems manager.

        

Onvoldoende informatie

Outokumpu Copper Strip is een producent van koper en koperproducten voor de productie van warmtewisselaars. Met deze hoogwaardige producten, grotendeels voor radiateurs bestemd, heeft Outokumpu naar eigen zeggen zo’n zeventig procent van de wereldmarkt in handen. Bijna alles wordt geëxporteerd; nog geen vijf procent blijft in Nederland. Ook zit er veel verschil in de afnemers en het assortiment: sommige nemen massa’s af, andere bestellen maar drieduizend kilo en in totaal maakt Outokumpu zo’n drieduizend verschillende producten. ‘Dat vraagt om grote flexibiliteit in het proces’, meent Klerks. En dat proces doet Outokumpu van A tot Z: het inkopen van ruwe metalen, het smelten, het samenstellen van de legering, gieten, walsen, gloeien, scharen in smalle strips en verpakken.

        

Omdat sommige afnemers voor hun strips volledig afhankelijk zijn van Outokumpu, is het belangrijk dat de producent de logistiek goed voor elkaar heeft en ook de kwaliteit moet goed zijn. Outokumpu wil graag een zogenoemde World Class Manufacturer zijn. ‘World Class Manufacturing is een methodiek die veel vooruitstrevende bedrijven, zoals Toyota, gebruiken. We willen ons met die bedrijven kunnen meten’, zegt Klerks. Outokumpu zocht daarom hulp bij Blom Consultancy, een adviesbureau gespecialiseerd in het begeleiden van bedrijven op hun weg om World Class te worden.

          

Om tot de gewenste verbeteringen te komen, bood het informatiesysteem Bpcs onvoldoende ondersteuning. ‘We hadden een shopfloor- systeem nodig, oftewel een Manufacturing Execution Systeem voor managementinformatie en om het aantal menselijke handelingen op de werkvloer terug te brengen’, vertelt Peters. ‘Daarvoor moesten we eerst weten waar het MES ons precies moest ondersteunen, alvorens met softwareleveranciers te praten’, vult Klerks hem aan. ‘Leveranciers zijn doorgaans alleen geïnteresseerd in het verkopen van hun pakket.’

       

Bijbel

Samen met het bedrijf Fact Manufacturing Control Systems bracht Outokumpu eind 2001 de processen in kaart. Peters haalt een vel papier te voorschijn. Gezien de scherpe vouwen en de scheurtjes gebruikt hij het intensief. ‘Dit noemen wij ook wel onze bijbel’, zegt Peters. ‘Hierop staan al onze processen nauwkeurig schematisch weergegeven en is met blauw exact het gebied gemarkeerd waar het MES zijn werk moet doen.’ MES moest vooral bijdragen tot verbetering van de logistieke ondersteuning.

          

Nadat duidelijk was welke processen het MES moet ondersteunen, ging Outokumpu opnieuw te rade bij een adviesbureau, deze keer voor het selectietraject. Logicacmg doet ieder jaar onderzoek naar MES-pakketten en was dus een voor de hand liggende keuze. Op de shortlist stonden twee pakketten die functioneel gezien beide pasten: te weten Mware van PEC en Insite van Camstar, in Nederland geleverd door Novotek.

          

Outokumpu koos uiteindelijk voor Insite, omdat dit pakket de voorkeur had van de mensen in de werkgroep. ‘Het was zeker niet het goedkoopste pakket, maar door de stem van de werkgroep te laten gelden, hebben we wel een breed draagvlak gecreëerd’, zegt Klerks. ‘De betrokkenheid van mensen is heel erg belangrijk. We hebben alle aangedragen ideeën serieus genomen, ook al waren ze soms niet zo goed. Je moet je echter wel realiseren dat dit vertragend kan werken.’

          

World Class Manufacturer

Bij de implementatie kwamen de problemen. Het functionele ontwerp sloot niet aan bij de doelstellingen en er was miscommunicatie tussen de adviseurs en de medewerkers van Outokumpu. De mensen van Logicacmg dachten erg vanuit de techniek terwijl die van Outokumpu meer vanuit de business dachten. ‘We moesten continu een vinger aan de pols houden om geen concessies te hoeven doen aan onze uiteindelijke doelstelling’, zegt Klerks.

          

Ook heeft Outokumpu wat organisatorische aspecten moeten veranderen. Vooral op gebied van taken en verantwoordelijkheden heeft het bedrijf meer duidelijkheid geschept. Waar is productie verantwoordelijk en waar planning. Planning is nu leidend: productie moet de opgegeven taken exact zo uitvoeren en kunnen minder naar eigen inzicht produceren. ‘Hierbij hebben we ook mensen van de productie en planning betrokken. Commitment is belangrijk, anders krijg je onwil’, weet Peters.

            

Ondanks het moeizame verloop van de implementatie waren er ook leuke momenten: ‘Telkens als je weer een stap vooruit maakt’, zegt Klerks. ‘En het verminderen van de administratieve rompslomp’, vult Peters hem aan. ‘Dit jaar hebben we 12,5 procent meer geproduceerd dan vorig jaar. De kostprijs per kilogram is gedaald en we zijn tien procent in personeel teruggegaan’, vertelt Klerks trots. ‘Ook hebben we het materiaalrendement verhoogd. Klerks pakt zijn rekenmachine. ‘We hebben 3400 ton meer verzonden zonder kostenverhoging, omdat we het uit- en afvalpercentage hebben verminderd.’ Uiteindelijk is Outokumpu dus heel tevreden met het resultaat en is het op weg een World Class Manufacturer te worden.

        

MES = informatiesysteem dat zich richt op de uitvoering van de productieplanning en de terugkoppeling van de fysieke voortgang

         

DETAILPLANNING EN SCHEDULING IN QUINTIQ

Voor de detailplanning en scheduling gebruikt Outokumpu sinds 2001 Quintiq. De productieorders worden vanuit het ERP-systeem Bpcs, een pakket van SSA Global, naar Quintiq gezet. Quintiq maakt er taken van en stuurt die weer naar het Manufacturing Execution Systeem Insite. Insite zorgt ervoor dat de operators op hun scherm krijgen wat ze moeten doen en rapporteert de resultaten terug naar het detailplanning- en schedulingsysteem.

        

Destijds heeft Outokumpu voor het schedulingsprobleem een heel selectietraject doorlopen. Op de shortlist stonden Factory Planner van i2 Technologies, Synchron PS van Unicorn en Steelplanner van AIS. ‘Op optimalisatiefunctionaliteit scoorde Quintiq goed. Het scoorde destijds minder op help support omdat ze (nog) geen installed base hadden. We hebben toen een gok genomen, die goed heeft uitgepakt’, vertelt Hennie Peters, information systems manager bij Outokumpu.

         

WAT IS WORLD CLASS MANUFACTURING?

World Class Manufacturing is een methode waarmee productiebedrijven de juiste producten met een optimale lever-betrouwbaarheid tegen zo laag mogelijke uitgaven kunnen afleveren. Het is een afgeleide van JIT, een filosofie die bekend is geworden van het succes van de Toyota autofabrieken in de jaren zeventig. De benadering is geschikt voor productiebedrijven met massaproductie die goed voorspelbare, regelmatige afzet hebben. World Class Manufacturers leveren continu buitengewone prestaties, vaak boven verwachting, en verbeteren continu hun performance.

 Outokumpu bedrijfsreportage.pdf

 

Reageer op dit artikel