artikel

Wat is EDI?

Supply chain

Wat is EDI?

EDI is de afkorting van Electronic Data Interchange. In het dagelijkse taalgebruik wordt de term echter meestal gebruikt om er de Edifact-standaard mee aan te duiden (Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport). Een andere EDI-variant is de EANCOM-standaard, die eveneens voor het zakenleven is ontwikkeld. Daarnaast zijn er verwante EDI-standaarden voor specifieke branches, zoals EDINE voor de energiemarkt.

Een andere EDI-variant naast Edifact is de EANCOM-standaard, die eveneens voor het zakenleven is ontwikkeld. Daarnaast zijn er verwante EDI-standaarden voor specifieke branches, zoals EDINE voor de energiemarkt.
EDI is bedacht om computerapplicaties met elkaar te kunnen laten communiceren. EDI vervangt leesbare papieren of elektronische documenten voor elektronisch gecodeerde documenten die door machines leesbaar zijn. EDI is géén standaard (zoals bijvoorbeeld EANCOM of EDIFACT), maar een generieke term. (Zie ook GS1).

Verschillende EDI-acroniemen:

 • EDI (Electronic Data Interchange)
  Een stelsel van gegevens, die uitgewisseld worden tussen computers van verschillende bedrijven. De term wordt in het dagelijkse taalgebruik meestal gebruikt om er de Edifact-standaard mee aan te duiden.
 • Edifact (Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport).
  Standaard om elektronische berichten te definiëren. Een belangrijke bouwsteen in Edifact-berichten is het segment, een verzameling gedetailleerde gegevens met een bepaalde betekenis.
 • XML (eXtensible Markup Language)
  XML is een manier om gegevens gestructureerd vast te leggen. In XML-berichten worden niet alleen de kale gegevens, maar ook de betekenissen van die gegevens verstuurd.
 • ebXML (Electronic Business XML)
  XML-variant, die specifiek is bedoeld voor elektronisch zakendoen. Deze standaard is ontwikkeld onder auspiciën van Oasis (Organisation for the Advancement of Structured Information Standards) en de United Nations body for Trade Facilitation and Electronic Business (UN/CEFACT).
 • XBRLVariant van XML, wordt toegepast voor financiële rapportages. De Nederlandse belastingdienst maakt er gebruik van voor de verwerking van elektronische aangiften.
 • OFX (Open Financial Exchange)
  Een XML-variant, die vooral in de financiële wereld veel wordt toegepast voor de uitwisseling van gegevens tussen banken, bedrijven en klanten via internet.
 • XSLT (Extensible Stylesheet Language Transformations)
  Standaard voor het omzetten van de informatie in een XML-document naar een ander formaat, of een anders gestructureerd XML-document.
 • XSD (XML Schema Definition)
  Standaard om de structuur van XML documenten te beschrijven

Lees ook: De revival van EDI

Reageer op dit artikel