artikel

Spaansen verlaagt voorraad met Exact ERP-software van AB

Supply chain

Spaansen verlaagt voorraad met Exact ERP-software van AB
Spaansen Groep

Spaansen Groep, leverancier en logistieke dienstverlener in de bouwsector, is bezig met een gefaseerde invoer van de ERP-software van Exact. Begin 2006 ging het eerste stuk live. \’We hebben onze voorraadpositie met 25% verlaagd.\’

Spaansen Groep, leverancier en logistieke dienstverlener in de bouwsector, is bezig met een gefaseerde invoer van de ERP-software van Exact. Begin 2006 ging het eerste stuk live. \’We hebben onze voorraadpositie met 25% verlaagd.\’

Projectgegevens
Bedrijfsnaam: Spaansen Groep   Leverancier/dienstverlener: Exact Software Nederland
Plaats:   Onderleverancier/-dienstverlener: AB Software & Consultancy
Branche: bouw & installatie   Bedrijfsgrootte: groot: 400 of meer werknemers
Bedrijfstype: Logistiek   Datum ingebruikname: 01-02-2006
Productnaam:  

‘Innovatie in de bouwwereld heeft de Spaansen Groep de afgelopen jaren in de kaart gespeeld’, aldus Chris Spaansen, directeur bedrijfsmanagement. ‘Er is een hoog percentage faalkosten in de bouw en de volledige ketenintegratie maakt dat wij daadwerkelijk meerwaarde leveren aan onze klanten.’ Hiermee doelt hij op de keten van winning, verwerking, productie, transport en levering.

 

Keuze voor Exact

Spaansen riep in 2005 een werkgroep in het leven die de primaire bedrijfsprocessen in kaart bracht, om de juiste keuze te kunnen maken voor een ERP-pakket. Chris Spaansen: ‘We waren het snel eens over de keuze voor Exact Software. We hebben de software onder meer beoordeeld op gebruikersvriendelijkheid, functionaliteit en kosten.’

 

‘Goede middenklasser is voor ons goed’

Projectcoördinator Jos Wijnker legt uit dat de prijsstelling een factor van belang was: ‘Je kunt wel een Ferrari willen, maar een goede middenklasser is voor ons ook goed. Uiteindelijk zijn het onze medewerkers en de implementatiepartner die bepalen of de softwareinvestering wordt terugverdiend.’ Chris Spaansen zegt hierover: ‘Ondanks onze omvang werken wij in onze divisies volgens een MKB structuur. Dit zijn onze roots en zo willen klanten ons herkennen. Deze mogelijkheid vinden wij terug in Exact Software.’

 

Het bedrijf legde zijn pakket van eisen en wensen aan een aantal Exact-dealers voor. ‘Al snel kwamen we terecht bij A.B. Software & Consultancy. Zij beschikte over goede referenties, maar de doorslag gaf hun doelgerichte aanpak.’

 

Begin 2006 vond de eerste uitrol plaats. ‘Dat verliep prima, al stuitten we nog wel op enkele kleine issues’, aldus Wijnker. Die kennis wordt weer gebruikt om het systeem op een paar punten te verfijnen, met het oog op de uitrol naar de andere activiteiten.

 

Voordelen

De heer Spaansen over de behaalde voordelen met Exact Software: ‘Onze efficiency en effectiviteit van werken is toegenomen. Het inkoopproces is goed inzichtelijk gemaakt. Dit biedt ons veel meer controlemogelijkheden.‘ De heer Wijnker vervolgt: ‘We hebben onze voorraadpositie met 25 procent verlaagd, terwijl ons assortiment sterk en beheersbaar is vergroot.’ Een sterke verlaging van voorraadkosten dus. ‘En we hebben nu meer stuurinformatie. Onze medewerkers raken nu geïnteresseerd in de mogelijkheden van Exact Software. Je ziet nu dat ze allerlei nuttige informatie uit het systeem halen waarmee ze gaan werken. Mede dankzij deze medewerkers en de samenwerking met A.B. Software & Consultancy is het traject geslaagd,’ aldus de heer Spaansen.

 

Bron: A.B. Software

Reageer op dit artikel