artikel

Wat doet de Commissie Van Laarhoven?

Supply chain

Wat doet de Commissie Van Laarhoven?
ketenregisseur

De Commissie Van Laarhoven is een werkgroep die ontstaan is uit de samenvoeging van initiatieven van de Raad voor Verkeer en Waterstaat. In april 2006 brachten zij met het verschijnen van het rapport ‘Naar een vitalere supply chain door krachtige innovatie’ logistiek Nederland in aktie doordat zij een gebrek aan innovatiekracht constateerden.

In 2003 pleitte de Raad voor Verkeer en Waterstaat voor een ‘Taskforce Logistiek en Economie’ die de logistieke innovatie gestalte zou moeten geven. Daarnaast is er het in 2004 opgerichte ‘V&W-beraad Kennis en Innovatie’, dat zich focust op het leveren van input voor het Innovatieplatform op de werkvelden bouw, logistiek, luchtvaart, verkeer en water van Verkeer en Waterstaat. Deze worden ook wel bloembladen genoemd. In overleg met Verkeer en Waterstaat en NDL, EVO en TLN is besloten deze twee initiatieven samen te voegen onder de naam ‘Commissie Van Laarhoven’, om verwarring over de verschillende in omloop zijnde benamingen (Taskforce, bloemblad, etc.) te voorkomen.

 

Rapport

In april 2006 bracht de Commissie Van Laarhoven een rapport uit genaamd ‘Naar een vitalere supply chain door krachtige innovatie’. Het rapport werd mede ondertekend door een groot aantal bedrijven die daarmee hun adhesie betuigde. Na publicatie van het eindrapport besloot de Commissie het niet slechts bij aanbevelingen te laten en ging direct aan de slag met de implementatie van een aantal aanbevelingen uit het advies, waaronder het vaststellen van de belangrijkste innovatiethema’s in de supply chain.

In juni 2006 bracht het Kabinet de beleidsbrief Logistiek en Supply Chains uit, die nauw aansluit bij het advies van de Commissie Van Laarhoven. Het Kabinet formuleert met de beleidsbrief de ambitie om het maatschappelijk rendement van logistiek te verhogen.

 

Rondetafel

Najaar 2006 / Winter 2007 heeft de commissie in een serie gesprekken met belangrijke Nederlandse bedrijven een aantal innovatiethema’s geformuleerd. Deze zijn in de rondetafel van de commissie op 29 Januari 2007 met vertegenwoordigers van dezelfde bedrijven en ministeries deze innovatiethema’s nader besproken. Tijdens deze rondetafel zijn er voor vijf van de zeven thema’s consortia geformuleerd die de thema’s nader uitwerken. Concreet is er sinds die tijd gewerkt aan de formulering van een concrete ambitie per thema; met daarin een visie hoe de stand van zaken zal zijn 4 en 8 jaar van nu, en welke extra stappen het consortia – eventueel ondersteund door de ministeries – kan zetten om deze ambities ook daadwerkelijk te realiseren.

De vijf thema’s zijn:

  1. 4-C: Cross Chain Control Center
  2. De regierol van knooppunten
  3. Supply Chain Kansen in Douane Processen
  4. Service Logistiek
  5. Stedelijke Distributie

Dag van Maarssen

Tijdens de Dag van Maarssen op 1 November 2007 ontvingen Minister Eurlings van Verkeer & Waterstaat en de heer De Groene uit naam van Minister Van der Hoeven van het Ministerie van Economische Zaken uit de handen van Peter van Laarhoven de eerste exemplaren van de innovatieagenda van de Commissie van Laarhoven getiteld "Innovatie in beweging – de logistieke toekomst van Nederland".

 

De Innovatieagenda is een volgende stap van de Commissie Van Laarhoven en is tevens een oproep aan alle aanwezigen van de ‘Dag van Maarssen 2007’ om zich aan te sluiten bij het proces om tot een volwaardig en door alle marktpartijen gedragen Innovatieprogramma te komen.

 

Op 22 mei is het visiestuk ‘Logistiek en supply chains: visie en ambitie voor Nederland’ aan het ministerie van Economische Zaken aangeboden. De commissie hoopt hiermee in de tweede fase terecht te komen. De bedoeling is dat de doelen van de Commissie van Laarhoven worden opgenomen in het innovatieprogramma van het rijk en er geld beschikbaar wordt gesteld om logistieke innovaties te bekostigen. Er zijn inmiddels 56 adhesiebetuigingen van bedrijven die toegezegd hebben hun steun te verlenen aan het werk van de commissie.

 

Bron: Connekt en Commissievanlaarhoven.nl

 

Meer informatie op site van de Commissie van Laarhoven

 

Reageer op dit artikel