artikel

Wat is supply chain management?

Supply chain

Wat is supply chain management?

Supply chain management is een containerbegrip. De naam suggereert dat het over het beheersen van goederenstromen in de toevoerketen gaat, maar SCM gaat over veel meer. In dit artikel worden een aantal betekenissen van het begrip gegeven.

Supply chain management (SCM) gaat vooral over planning en communicatie. Planning van de toekomstige vraag en wanneer dan welke capaciteit en welke ingangsmaterialen nodig zijn en communicatie tussen schakels in de keten bijvoorbeeld een productiebedrijf en zijn toeleverancier. Een letterlijke vertaling van supply chain management is het beheersen van de toevoerketen, weten wat je moet bestellen en zorgen dat het er op tijd is. In de praktijk wordt onder supply chain management veel meer verstaan. In de brede zin van het woord gaat het over alles wat maar iets met planning en de uitvoering van goederenstromen heeft te maken. Dit kan zich dus ook binnen de muren van een bedrijf (ERP) of een magazijn (WMS) afspelen.

Planning versus execution

Een bekende indeling van het vakgebied SCM is die in planning en execution. Supply chain planning gaat over het voorspellen van de toekomstige vraag, het uitrekenen hoeveel voorraad je aan moet houden, wanneer je welke productiecapaciteit moet reserveren en wat de optimale productievolgorde is. Supply chain execution gaat over de uitvoering, het beheersen van de fysieke goederenstroom. Wat doe je met een klantorder, hoe wijs je een order toe aan een product, hoe ga je de orders picken in het magazijn, op welke manier belaad je je vrachtauto, hoe koppel je terug dat een order is afgeleverd, et cetera.

SCM en software

Wie aan supply chain management denkt, denkt eigenlijk ook altijd aan informatietechnologie, en dan vooral aan software. Er zijn veel softwarepakketten op de markt die één of meerdere deelgebieden van SCM kunnen ondersteunen. Waarmee een planner bijvoorbeeld een planning kan maken. Of waarmee een verkoper de toekomstige vraag kan forecasten. Of waarmee een inkoper via internet in de voorraden van zijn toeleverancier kan kijken. Supply chain management zonder informatietechnologie is eigenlijk ondenkbaar.

SCM als dienst

Logistieke dienstverleners bieden vaak diensten aan onder de noemer supply chain management. Zij bedoelen hiermee dat ze een klant de verantwoordelijkheid voor een deel van de goederenstroom uit handen kunnen nemen. De logistieke dienstverlener beschikt hiervoor vaak over eigen distributiecentra waar het de producten van de klant kan opslaan en ook zorgt hij ervoor dat de goederen op tijd naar de klant worden gedistribueerd.

Supply chain planning

Veel mensen verstaan onder supply chain management vooral het planningsdeel van de logistieke besturing, dus dat deel wat hierboven als supply chain planning wordt aangeduid. Ook dit onderdeel betreft nog steeds een breed vakgebied waarin ook een groot aantal softwareleverancier actief zijn. Een indeling die daarbij gemaakt kan worden, is de volgende (zie ook afbeelding onder, Bron: Paul Durlinger):

Wat is?

Detailplanning = Het bepalen van de optimale volgorde van orders op de diverse bewerkingsplekken en uitrekenen van (interne) levertijden

Productieplanning = Berekenen van vrijgifte-momenten en aantallen (Material Requirements Planning oftewel MRP)

Forecasting = Berekenen van (verkoop-)voorspellingen op basis van in te geven voorspellingsmethodieken

Voorraadbeheer = Om kunnengaan met verschillende voorraadstrategieën, berekenen van optimale (bestel-)seriegroottes, bestelgrenzen en veiligheidsvoorraden

Distributieplanning = Het berekenen waar en hoeveel producten op voorraad moeten worden gelegd en bepalen van de optimale balans van centrale en decentrale voorraad

Supply Chain Planning = Plannen/optimaliseren van voorraad en productie over een aantal schakels in een lineaire keten

Netwerkplanning = Plannen/optimaliseren over een aantal schakels in een convergente/divergente keten (dus een netwerk)

Lees ook:

Reageer op dit artikel