artikel

Organon krijgt flexibele productieketen met nieuwe software

Supply chain

Geneesmiddelenproducent Organon, heeft een gemiddelde voorraad ter grootte van een jaarafzet. Met software voor Supply Chain Management kan dit met 33 procent omlaag. Met simulaties kan Organon bovendien flexibeler inspelen op variaties in vraag en aanbod.

Artikel oorspronkelijk gepubliceerd in IT Logistiek op 1 februari 2002.

Organon is momenteel het snelstgroeiende onderdeel van Akzo Nobel. Bovendien komen er steeds meer medicijnvarianten. Hierdoor wordt de goederenstroom in het logistieke netwerk steeds moeilijker beheersbaar. Dit internationale web omvat meerdere productie-, verpakkings- en verkooppunten. Voor de meeste medicijnen wordt de actieve stof bij Diosynth in Oss gesynthetiseerd. Daarna doorloopt ieder product min of meer zijn eigen afleverketen.

       

John Koelink, programmamanager ketenlogistiek bij Organon: ‘Het gebruik van Supply Chain Management (SCM)-software kan op drie manieren helpen ons productienetwerk efficiënter te benutten. Ten eerste maakt zo’n pakket inzichtelijk waar grondstoffen en geneesmiddelen zich bevinden, en in welke vorm. Er bestaan namelijk vele landspecifieke toedienings- en verpakkingsvormen. Ten tweede kan de software de vraag helpen voorspellen, en daarna berekenen hoe je daar het handigst aan kunt voldoen. In ons geval ligt daarbij het accent in eerste instantie op multi-siteplanning, daarna volgt vendor managed inventaris (VMI). Ten slotte kun je met het SCM-pakket what-if simulaties doen. Dit maakt het mogelijk om gericht naar oplossingen te zoeken als er plotselinge veranderingen optreden in het aanbod of de vraag.’

        

Koelink verduidelijkt: ‘Stel, slechts zestig van de honderd kilo aangeleverde grondstof blijkt bij een kwaliteitscontrole aan de eisen te voldoen. Dan kun je dus minder geneesmiddelen produceren dan was voorzien. Met de software kun je dan uitzoeken welke landen je minder kunt beleveren, zónder dat er medicijnen uitverkocht raken. Nog een ander voorbeeld: In Groot-Brittannië verdubbelt plotseling de vraag naar een bepaald product. Via simulaties kun je dan vaststellen welk alternatief het beste is: Overwerken in de oorspronkelijke productievestiging in Ierland, of het benutten van tijdelijk overtollige productiecapaciteit in Nederland.’

      

Longlist

Op de longlist voor de pakketselectie stonden bekende SCM-leveranciers zoals Manugistics en i2. Die bleken echter niet bereid tot een uitgebreide demonstratie, toegespitst op de business-case die Organon op basis van functionele en technische eisen had opgesteld. Koelink: ‘Wij bespeurden destijds een zekere arrogantie, iets van: wij weten wel wat goed voor jullie is.’ Op de shortlist stonden SAP en SCT. Die laatste leverancier werd verkozen op grond van het aantal succesvolle implementaties, en de flexibiliteit die de software biedt. Voor Organon is het belangrijk om niet alleen centraal, maar ook lokaal te kunnen plannen.

      

Sinds enkele maanden draait er een pilot van het SCM-systeem voor één logistieke keten, met daarin drie productiesites en vijf verkoopkantoren. Dit jaar wordt het systeem, dat bestaat uit de modules demand planning (DP) en advanced planning (AP), verder ‘uitgerold’.

      

In grote lijnen wordt iedere maand de volgende planningscyclus afgewerkt: De verkoopkantoren leveren hun verkoopresultaten aan, waarop de module DP de vraag, drie jaar vooruit, berekent. Vervolgens passen de verkopers van Organon deze vraagvoorspelling een beetje aan, op grond van hun fingerspitzengefühl. Die aangepaste vraag vormt, naast gegevens die de fabrieken aanleveren zoals beschikbare capaciteit, norm-productietijden en voorraden, de input voor de module advanced planning. Die module berekent daarna voor één jaar vooruit het hoofdproductieplan voor elke fabriek.

