artikel

ERP is dood, leve ERP II

Supply chain

Aanvullend op ERP zijn er allerlei modules op de markt die apart of geïntegreerd (ERP II) kunnen worden aangeschaft. De belangstelling hiervoor is groot, zo blijkt uit een grootschalig onderzoek van ITlogistiek. Door Harm Beerens, hoofdredacteur

Artikel oorspronkelijk gepubliceerd in IT Logistiek op 1 september 2003.

ERP is dood, hoor je mensen soms beweren. De software zou zijn uitontwikkeld en de markt verzadigd. Maar die situatie is nog lang niet aan de orde, blijkt uit onderzoek onder 437 Nederlandse bedrijven. Tweederde van de Nederlandse bedrijven in industrie, handel en de bouw gebruikt momenteel één geïntegreerd softwaresysteem voor het registeren van de dagelijkse bedrijfsvoering. Een derde hiervan heeft geen standaardpakket, maar een bedrijfsspecifiek maatwerksysteem.

      

Bedrijven die geen geïntegreerd bedrijfssysteem hebben, werken veelal nog met een lappendeken van losse, in de loop der jaren aangeschafte of zelf ontwikkelde softwarepakketten. Hoezo, de markt verzadigd?

           

Bouw loopt niet warm

In de zomermaanden heeft onderzoeksbureau Magis in opdracht van ITlogistiek het ERP II-gedrag van 437 Nederlandse bedrijven in kaart gebracht. De steekproef is genomen onder bedrijven in vier sectoren: discrete industrie, semi-procesindustrie, handel/retail en de bouw/installatie. De sector waar standaard ERP het meest wordt gebruikt is de semi-procesindustrie, namelijk 53 procent. In de bouw is ERP het minst doorgedrongen (36 procent). Er zijn ook nog heel wat bedrijven die zelf een ERP-systeem hebben gebouwd (21 procent), relatief veel in de handel/ retail (26 procent).

 Download de PDF van het ERP-onderzoek

Ook bij de ERP-aanvullende functionaliteit zijn er aanmerkelijke verschillen tussen de sectoren. Bij productieplanning is bijvoorbeeld opvallend dat dit in de semiprocesindustrie productieplanning vaker (veertig procent) binnen het ERP-systeem wordt afgehandeld dan in de discrete productie (24 procent). De discrete industrie worstelt hier duidelijk nog mee, wat ook blijkt uit de relatief hoge investeringsplannen voor het komend jaar, 24 procent zegt dit te gaan doen.

           

In de handel/retail wordt voor deelfunctionaliteiten relatief veel maatwerk gebruikt. Voor voorraadbeheer, oftewel het optimaliseren van voorraadhoogtes, heeft 28 procent een eigen systeempje laten ontwikkelen. Ook worden in de handelssector over het algemeen de grootste investeringsplannen in aanvullende modules gesmeed. Opvallend is de belangstelling in deze sector voor Product Data Management (PDM), oftewel het beheren van productgegevens: maar liefst 31 procent gaat hierin investeren.

      

De bouwsector is het minst geneigd om in nieuwe applicaties te gaan investeren, en dat terwijl de automatiseringsgraad daar ook het laagst is. Zelfs voor toch zeer relevante functionaliteit als projectplanning, servicemanagement of tactisch inkoopbeheer loopt de sector niet echt warm.

        

Maatwerk bij grote bedrijven

In het onderzoek zijn ook de verschillen tussen grote, middelgrote en kleine bedrijven onderzocht. Zo blijkt dat onder grote bedrijven, met meer dan vierhonderd werknemers, het meest met maatwerk- ERP wordt gewerkt, namelijk 26 procent. Ook investeringsplannen in nieuwe modules zijn over het algemeen groter onder grote bedrijven. Een uitschieter hierbij is B2B-integratie: maar liefst 47 procent van de grote bedrijven zegt het komend jaar te gaan investeren in het elektronisch uitwisselen van gegevens met toeleveranciers en/of klanten. Ook de investeringsplannen in productieplanning en Customer Relationship Management (relatiebeheer) zijn onder grote bedrijven aanmerkelijk hoger dan bij kleinere.

         

En dan de hamvraag: kiezen bedrijven die gaan investeren in zaken als productieplanning, PDM of CRM, voor aparte pakketten, of voor een ERP II-systeem dat al die functionaliteit omvat? Het laatste, zo blijkt. Gemiddeld 76 procent van de bedrijven die gaan investeren zeggen dit gaan doen in een geïntegreerde module van de leverancier die ook het ERP- systeem levert. Leve ERP II !

       

Kaders bij artikel:

HIGHLIGHTS UIT HET ONDERZOEK

• Tweederde van de bedrijven heeft een geïntegreerd ERP-systeem

• Een kwart van de grote bedrijven (meer dan vierhonderd werknemers) gebruikt een zelf ontwikkeld ERP-systeem

• De aanschafplannen voor een nieuw ERP-pakket zijn het grootst in de handel en het kleinst in de bouw

• De meeste investeringen zijn te verwachten rondom productgegevensbeheer oftewel Product Data Management (PDM)

• Relatief veel bedrijven gaan investeren in productieplanning, vooral grote bedrijven in de sector ‘discrete productie’

• Grote bedrijven gaan veel investeren in het elektronisch uitwisselen van gegevens met klanten en toeleveranciers

• Veruit de meeste bedrijven die gaan investeren in de deelfunctionaliteiten als PDM en productieplanning willen een geïntegreerde module van hun ERP-leverancier

Reageer op dit artikel