artikel

De drie niveaus van ritplanning

Supply chain

Ritplanningssystemen kunnen worden ingezet in de operationele planning en nemen zo de tijdrovendste routinetaak van de planner over, namelijk het verdelen van de opdrachten. Daarnaast kunnen ritplanningssystemen ook op strategisch en tactisch niveau worden gebruikt.

Als een ritplanningssysteem wordt ingezet in de operationele planning, neemt de software de tijdrovendste routinetaak van de planner over: het zo optimaal mogelijk verdelen van stops en transportopdrachten over het beschikbare wagenpark. Omdat de software sneller rekent, levert een geautomatiseerde ritplanning verschillende voordelen op. De software kan bij de optimalisatie alle randvoorwaarden, zoals tijdvensters, voertuigtype-eisen en samenladingsverboden namelijk in één keer kan meenemen.

 

Met geautomatiseerde ritplanning wordt het wagenpark efficiënter ingezet, vermindert het aantal gereden kilometers en geeft het systeem een helder inzicht in de kosten. Bovendien neemt het plannen minder tijd in beslag en zit de kennis niet meer alleen ‘in het hoofd’ van één of enkele planners.

 

Toename efficiency

Het wegvallen van het routinewerk, waarmee de planner zo’n 80 procent van zijn tijd bezig was, betekent meestal niet dat hij helemaal uit het zicht verdwijnt. De inzet van een ritplanningssysteem zorgt ervoor dat de planner zich kan richten op andere bezigheden, zoals de uitzonderingssituaties, het verder aanscherpen van de planning, de begeleiding van de chauffeurs en het contact met de klant. Zo nemen efficiency en service toe, terwijl een groeiende orderstroom, extra wensen van de klanten en een groter aan te sturen wagenpark met hetzelfde aantal medewerkers kan worden uitgevoerd.

 

Toch zijn er ook situaties waarin de planner helemaal is vervangen door een ritplanningssysteem. Ortec realiseerde dit voor ‘albert.nl’, de online-shoppingdienst van Albert Heijn. De distributie van de bestelde boodschappen wordt sinds kort volledig door Shortrec geplanned, zonder medewerking van een menselijke planner.

 

Strategisch en tactisch

Naast de inzet in de operationele gang van zaken kunnen ritplanningssystemen ook op strategisch en tactisch niveau worden gebruikt. Strategisch wil zeggen dat met behulp van het planningssysteem wordt berekend wat de gevolgen zijn van mogelijke wijzigingen in de logistieke structuur, zoals het toevoegen van een extra dc, de inzet van een ander type vrachtwagen of wijzigingen in de wettelijke venstertijden of geluidsnormen.

 

De tactische inzet houdt in dat met behulp van de ritplanningssoftware een vast rittenplan voor een bepaalde periode, bijvoorbeeld een maand of een seizoen, wordt doorgerekend en waar mogelijk verbeterd.

 

Doorrekenen

De meeste aanbieders van ritplanningssystemen bieden de strategische en/of tactische toepassing van hun software ook op consultancybasis aan. In samenwerking met een deskundige van de leverancier wordt de situatie bij een bedrijf via de ritplanningssoftware doorgerekend. In de praktijk blijkt dat dit vaak leidt tot de aanschaf van het systeem omdat de logistieke situatie en/of de periodieke planning vaker onder de loep worden genomen. Wel wordt hierbij nog regelmatig extra ondersteuning van de leverancier ingehuurd.

 

Auteur: Sandra Waenink

Reageer op dit artikel