artikel

Bolletje: minder papier, betere tracking en tracing

Supply chain

Bolletje: minder papier, betere tracking en tracing
Bolletje

Een betere grip op de informatiestroom in productie en logistiek; dat was wat Bolletje wilde. Het moest leiden tot betere mogelijkheden van tracking en tracing en minder papiergebruik op de werkvloer. De Metrack Warehouse Suite van Methec vormde het antwoord.

De slogan ‘Ik wil Bolletje’ kent vrijwel iedereen. Maar wat wil Bolletje zelf? Als het om ICT gaat, kan Harry Lentferink het antwoord geven, want dat is het terrein waarover hij de scepter zwaait. “Wij maken al enige jaren gebruik van BLIS. Daar wilden we het een en ander aan verbeteren. Vooral om de kwaliteit voor onze afnemers te verhogen.”

 

Bolletje Logistiek Informatie Systeem

BLIS staat voor Bolletje Logistiek Informatie Systeem. Het is een ERP-applicatie waarin de nadruk ligt op de productie en de logistiek. De financiële aspecten spelen een ondergeschikte rol. Het systeem wordt onder andere gebruikt voor de routeplanning, dus om de orders en de productie te volgen.

 

Drie redenen

Bolletje wilde dit systeem om drie redenen uitbreiden, zegt Lentferink: “In de eerste plaats wilden we de administratie zoveel mogelijk gelijk laten lopen aan de productie en de logistiek. Papier is geduldig, dus als je de processen met behulp van papier volgt, treden er al snel achterstanden op. Nu weten we per doos en per pallet hoe het staat met de productie en waar het product zich bevindt. De voorraadbetrouwbaarheid ligt nu dicht tegen de 99 procent.”

 

Minder pickfouten
Een ander resultaat is dat het aantal pickfouten met zestig procent is gedaald. Voordat de Metrack Warehouse Suite werd gebruikt, werden de bestellingen van klanten met orderlijsten verzameld en handmatig afgevinkt. Dat hierbij wel eens wat mis ging, hoeft hier verder geen betoog.

De reductie in pickfouten werd al enkele weken na de implementatie van het systeem behaald. Een aanzienlijke verbetering van de kwaliteit was het gevolg. Daarnaast is net niet meer nodig dat medewerkers op zaterdagen de voorraden tellen. Dit scheelt een fors aantal overuren. Het tellen kan nu in de normale werktijd op de stille momenten worden gedaan.

In de tweede plaats betekent kennis over de productie als vanzelf dat er veel meer bekend is over de voorraad grondstoffen en verpakkingsmateriaal. “We hebben nu real time zicht op het afboeken hiervan.”

Betere mogelijkheden

Als laatste voordeel wijst Lentferink op de betere mogelijkheden voor tracking en tracing. “Dit was niet de hoofddoelstelling, maar het is wel een belangrijk argument. De eisen die onze afnemers stellen aan traceerbaarheid zijn hoog. We kunnen er nu beter aan voldoen.” Deze eisen komen op hun beurt weer voort uit wet- en regelgeving.

 

Drie mogelijkheden
Voor de verbetering en uitbreiding van BLIS had Bolletje de keuze uit drie opties. In de eerste plaats was de aanschaf mogelijk van een light versie van een warehouse management systeem. Ook kon de keus vallen op JD Edwards ERP-software. De derde optie was het verbeteren van BLIS. Dit is uiteindelijk gebeurd met de selectie van de Metrack Warehouse Suite. Deze maakt gebruik van RFG en middleware. De applicatie kon zonder veel problemen worden geïntegreerd met BLIS. Ook is de NiceLabel software toegepast.

Daarnaast was de ervaring van Methec met SSCC-labeling en draadloze communicatie tussen scanners en terminals voor Bolletje een belangrijke overweging. Methec heeft gezorgd voor draadloze netweken van Symbol (tegenwoordig Motorola).

 

Pakbonnen
Bij de SSCC-labeling horen elektronische pakbonnen. Daar hechten afnemers in toenemende mate belang aan. Deze methodiek van labeling is belangrijk voor zowel de interne als de externe informatievoorziening. De labels worden gebruikt op de producten, maar ook op de verpakkingen en de pallets. Het maakt de goederenstromen in en tussen de vestigingen van Bolletje inzichtelijker, evenals de leveranties en retourzendingen.

Het systeem functioneert sinds vorig jaar prima, legt Lentferink uit. “Het is een van die projecten die probleemloos zijn geïmplementeerd.” Dit neemt niet weg dat er een kleine kinderziekte was. Aanvankelijk duurde het enkele seconden, voordat de gescande gegevens verwerkt waren. Voor de mensen op de werkvloer was dit frustrerend, omdat zij er van uitgingen dat datacollectie sneller en efficiënter zou gaan. “Het was een complex probleem, dat we na drie weken hebben opgelost. Helaas was het bij het testen niet naar voren gekomen.”

 

Betrouwbare informatie
Bolletje heeft veel baat bij het systeem. Die laat zich niet alleen uitdrukken in een goed onderbouwd bedrag, meent Lentferink. “De ROI van deze investering ligt op vijf jaar. Dit is eigenlijk te lang. Als we alleen naar de direct meetbare besparing gekeken hadden, zouden we je deze investering misschien niet hebben gedaan. Tegenover lagere arbeidskosten en minder pickfouten staat immers een forse investering.”

“Maar er zijn andere voordelen. We hechten sterk aan betrouwbare informatie, omdat die de kwaliteit ten goede komt. Het is in het algemeen positief om te werken volgens een zorgvuldig afgesproken wijze. Hoe je dit in geld moet uitdrukken, is natuurlijk de vraag. Deze nauwelijks kwantificeerbare aspecten hebben ons doen besluiten de Metrack Warehouse Suite te implementeren.”

 

Twee verbeteringen
Lentferink heeft twee verbeteringen van het systeem voor ogen. “In de eerste plaats willen we de inslag, opslag en uitslag van grondstoffen en verpakkingsmateriaal ook met het systeem gaan doen. We hebben daar nu alleen zicht op via het volgen van de productie. Zetten we deze stap, dan weten we nog beter wat de situatie betreffende grondstoffen en verpakkingsmateriaal is.”

Voorts wil Bolletje voorraadreservering gaan toepassen. Dan kunnen klanten aanspraak maken op een bepaald deel van de voorraad. Hiervoor is een aanpassing van BLIS nodig, evenals een uitbreiding van de functionaliteit van de Metrack Warehouse Suite. Het is de bedoeling om beide uitbreidingen in de loop van dit jaar te realiseren.

 

Bolletje maakt in drie vestigingen in Almelo, Amsterdam en Heerde broodvervangers (zoals beschuit), broodspecialiteiten (waaronder roggebrood), koekjes, zoutjes en broodbeleg. Het centrale magazijn staat in Almelo en is 25.000 vierkante meter groot. De andere twee locaties hebben een oppervlakte van 5.000 vierkante meter.
Er werken bij Bolletje ongeveer vijfhonderd vaste medewerkers plus zo’n honderdvijftig flexwerkers. Het product van hun arbeid gaat voor zeventig procent naar supermarkten. Tien procent wordt verkocht aan de out of home markt, zoals tankstations, kantines en andere horeca. Twintig procent wordt geëxporteerd. Het transport naar de klanten en tussen de vestigingen heeft Bolletje in eigen hand.

Reageer op dit artikel