artikel

De baten van ERP

Supply chain

De baten van ERP

Dit artikel bevat een opsomming van de financiële baten als gevolg van aanschaf en gebruik van een ERP-pakket. De baten van ERP zijn vaak indirect en moeilijk meetbaar.

Directe voordelen

Veel verbeteringen zijn kwalitatief van aard en zijn niet direct van invloed op een bepaalde geldstroom. Ook lastig is het om de impact van het pakket te isoleren van andere processen binnen een bedrijf. Een ERP-implementatie gaat vaak gepaard met het stroomlijnen van een organisatie, en wie zegt dat een verbetering zich ook zonder de nieuwe software niet had voorgedaan?

Bij de voordelen van ERP, kan men aan de volgende zaken denken:

 

 • lager aantal factuurdagen
 • verhoging omzet
 • lagere verkoopkosten
 • verkorting levertijd
 • vergroting leverbetrouwbaarheid
 • verkorting doorlooptijd orderverwerking
 • vermindering in het aantal nee-verkopen
 • verlaging voorraad
 • verlaging kosten productieplanning
 • verhoging flexibiliteit
 • verkorting doorlooptijd van productie-orders
 • verhoging productiviteit productie
 • vermindering in het aantal medewerkers
 • verlaging inkoopkosten
 • verlaging besteltijd inkoop

(Bron: Berenschot)

 

Indirecte voordelen

Naast bovengenoemde, direct meetbare voordelen, zijn er ook indirecte voordelen. Denk aan lagere kosten voor de accountant omdat die bij zijn jaarlijkse controle minder tijd kwijt is met het verzamelen van de benodigde cijfers. Een ander voorbeeld is de gederfde omzet als gevolg van géén ERP hebben. In zo’n situatie gaat er vaak van alles mis. Klanten krijgen het verkeerde product, leveringen gaan naar het verkeerde adres of er wordt twee keer hetzelfde uitgeleverd. Als klanten hierdoor naar een concurrent gaan, heb je met gederfde omzet te maken. Dat kan een bedrijf met een geïntegreerd ERP-systeem voorkomen.

 

Latente voordelen

ERP biedt een bedrijf de mogelijkheid om beter te sturen en ook daar is weer veel geld te verdienen. Het zijn de voordelen die zich niet automatisch manifesteren na een implementatie maar die wel latent aanwezig zijn. Een voorbeeld is vendorrating, het analyseren van inkooporders en prestatiegegevens van toeleveranciers. Door op basis hiervan slimmere inkoopcontracten af te sluiten, kan er vaak op de inkoopkosten worden bespaard. Op dezelfde manier kan het analyseren en bewaken van de voorraadgegevens in ERP tot besparingen leiden. Om ook de indirecte vruchten van een ERP-pakket te plukken, moeten bedrijven voor zichzelf een aantal duidelijk meetbare prestatie-indicatoren definiëren. Een bedrijf moet weten wat het ermee wil bereiken, en daar vervolgens ook op sturen. Als het de productie wil verhogen moet het ook elk maand kijken in hoeverre dit lukt en er maatregelen op nemen.

 

Rekenvoorbeeld 1

Een extrusiebedrijf in het zuiden des lands ziet zijn kosten jaarlijks even hard groeien als de groei in productie. Meer produceren leidt tot meer indirecte medewerkers, meer magazijnmedewerkers, meer voorraden grondstof en ook tot meer calamiteiten in de productie. Het bedrijf besluit een bedrijfsbreed ERP-systeem te implementeren. Kosten: 400.000 euro, inclusief software, hardware en consultancy. Na de implementatie bleef de productie groeien, maar de kosten bleven nagenoeg gelijk. Met het nieuwe ERP kon het bedrijf dus in één jaar al 369.000 euro kosten uitsparen.

Met de implementatie is het bedrijf ook duidelijk op prestatie-indicatoren gaan sturen. Eén daarvan was de afkeur op een afdeling, die had het bedrijf met het nieuwe ERP-systeem perfect in beeld. Door de afdelingshoofden hier vervolgens concreet op af te rekenen, heeft het bedrijf deze verder omlaag gekregen. De voordelen van het ERP-pakket waren dus nog groter dan de berekende 369.000 euro per jaar.

 

Rekenvoorbeeld 2

Een apparatenfabriek in het noorden des lands maakte keiharde afspraken met zijn ERP-leverancier over de verbeteringen die het na drie jaar softwaregebruik per se behaald wilde zien. Als die er op dat moment niet zouden zijn dan zou de ERP-leverancier contractueel verplicht zijneen gratis herimplementatie te doen om de beoogde voordelen alsnog te behalen. De investering van in totaal 700.00 euro moest tot drie soorten verbeteringen leiden: lagere operationele kosten, een kortere doorlooptijd en vermindering van het werkkapitaal. Na drie jaar moest de investering zijn terugverdiend.

 

Reageer op dit artikel