artikel

KOG-bedrijf moeten openstaan voor nieuw ERP-systeem

Supply chain

Klantordergestuurd productiebedrijf Laude zocht een nieuw ERP-systeem. Zoveel pakketten, op een gegeven moment zag het bedrijf door de bomen het bos niet meer. Een bezoek aan het KOG-congres bracht soelaas.

Artikel oorspronkelijk gepubliceerd in IT Logistiek op 1 mei 2004.

Sinds anderhalf jaar is het bedrijf Laude in ter Apel, producent van klantspecifieke kaasvormen voor de kaasindustrie, op zoek naar een nieuw ERP-pakket. ‘We ondervinden een toenemende druk op prijs en levertijd’, verklaart productiemanager Jan Mulder. ‘We produceren enkelstuks en series waarbij een product vijftig tot zestig bewerkingen ondergaat. Relatief veel tijd gaat zitten in het instellen van de machines. Met onze huidige software is het moeilijk om zicht te krijgen op de bewerkingskosten per product. Ook willen we beter kunnen sturen op de doorlooptijd.’

         

Veel softwareleveranciers

Vorig jaar was Laude één van de bezoekende bedrijven op het KOG, een congres over bedrijfsbrede ERP-software speciaal voor klantordergestuurde – vandaar KOG – productiebedrijven. Het bedrijf werd hierop gewezen door adviesbureau IPL. ‘Dat congres heeft ons behoorlijk geholpen’, herinnert Mulder zich. ‘Je krijgt een goed beeld van wat de verschillende leveranciers te bieden hebben.’ Voorafgaand aan het congres had Mulder samen met IPL een lijstje met de voor hem belangrijkste leveranciers opgesteld, zodat deze op de dag zelf gericht informatie kon gaan verzamelen. Ook dat is Mulder goed bevallen. ‘Voordat we met IPL in contact zijn getreden hebben we eerst zelf geprobeerd een aantal softwarepakketten op een rijtje te zetten. Op een gegeven hadden we er al meer dan dertig, dan zie je door de bomen het bos niet meer.’ .

   

Adviesbureau IPL in Veldhoven adviseert klanten wel vaker om een bezoek aan het KOG te brengen. Het merkte daarbij dat zo’n congres niet voor iedereen even toegankelijk is. ‘Klanten vragen ons vaak vooraf welke exposanten ze daar moeten bezoeken’, zegt IPL-adviseur Willem de Jager. ‘Er staan veel softwareleveranciers op het congres die allemaal een lezing houden, en bezoekers zitten vaak te schipperen met welke lezingen ze moeten bezoeken.’

        

Matchmaking

Een noviteit dit jaar op het KOG is het zogenaamde matchmaking, een initiatief van congresorganisator Mikrocentrum met medewerking van het genoemde IPL. Bedrijven die zich aanmelden krijgen van IPL een gratis advies over de te bezoeken informatiestands en/of lezingen van softwareleveranciers. ‘Bij inschrijving vult de bezoeker een aantal karakteristieken van zijn bedrijf in, op basis waarvan wij een lijst samenstellen van hooguit acht leveranciers van wie denken dat voor dat bedrijf het meest relevant zijn’, legt De Jager uit. ‘Bij binnenkomst in het congrescentrum ligt dit lijstje voor de bezoeker klaar, en kan deze aan de hand van het programma een planning van zijn dag maken. De lijst verplicht ’m tot niets, het is een vrijblijvend advies.’

          

De namen van de bezoekend bedrijven die zich op deze manier hebben aangemeld, worden ook aan de betreffende softwareleveranciers meegedeeld. Het is volgens De Jager niet de bedoeling dat deze ‘hun’ bedrijven voorafgaand aan het congres al benaderen. ‘Ook de softwareleveranciers krijgen pas op het KOG de namen door.’ Als er bedrijven zijn die desondanks niets van het matchmaking willen weten, is dat overigens ook prima. Gebruikmaking ervan is niet verplicht.

        

Resellers

Een opvallende trend op het KOG de afgelopen jaren is dat er naast softwareleveranciers met een eigen pakket ook steeds meer resellers exposeren. Voor wie de ERP-markt een beetje volgt is dat niet verwonderlijk. Bekende ERP-leveranciers als Microsoft Business Solutions (voorheen Navision), Exact en SAP werken in Nederland al lange tijd met automatiseringsbedrijven die voor hen de software wederverkopen (vandaar reselling) en/of implementeren. Er zijn zelfs resellers die het alleenrecht hebben om een bepaald softwarepakket in Nederland te voeren, veelal omdat de buitenlandse pakketontwikkelaar in Nederland geen vestiging heeft.

