artikel

Collaborative planning bij Philips Semiconductors

Supply chain

In een wekelijkse virtuele meeting stemmen de ketenpartners van Philips Semiconductors hun productie- en voorraadplannen af. Met een speciaal ontwikkelde softwaretool kan ‘de keten elke week worden schoongeveegd’.

Artikel oorspronkelijk gepubliceerd in IT Logistiek op 1 oktober 2004.

Bullwhip is een leuk woord voor iets bijzonder onaangenaams: een te grote voorraad en problemen in de productiecapaciteit vanwege synchronisatieproblemen in de productieketen. Philips Semiconductors heeft daar ook last van en is op zoek gegaan naar een oplossing. Het resultaat is geweest de implementatie van een collaborative planningproces en de bouw van een ondersteunende planningstool. Inmiddels heeft het Amerikaanse softwarebedrijf Vizional een commerciële versie van de software ontwikkeld en op de markt gezet.

       

Rond de tafel

Het begon allemaal in 1999 als een min of meer academische kwestie. Philips Semiconductors maakt chips. Dat is een zeer kapitaalintensieve bezigheid. Bovendien kent het productieproces van de complexere halfgeleiders lange doorlooptijden, die variëren van acht tot vijftien weken. Het is dus zaak om zo efficiënt mogelijk te produceren en de voorraden zo laag mogelijk te houden. De Innovatiegroep kreeg de opdracht om uit te zoeken of en op welke manier het planningsproces zou kunnen worden geoptimaliseerd. Bij de studie was ook de Technische Universiteit van Eindhoven nauw betrokken in de persoon van Ton de Kok, hoogleraar Technologie Management. Eric van Wachem, indertijd manager van de Innovatiegroep: ‘We kwamen er al snel achter dat we eigenlijk intern niet zoveel aan een betere planning konden doen, omdat we last hadden van het bullwhip-effect. En om dat effect aan te pakken moet je met je klanten gaan praten. Philips Optical Storage is één van onze belangrijke afnemers en daar waren ze bereid om met ons rond de tafel te gaan zitten. Zij realiseerden zich dat daardoor de leverbetrouwbaarheid sterk omhoog zou kunnen gaan.’

        

Van elkaar afhankelijk

Philips Optical Storage maakt onder meer optische disks die in computers worden ingebouwd. Het bedrijf betrekt de verschillende componenten van een aantal toeleveranciers. Onder meer van Philips Semiconductors. Zo is er een fijnmazig netwerk van bedrijven die wat betreft hun productieplanning sterk van elkaar afhankelijk zijn. Philips Optical Storage probeert snel en flexibel op de marktvraag te reageren en verwacht dat ook van zijn toeleveranciers. Het bedrijf geeft dus informatie door aan zijn rechtstreekse toeleveranciers. En die geven de informatie weer door aan hún toeleveranciers. Bedrijven die ergens achter in de keten zitten krijgen dus gegevens uit de zoveelste hand. Op die manier is het heel lastig om efficiënt en flexibel te produceren. Het gevolg is dat er door veel toeleveranciers grote voorraden worden aangehouden om toch aan een eventuele vraag te kunnen voldoen. Dat steekt het bullwhip- of Forrester-effect de kop op.

          

Wekelijks synchroniseren

‘Er is maar één manier om dat effect teniet te doen. En dat is dat de belangrijkste schakels in de keten hun planningsinformatie rechtstreeks van het bedrijf krijgen dat het hoogst in de keten zit. En dat ze onderling ook rechtstreeks informatie uitwisselen om hun productie te kunnen aansturen. Op een of andere manier moest de informatie dus worden gesynchroniseerd. Niet op kwartaal of maandniveau, maar wekelijks’, zegt Jan van Doremalen. Hij werkt bij het Eindhovense bedrijf CQM dat is ingehuurd om de decision support tool voor de planningsoftware te ontwikkelen.

       

Nadat goed in beeld was gebracht wat de eisen en wensen waren, is Philips op zoek gegaan naar een standaard pakket. Dat zou een soort van APS-systeem (Advanced Planning System) moeten zijn. Maar volgens Van Doremalen waren de traditionele leveranciers die dergelijke software verkopen niet in staat of bereid hun producten tegen een redelijke prijs aan te passen. Van Wachem: ‘We zochten een planningspakket dat event-driven is. De planningspakketten van de ERP-systemen zijn wel event-driven, maar puur gericht op de interne processen binnen een onderneming. Wat wij nodig hadden was een extra laag in de planningssoftware om netwerkorganisaties, ofwel een multi-company supply chain, aan te sturen. Tussen dergelijke samenwerkingsverbanden gaat de concurrentiestrijd momenteel en niet zozeer meer tussen individuele bedrijven. Philips Optical Storage kan de concurrentiestrijd alleen maar winnen, wanneer zij het hele dynamische netwerk van toeleveranciers goed kan aansturen.’

