artikel

Supply chain manager is nog vaak de missing link

Supply chain

Supply chain manager is nog vaak de missing link
Serneels Van Dierdonck

Veel organisaties hebben moeite om de functie van supply chain management goed in te vullen. Daarom brengen de managementscholen Vlerick en Sead samen met consultancybureau S&V de beste practices in kaart. ‘De supply chain manager is de missing link’, zegt professor Roland van Dierdonck.

Steven Serneels van S&V (l)
en
professor Roland van Dierdonck

S&V management consultants en de Vlerick Leuven Gent Management School doen momenteel met ondersteuning van de Franse managementschool Insead onderzoek naar de plaats van de supply chain manager binnen organisaties. Achtergrond van dit onderzoek is dat veel organisaties moeite hebben deze functie goed in te vullen. De uitkomsten zullen op 10 april tijdens het Supply Chain Congres in Antwerpen worden gepresenteerd.

Vooruitlopend daarop vroegen we aan Steven Serneels van S&V en professor Roland van Dierdonck van ‘Vlerick’ waar de schoen nou eigenlijk wringt en wat mogelijke oplossingen zijn.

 

Is het niet zo dat in veel grote organisaties de COO feitelijk de rol van supply chain manager vervult? Dat is toch een oplossing?

 

Steven Serneels: “Dat klopt, maar het is ook een probleem, want veel COO’s weten veel te weinig van het logistieke vakgebied af. Omgekeerd zitten veel logistiek managers teveel vast in hun eigen discipline, waardoor ze niet in staat zijn tot effectieve interactie met hun collega’s uit andere disciplines. Vandaar dat we over de ‘missing link’ spreken. In theorie kan dit knelpunt op twee manieren worden opgelost: ofwel je zet een echte Chief Supply Chain in de board, of je zorgt ervoor dat je COO voldoende kaas van logistiek heeft gegeten.”

 

Hoe is dat voor kleinere bedrijven, die geen executive board hebben?

 

Roland van Dierdonck: “Soms zie je dat de algemeen directeur daar de rol van supply chain manager vervult. Dat is bepaald niet ideaal, want dat houdt in dat er sprake is van een zwakke  integratie. Vanaf een bepaald niveau van complexiteit moet er wel een aparte plaats voor worden ingeruimd in de organisatie. Supply chain management is een sterkere vorm van integratie. Dan heb je een persoon, die alles overziet.”

“Ook kleine organisaties komen voor dit vraagstuk te staan. Dat komt door de globalisering. Vroeger stond het werk van de logistiek manager sterk in het teken van de controle. Nu is dat een stuk lastiger. Er wordt over de grenzen van de onderneming wereldwijd samengewerkt met partners, klanten en toeleveranciers. Hoe controleer je dan iets waar je geen eigenaar van bent? Dat vraagt om heel andere vaardigheden. Om soft skills, zoals het vermogen om goed om te kunnen gaan met onzekerheden, om bruggen te kunnen bouwen tussen mensen en om onderling vertrouwen te kunnen bevorderen. Trust is een beslissende factor om te integreren. Dat wordt steeds belangrijker.”

 

Moet de supply chain manager dan een soort psycholoog zijn?

 

Steven Serneels: “Nou dat ook weer niet, maar er moet wel een nieuwe balans komen. De traditionele logistieke manager is sterk gericht op optimalisatie, op processen, op voortgang. Zeg maar op de harde kanten van de logistiek. Daardoor is er te weinig aandacht geweest voor de zachtere kanten. Toch maken die evengoed deel uit van de competenties, die tegenwoordig vereist zijn.”

 

Waar is nu meestal de verantwoordelijkheid voor supply chain management ondergebracht?

 

Steven Serneels: “Op corporate niveau vaak bij de COO. Die moet dan zorgen voor de integratie met verschillende werkmaatschappijen. Op het niveau van business units zie je soms ook supply chain managers of directeuren met die taak, of een enkele maal een Vice President.”

Roland van Dierdonck: “Toch is het ook oppassen met al die titels. Je kunt beter kijken naar wat iemand doet. Een functie is maar één van de vele mogelijkheden om te integreren, al is het dan een hoofdtaak. Je moet ook kijken naar laterale relaties, zoals een werkgroep, die wekelijks bijeenkomt om supply chain issues af te stemmen. Of denk aan klanten of leveranciers, die mee overleggen over je master production planning. Dat zijn allemaal vormen van communicatie die je moet faciliteren. In die zin gaat het om veel meer dan een functie. Het gaat om de totale informatie infrastructuur.”

 

Zie ook:

Reageer op dit artikel