artikel

Wat is distributed order management (DOM)?

Supply chain

DOM is een onderdeel van supply chain management, dat zich niet richt op de planning, maar op de uitvoering. De focus ligt daarbij op order fulfillment. DOM begint, nadat een order is ontvangen. Hierna begint een proces in twee stappen, de eerste heeft te maken met visibility en de tweede met beslissingsondersteuning.

Eerst wordt in kaart gebracht wat de actuele status is van het distributienetwerk: welke voorraden en logistieke capaciteit zijn waar beschikbaar (in welk dc, in welke vrachtwagen, of eventueel bij een fabrikant). Vervolgens wordt aan de order een afhandelingsroute toegewezen, die leidt tot zo laag mogelijke kosten. Het idee van een ‘dedicated dc’ per klant wordt dus losgelaten, sterker nog: orders voor één klant kunnen worden gesplitst, en pas op het laatste moment (bijvoorbeeld bij cross-docken) weer samengevoegd! Samenvattend: een DOM-systeem distribueert de afhandeling van orders over een distributienetwerk.

Waarom biedt DOM voordelen, althans in theorie?

Niet altijd is toewijzing van een order aan het dichtstbijzijnde dc het beste. Soms blijkt het beter om overtollige of kort houdbare voorraad weg te werken uit een ander dc. In een ander geval kan het zinvol blijken om voorraden die nog onderweg zijn, bijvoorbeeld per schip uit China, alvast toe te wijzen aan klanten. Een derde mogelijkheid is om het gewenste product te bestellen bij de fabrikant, waarna het rechtstreeks naar de klant gaat.

 

Bij veel van deze alternatieven zijn de transportkosten hoger, maar daar staat tegenover dat extra voorraden worden vermeden. Bovendien heeft de klant zijn bestelling soms eerder in huis. Een DOM-systeem zoekt daarom per order naar de afhandeling met de laagste kosten, waarbij voorraad, handling, administratie- en transportkosten worden meegewogen. Hierbij wordt de actuele status van het totale distributienetwerk als uitgangspunt genomen.

 

Waarom neemt de aandacht toe voor DOM?

Hiervoor zijn verschillende redenen: door de globalisatie en een toenemend aantal verkoopkanalen neemt de complexiteit van het order fulfillment proces toe, zo zijn bijvoorbeeld steeds meer dc’s nodig om de klanten te bevoorraden. Als gevolg hiervan stijgen de distributiekosten. Bedrijven kunnen op lokaal niveau de supply chain execution tegenwoordig beter aansturen dan voorheen. Dit is te danken aan de implementatie van warehouse management systemen (WMS) en transport management systemen (TMS). Dit heeft, althans in theorie, de implementatie van een DOM-systeem mogelijk gemaakt, op een overkoepelend niveau. Op dat niveau wordt informatie over de beschikbare voorraden en transportcapaciteit ingelezen uit het WMS en TMS. Hierna worden de orders toegewezen en vervolgens teruggesluisd. Om een DOM-systeem te implementeren, moeten er vele twee-weg interfaces met WMS- en TMS-oplossingen worden gemaakt. De opmars van de service oriented architecture maakt dit eenvoudiger, zo is het idee.

Wie levert DOM-software?

De softwaremarkt voor DOM bevindt zich nog in de fase van early adoption. De oplossingen zijn dus nog niet volwassen. Aberdeen Consulting noemt de volgende voorbeelden van DOM-leveranciers: Manhattan Associates, Red Prairie en Sterling Commerce. Dit zijn bedrijven die zich van origine richten op de ondersteuning van supply chain execution (SCE).

Supply chain event management (SCEM), het zichtbaar maken van gebeurtenissen in logistieke ketens, is een stuk ouder dan DOM en daardoor ook meer volwassen. Sterker nog: feitelijk is het visibility-gedeelte van DOM een onderdeel van SCEM. Hierdoor kan een DOM-systeem ook worden gerealiseerd uitgaande van SCEM-software, met daaraan toegevoegd beslissingsregels voor het toewijzen van afhandelingsroutes aan orders. Capgemini noemt E2Open, Vizional en Viewlocity als voorbeelden van potentiële DOM-leveranciers uit de SCEM-hoek.

Waarom zijn er nog zo weinig gebruikers?

Gebruikers van DOM zijn er nog nauwelijks in Europa, wel zijn er een aantal cases in Amerika. Technisch zijn er een aantal bottlenecks bij de implementatie van een DOM-systeem: het aankoppelen van met name transport management systemen heeft soms veel voeten in de aarde. De gebruiker moet zélf de business-rules formuleren, op grond waarvan het DOM-systeem beslissingen neemt. Het systeem is dus ‘slechts’ zo slim als je het zelf ontwerpt.

Belangrijker dan bovengenoemde obstakels is de vraag of er überhaupt wel een business case is voor de implementatie van DOM. In theorie levert zo’n systeem onmiskenbaar voordelen op. Echter, wegen die wel op tegen de investeringen in een complexe ICT-oplossing, waarbij een groot aantal interfaces moet worden gebouwd en getest? Daarnaast moet er voor worden gewaakt dat een DOM-systeem geen maskerade wordt voor een slecht ontworpen distributienetwerk.

Kortom, over de businesscase rond DOM is het laatste woord nog niet gezegd. Discussieer daarover mee, door uw commentaar toe te voegen onder dit artikel!

 

Auteur: Dr Ir Jaap van Ede

 

Lees ook:

Reageer op dit artikel