         

Virtuele meeting

Hoewel het de politiek van het Philips- concern is om uitsluitend standaard-

software te implementeren, kreeg de Innovatiegroep van Van Wachem toch toestemming om zelf de applicatie te gaan bouwen. Twee jaar verder werd de software, getest en wel, opgeleverd. Daarnaast is in die jaren keihard gewerkt aan de ontwikkeling en implementatie van het collaborative planning-proces. Zo’n zeven betrokken bedrijven leveren nu wekelijks hun informatie aan. Dat gebeurt slechts gedeeltelijk geautomatiseerd, aangezien het technisch gezien te lastig is om automatisch de benodigde gegevens uit de desbetreffende operationele systemen te downloaden. Bovendien hebben niet alle participerende bedrijven geautomatiseerd planningsgereedschap. De gegevens worden in het systeem verwerkt dat op een centrale server van Philips Semiconductors draait. De planners van alle deelnemers hebben inzicht in het systeem, waarmee zij inzicht hebben in elkaars voorraden en productieplanningen. Dit culmineert in een wekelijkse ‘virtuele’ planningsmeeting tussen alle betrokkenen in Europa en het Verre Oosten. Door de activiteiten te synchroniseren kan – om in de woorden van Van Wachem te spreken – ‘de keten elke week worden schoongeveegd’. Er ontstaat een optimale afstemming tussen vraag en aanbod. De eerste resultaten liegen er niet om. Afgelopen jaar heeft de nieuwe manier van werken een geschatte impact van ongeveer vijf miljoen dollar op de bottom-line van de partners gehad. En dat op een totale omzet van driehonderd miljoen dollar. Minstens net zo belangrijk is dat flexibiliteit en leverbetrouwbaarheid van Philips Semiconductors richting Philips Optical Storage en van Philips Optical Storage richting zijn klanten sterk zijn verbeterd.

     

Kader bij artikel: CONFERENCE CALL OP VRIJDAG

Elke vrijdagochtend om 10:00 uur organiseert Mart van der Laan, business support manager binnen Philips Semiconductors, een conference call waaraan een internationaal gezelschap van zeven à acht mensen in Europa en Azië meedoen. Ieder van hen is verantwoordelijk voor een schakel in de keten en ze werken op locaties van Philips Optical Storage en Semiconductors in Eindhoven, Engeland, Singapore, Nijmegen, Taiwan en Hongarije.

       

Planningsproces veel transparanter

Elke donderdag leveren de verschillende vestigingen bij Van der Laan de benodigde meest actuele gegevens aan. Die data hebben betrekking op de aanwezige voorraden, hoeveelheid onderhanden werk en de te verwachten vraag. Als orchestrator van het planningsproces verwerkt Van der Laan al die gegevens in de applicatie en aan de hand van de actualiteit stuurt hij een voorstel over het productieschema dat hem voor iedereen het beste lijkt. De deelnemers kunnen dan aan het thuisfront onderzoeken of de suggesties realistisch en uitvoerbaar zijn. Op vrijdag worden de voorstellen die Van der Laan heeft gedaan over vraag, productie en levering besproken en vastgelegd. Dat gebeurt dan in de conference call, waarbij de deelnemers via internet op het pc-scherm van Van der Laan kunnen meekijken.

         

‘In vergelijking met het verleden is het planningsproces veel transparanter geworden. Dat kan omdat zowel wij als onze klant Optical Storage er belang bij hebben dat onze productie goed is afgestemd op hun vraag’, aldus Van der Laan.

        

PLANNINGSTOOL IN FINALE FRANZ EDELMAN AWARD

De collaborative planning-tool van Philips heeft in het voorjaar meegedongen naar de prestieuze Franz Edelman Award die voor de 33e keer werd uitgereikt aan de meest opzienbarende toepassing van Operations Research ofwel Management Science. De vier partners, TU/e, CQM, Philips Semiconductors en Philips Optical Storage behoorden tot de tien genomineerden en wisten zelfs door te dringen tot de finale. Uiteindelijk werden zij door de organisatie, Informs, het Amerikaanse Institute for Operations Research and the Management Sciences net niet tot winnaar uitgeroepen.

De jury was uitermate geïnteresseerd in de wijze waarop de ideeën van professor Ton de Kok waren toegepast. De gebruikte planningsalgoritmes zijn gebaseerd op een zogenaamde gesynchroniseerde ‘base-stock policy’. Dit wil zeggen dat bij de planning van de productie in één deel van de keten op een intelligente manier rekening wordt gehouden met wat er zich verderop in de keten al aan voorraad bevindt. Hierdoor is het mogelijk om snel consistente ‘order release’ voor de hele toeleveringsketen te berekenen.

            

TOOL BIJ VIZIONAL TE KOOP

Het Amerikaanse bedrijf Vizional (www.vizional.com) heeft een commerciële versie van de planningssoftware op de markt gebracht. Het pakket, Plan Rfid geheten, is inmiddels ook aan het bedrijf ST Microelectronics verkocht, een bedrijf dat net als Philips Semiconductors actief is in de halfgeleiderindustrie. Een licentie van Plan Rfid kost 400.000 dollar, terwijl voor de implementatie zo’n 275.000 dollar moet worden uitgetrokken. In Nederland treedt CQM uit Eindhoven op als implementator van de software.

        

CQM is gevestigd in Eindhoven, tel.: (040) 7502323, www.cqm.nl

       

Note bij artikel: BULLWHIP

Totale voorraad in een keten wordt onevenredig hoog doordat iedere schakel zijn eigen veiligheidsvoorraad opbouwt. Wordt ook wel opslingereffect of Forrester-effect genoemd

Note bij artikel: EVENT-DRIVEN

Planningssysteem dat reageert op gebeurtenissen en hier direct zijn planning op aanpast

Note bij artikel: COLLABORATIVE PLANNING

Het op elkaar afstemmen van productieplannen tussen bedrijven

 

 Collaborative planning.pdf

Reageer op dit artikel