artikel

De standaarden S95 en S88

Supply chain

Wat is S88 en S95? S88 en S95 zijn twee standaarden bedoeld om werkprocessen te structureren. S88 beschrijft de interface tussen de werkvloer (Proces Control System) en Manufacturing Execution Systemen (MES) en S95 de koppeling tussen MES en ERP. Ze moeten leiden tot een toename van flexibiliteit, bijvoorbeeld wanneer een bedrijf een nieuw product introduceert […]

Wat is S88 en S95?

S88 en S95 zijn twee standaarden bedoeld om werkprocessen te structureren. S88 beschrijft de interface tussen de werkvloer (Proces Control System) en Manufacturing Execution Systemen (MES) en S95 de koppeling tussen MES en ERP. Ze moeten leiden tot een toename van flexibiliteit, bijvoorbeeld wanneer een bedrijf een nieuw product introduceert en het bedrijfsproces aangepast moet worden.

 

Wat zijn de voordelen?

De winst van S88 zit hem vooral in het scheiden van de recepturen en de procesapparatuur in de semi-procesindustrie. Een belangrijke meerwaarde van S95 dat producenten op gestructureerde wijze productieplanningen kunnen koppelen aan recepturen.

 

De voordelen van S88 lijken duidelijker dan die van S95. Recepten worden op het MES-niveau in steeds kleinere mootjes gehakt, totdat die brokstukjes overeenkomen met algemeen toepasbare basisbewerkingen zoals verwarmen, doseren en mengen. Vervolgens worden daar op het PCS-niveau bijpassende softwareprogramma’s bij geschreven, die deze basisbewerkingen aansturen.

 

Die programma’s worden vervolgens in de procescomputers geladen, maar zónder daaraan specifieke parameterwaarden toe te kennen, zoals temperaturen en hoeveelheden. Is die voorbereidingsfase eenmaal achter de rug, dan kunnen bereidingen voortaan worden ontworpen en gestart van achter de PC.

 

De specifieke parameters die bij het gekozen recept horen, worden daarbij op het allerlaatste moment naar de procescomputers verzonden. S88 heeft de productieflexibiliteit enorm vergroot. Je kunt nu met één productielijn meerdere productvarianten achter elkaar maken. En zelfs bij nieuwe recepten hoef je de procescomputers niet opnieuw te programmeren.

 

Wat zijn de meest gebruikte toepassingen van S95?

Bij het nog geringe aantal toepassingen van S95 lopen bedrijven met een maatwerk-MES voorop. Bedrijven zoals Verkade en Britisch American Tobacco gebruiken S95 als leidraad bij het op maat ontwerpen van Manufacturing Execution Systemen. S95 kan daarentegen ook worden gebruikt om werkprocessen in kaart te brengen, zoals Philip Morris Holland deed.

 

Wat doe ik tegen de slechte aansluiting?

Het blijkt dat S95 slecht aansluit op S88. De fijnste verdeling die S95 kent zijn de units. In S88 worden die units verder opgesplitst in zogenaamde equipment modules, zoals doseerinstallaties voor bepaalde grondstoffen. S95 ‘ziet’ zo’n doseerinstallatie echter niet. Daardoor weet je bij het schedulen niet dat een bepaalde grondstof bij een bepaalde deegmenger niet kan worden toegevoegd. Hiervoor moet je dus zelf een eigen oplossing bedenken binnen je ICT-ondersteuning. Doordat iedereen er zijn eigen invulling aan dreigt te geven, sluiten receptbeheerpakkettten van de ene softwareleverancier niet zonder meer aan op een andere softwareleverancier.

 

Een goede beschrijving van de werkprocessen conform S95 is nuttig als leidraad om (spraak)verwarring te voorkomen. PCS-systemen bieden steeds meer MES-functionaliteit en MES-systemen breiden zich steeds meer uit richting proces control. Je loopt anders het risico dat er een grote overlap is in de functionaliteit van de software

die je koopt.

 

 

Wat is het oordeel over het gebruik van S95?

S95 lijkt uit eerste ervaringen vooral handig bij het ontwikkelen van maatwerk. S95 is een krachtige modelleringstool voor het structureren van  werkvloerprocessen, en voor de daarmee samenhangende informatie-uitwisseling met het ERP-systeem. De krenten uit de pap halen, dat is daarbij de gangbare strategie.

Reageer op dit artikel