artikel

Bij productie duurzame goederen verdwijnt meer dan 90 procent van grondstoffen in afvalbak’

Supply chain

Bij productie duurzame goederen verdwijnt meer dan 90 procent van grondstoffen in afvalbak’
Employee Satisfaction

Uit: “craddle to craddle – remaking the way we make things – William McDonogugh & Michael Braungart

Eigenlijk is het niet zozeer een stelling waar je het mee eens of oneens moet zijn. Het is een stelling die je aan het denken moet zetten. De auteurs voegen er aan toe: “wat je in de vuilnisemmer ziet, is slechts het topje van de grondstoffen ijsberg. Meer dan 90% van de grondstoffen om duurzame goederen te fabriceren verdwijnt vrijwel direct in de afvalbak!”.
 

In een tijd waar duurzaamheid vrijwel overal bovenaan de agenda staat en iedereen over elkaar heen valt om er maar iets zinnigs over te zeggen, moet je als consument dus eigenlijk constateren dat je eigenlijk op verschillende manieren wordt misleid. Dat nu, is wel een boeiende stelling. Het voorbeeld van de milieuvriendelijke Toyota Prius spreekt boekdelen. Het blijkt dus niet op zichzelf te staan.

Van wieg tot graf, van zand tot klant. In de logistiek al jarenlang gebezigde termen. Als je echt een bijdrage aan duurzaamheid wil leveren, dan is van wieg tot graf onvoldoende. Het opnemen van het afval door de natuur is van groot belang om het eco systeem van de aarde te onderhouden.
 

Dit vraagt om creativiteit en transparantie. Ontwerpnormen zijn niet meer prijs en efficiency. Ontwerpnorm wordt veel meer de mate van biologische afbreekbaarheid van componenten. De stelling, het boek en alle aandacht die duurzaamheid op dit moment krijgt, heeft mij er wel toe gezet om eens na te denken over de bijdrage die vanuit de logistiek geleverd wordt en kan worden aan een beter eco-systeem. De start van het innovatieprogramma Duurzame Logistiek van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat  op 26 juni jl. is een zet in de goede richting. Plan-act-do-check!  Of zoals dit blad in haar artikel: “Duurzaamheid logistiek onderaan het lijstje” van 28 juni jl. al schreef: “Blijf niet hangen in pilots”.

Een beter milieu begint bij jezelf. Laat je vooral niet misleiden door wat anderen zeggen en beweren.

Reageer op dit artikel