Echter, alleen de kritische producten en materialen worden gepland op SCM-niveau, tegen eindige capaciteit. Daarom moet er in elke fabriek ook nog lokaal worden gepland met de module AP, dit is zeg maar de klassieke MRP-run. De uitkomsten van de lokale productieplanningen en de SCM-planning voeden elkaar, hetgeen na enkele iteratieslagen een optimaal resultaat oplevert.

      

Fabeltje

Volgens Koelink is het een fabeltje dat je, om SCM toe te kunnen passen, eerst overal binnen je bedrijf hetzelfde ERP-systeem moet installeren. ‘Dat heeft weinig zin, tenzij je een multi-site ERP-oplossing gebruikt. Anders worden er per fabriek toch verschillende definities gebruikt voor voorraden, capaciteiten en dergelijke. Die data moeten dan alsnog naar één standaard worden vertaald, voor ze bruikbaar zijn voor SCM. Je masterdata moeten immers eenduidig zijn.’ Organon heeft er daarom voor gekozen om haar oude MRP-systemen voorlopig gewoon in de lucht te houden. Tussen deze systemen en het SCM-pakket is een aggregatiedatabase geïnstalleerd, die tevens fungeert als tolk bij gegevensuitwisseling.

        

De SCM-implementatie is voor heel Organon een leerproces. Koelink: ‘Het idee om je planning af te stemmen op de capaciteit is niet nieuw, maar wel om dit proces wereldwijd te optimaliseren. Om dit proces te ondersteunen is de snelheid waarmee logistieke gegevens op locatie worden verzameld aanzienlijk vergroot. Bovendien zijn voor het eerst bedrijfsbreed definities vastgesteld voor zaken zoals bewerkingstijden, zodat iedereen binnen Organon nu dezelfde logistieke taal spreekt.’ Ook het opstellen van de wiskundige regels waarmee de SCM-software de productieplanning berekent, heeft heel wat voeten in de aarde: Wat weegt bijvoorbeeld zwaarder: interen op je veiligheidsvoorraad, of een uur overwerk?

       

Als het goed is zal dankzij de SCM-implementatie de voorraad geneesmiddelen die bij Organon in de pijplijn zit, dalen tot het equivalent van acht maanden afzet. Desondanks zou de leverbetrouwbaarheid van de productiesites moeten stijgen. Dit betreft leveringen aan de eigen verkoopkantoren. De leverbetrouwbaarheid richting klant bedraagt nu al 99,9%, dankzij voorraadbuffers.

‘Naast dit soort hard te maken voordelen zijn er allerhande intangible benefits, zoals de toegenomen inzichtelijkheid en flexibiliteit van de productieketen. En natuurlijk de centrale sturing. Het is immers belangrijker dat Organon als geheel winst maakt, dan dat één van de productievestigingen dat doet.’

IMPLEMENTATIE VAN IPROCESS VAN SCT

Bedrijf

Bedrijfsnaam : NV Organon

Producten : Receptplichtige geneesmiddelen

Waar gevestigd : Hoofdkantoor: Oss, v.a. sept. in New Jersey USA

Meer dan 60 eigen vestigingen wereldwijd

Omzet : e 2,0 miljard

Aantal medewerkers : 12500

ERP-pakket(ten) : Cincom, Mannman, Prodstar, J.D.Edwards, Bpics

SCM-pakket (multi-site planning & VMI) : iProcess van SCT

Modules : Demand Planning (DP) 4.1, Advanced Planning (AP) 3.1.1

Doorlooptijd : 11 maanden, sinds 1 januari 2002 live voor één productgroep

Aantal gebruikers : Demand Planning: 15, Advanced Planning: 6

Implementatie SCM-pakket door : 32 eigen medewerkers, van wie 4,5 FTE + 2,5 FTE externe medewerkers (Magnus en SCT-consultants)

Reageer op dit artikel