        

Van sommige resellers is bekend dat zij zich hebben gespecialiseerd in een of meerdere branches. Van het pakket dat ze (weder-)verkopen wordt vaak een speciale, voor-ingerichte versie gemaakt die aansluit bij bedrijven uit zo’n branche, ook wel template genoemd. Ook in de KOG-markt zijn er resellers met zo’n brancheversie actief, zoals bijvoorbeeld Inter Access. ‘Onder de naam Prodin-P5 leveren we de all in one-software van SAP’, zegt Jos Peek van Inter Access. ‘Voor de KOG-markt hebben we hier vijf brancheversies van ontwikkeld: machine- & apparatenbouw, metalen producten, basis metaal, verpakkingsmaterialen en de Sociale Werkvoorziening.’

        

Peek laat heel duidelijk merken dat hij Prodin-P5 niet als een template beschouwt. ‘Bij het woord template denk ik aan een standaardpakket dat voor één bedrijf is ingericht en dat de makers vervolgens ook aan andere bedrijven proberen te slijten. Bij ons is dat nadrukkelijk niet het geval. We maken een duidelijke blauwdruk van de branche, passen hier de menustructuur op aan en voegen waar nodig zelf functionaliteit toe.’ Als voorbeeld noemt hij een module voor werkorderuitgifte op de werkvloer. ‘Zoiets zit wel in SAP, maar lang niet zo gedetailleerd als veel KOG-bedrijven willen. Met onze software heeft de operator zicht op de wachtrij voor zijn machine en ziet hij welke prioriteit hij aan welke order moet geven.’

           

Branche-ervaring

Een trend in de ERP-markt, waar ook KOG-bedrijven rekening mee moeten houden, is dat de keuze voor een leverancier meer is dan de keuze voor een softwarepakket. Bedrijven moeten zich niet blind staren op functionaliteit, branche-ervaring is zeker zo belangrijk, stelt De Jager. Ook de manier waarop de leverancier meedenkt met zijn klant over terugverdientijd en de toekomstige kosten van een pakket, is een selectiecriterium. ‘In de toekomst willen we meer de ervaringen van bestaande klanten meenemen in onze adviezen, bijvoorbeeld in de vorm van sterren die een leverancier kan verdienen.’

Om ook deze meer kwalitatieve aspecten van een leverancier te onderzoeken, kan een bezoek aan het KOG heel nuttig zijn, vindt Jan Mulder van Laude. ‘Vraag maar aan zo’n exposant hoe zijn organisatie eruit ziet, welke implementaties hij in jouw branche heeft gedaan en hoe hij zijn service heeft georganiseerd.’

          

Een andere tip die Mulder z’n klantordergestuurde concullega’s wil meegeven is dat ze niet te geforceerd aan de bestaande bedrijfsprocessen moeten willen vasthouden. ‘Soms is het beter de werkwijze aan te passen aan het nieuw ERP-pakket. Zo gaan wij straks waarschijnlijk de productie-administratie anders organiseren. Dat gebeurt nu nog centraal met bonnetjes maar dat gaan we straks decentraal doen, met terminals in de fabriek. Zo slaan we twee vliegen in één klap, het is efficiënter en we sluiten beter aan op een standaard ERP-pakket. Je moet open staan voor een nieuw systeem.’ •

          

                       

Praktijkverhaal:

LAUDE WIL GEÏNTEGREERD ERP-SYSTEEM

Finale keuze gaat tussen Ridder en Macroscoop

Kaasvormenproducent Laude in Ter Apel gebruikt op dit moment nog aparte softwaresystemen. Zo gebruikt het MS Projects en Excel voor de productieplanning, een DOS-versie van Exact voor de financiële administratie en het pakket Info.Office van IT&M (gebaseerd op Lotus Notes) voor Customer Relationship Management (CRM). Met het nieuwe ERP-pakket dat Laude momenteel selecteert, is deze aanvullende software niet meer nodig, verwacht productiemanager Jan Mulder. ‘Een criterium voor het nieuwe pakket is dat de productieplanning minimaal dezelfde grafische mogelijkheden als MS Projects bevat, want die bevallen ons heel goed. Ook moet het pakket even flexibel zijn, we willen zowel vooruit kunnen plannen vanaf de startdatum van een order als achteruit vanaf de gewenste leverdatum.’

Geen absolute eis maar wel heel gewenst is dat het nieuwe ERP-pakket ook de gewenste CRM-functionaliteit bevat. ‘Vooral de workflow-functionaliteit in Info.Office bevalt ons heel goed, dat zouden we graag bedrijfsbreed in ons ERP-systeem hebben.’

Twee pakketten heeft Laude momenteel nog op de shortlist staan, waartussen het eerdaags een keuze gaat maken: Ridder 8 van softwarebedrijf Ridder, en het Amerikaanse pakket Vantage dat in Nederland (exclusief) door reseller Macroscoop wordt verkocht. Zodra de beslissing valt, gaat Laude implementeren. Op 1 januari 2005 moet de nieuwe software draaien.

 

Reageer op dit artikel