artikel

DHL Exel Supply Chain verzorgt voorraadmanagement voor Philips

Supply chain

DHL Exel Supply Chain verzorgt voorraadmanagement voor Philips

Philips heeft in 2005 besloten de voorraad van de spare parts en producten van de divisie Consumer Care aan DHL Exel Supply Chain uit te besteden. “Dat is volgens mij de volgende stap in het uitbesteden van integrale bedrijfsprocessen”, aldus Wilbert Tholhuijsen van DHL. Wat betekent dit nu voor Philips en DHL? Wie stuurt wie aan op welke KPI’s?

Dat Philips ertoe is gekomen om een deel van de distributie van spare parts en producten uit te besteden aan logistiek dienstverlener DHL is volgens Tholhuijsen weliswaar een logische, maar ook nieuwe volgende stap in de jarenlange samenwerking tussen beide bedrijven.
 
Duurder
“In 2004 is Philips zich gaan realiseren dat de kosten van reparatie van bijvoorbeeld een televisie ten opzichte van de prijs van het hele product is gaan veranderen. Het werd duurder om specifieke reparaties uit te voeren. Besloten werd om eerder modules binnen apparaten te vervangen dan onderdelen. Daarmee zouden de kosten van reparaties kunnen dalen.
Maar het vergde wel een andere logistieke aanpak, een waarin wij beter zijn dan Philips. Bij Philips maakte de spare-partlogistiek, als een van de weinige bedrijfsactiviteiten nog deel uit van de eigen organisatie”, aldus Tholhuijsen.
 

Dc overgenomen van Philips

De Philips-activiteiten die nu onder de vleugels vallen van DHL zijn die van de vroegere CE- en DAP-divisies, nu vallend onder Consumer Care-divisie. Philips hield daar tot enkele jaren geleden zelf een distributiecentrum in Eindhoven voor aan, maar dat is inmiddels door DHL Exel Supply Chain overgenomen. Vanuit Eindhoven zorgt de logistiek dienstverlener nu dus voor alles dat valt binnen het uitbesteden van de voorraad voor de EMEA-regio. Wat betreft de producten die vallen binnen de Consumer Care-divisie kan worden gedacht aan televisietoestellen, scheerapparaten en de onderdelen daarvan. 

 

Verantwoordelijkheid voor voorraadhoogte

Het overnemen van de voorraad is één onderdeel van de samenwerking. Het betekent ook dat DHL Exel Supply Chain onder andere verantwoordelijk is voor de hoogte van de voorraad. Tholhuijsen: “Feitelijk berust de hele samenwerking op vier pijlers die met elkaar in relatie staan. De vier belangrijkste KPI’s. Uiteindelijk is goed stock management het doel. In eerste instantie zijn we verantwoordelijk voor de voorraadbeschikbaarheid (requested line item performance), daarnaast voor de hoeveelheid voorraad die nodig is voor de huidige vraag en tenslotte zijn we verantwoordelijk voor het bewaken van de voorraadveroudering.” 

De vierde KPI is gericht op de ‘Accounts Receivable’-activiteiten.Volgens Tholhuijsen zijn de afspraken tussen DHL en Philips eenvoudig te interpreteren. “Als alles klopt dan voldoen we aan de afspraken.” Daarnaast wordt volgens de DHL-standaardaanpak planmatig gewerkt aan continue verbeteringen en een excellente operatie.

 

Voorraad afhankelijk van productie

Beide partijen maken jaarlijks nieuwe afspraken. Het productportfolio van Philips verandert immers ook continu. Tholhuijsen: “Van die jaarafspraken mogen we een bepaald percentage afwijken, komen we erbuiten dan krijgen we een penalty. De totale waarde van de voorraad is natuurlijk afhankelijk van de hoeveelheid producten die Philips verkoopt en het soort ervan. Per productgroep zijn waarden en toleranties vastgesteld. En de jaarafspraken per productgroep hebben ook kwartaalreviews.”

 

Overgang in één klap

Philips heeft besloten om de voorraad voor de Consumer Care-producten ineens uit te besteden, daar waar andere bedrijven – waarvoor DHL hetzelfde werk verricht – er eerder voor kozen om stapsgewijs de voorraad uit te besteden. “Daarmee toonde Philips wel lef. Het overnemen van de voorraad hebben we direct gedaan, maar in de afspraken hebben we wel twee periodes van beoordeling vastgelegd. In het eerste jaar hebben we een DHL-SAP systeem in gebruik genomen, vóór de fysieke overgang van Philips naar de DHL-locatie. In de tweede periode zijn we actief in de markt van Philips gaan zitten. Vooral in de eerste periode hadden we te maken met wat bekende fenomenen; de implementatie van het softwaresysteem kostte wat meer tijd dat verwacht. Op dit moment bevinden we ons in de tweede periode.”

 

‘Verantwoordelijkheid om aan te spreken op afwijkingen’

Volgens Tholhuijsen zijn er twee punten die het verschil rond de voorraad van de producten tussen de oude werkwijze van Philips en de nieuwe werkwijze van DHL naar voren brengen. “Ten eerste is er de expliciete verantwoordelijkheid van ons om mensen of bedrijven aan te spreken op afwijkingen. Als een leverancier niet presteert, dan heeft DHL primair het probleem. Kortom, we moeten zorgen dat dit niet gebeurt. Ten tweede merken ze vanuit Philips dat we een externe partij zijn. Er zit dus een duidelijk onderscheid tussen productontwikkeling en sales, de commerciële organisatie aan de ene kant en de hele spare-partsoperatie aan de andere kant. Het kon best voorkomen dat eerder bij Philips pas in een laat stadium werd bedacht dat er voor een bepaald product ook spare parts moesten worden opgenomen in het inkoopcontract. Nu is het aan ons om daar de vinger aan de pols te houden. Uit zelfbescherming moeten we er tenslotte natuurlijk voor zorgen dat we duidelijk moeten aangeven waar we wel en niet verantwoordelijk voor zijn. Duidelijkheid gaat voor alles.”

 

Lees ook:

• Spare parts Philips CE naar DHL  (bladarchief, 2005)

• Vanderlande besteedt distributie reserveonderdelen uit (nieuwsarchief, april 2007)

 

Reageer op dit artikel