artikel

SOA biedt logistiek dienstverleners kansen

Supply chain

De drieletterige term SOA is even populair als onduidelijk. Service Oriented Architecture, zoals de term voluit wordt geschreven, is ‘hot’. Maar wat is het daarnaast? Een bruikbaar middel voor bijvoorbeeld logistiek dienstverleners? Ja, zo blijkt uit navraag onder enkele Nederlandse SOA-specialisten.

Artikel oorspronkelijk gepubliceerd in Logistiek op 6 april 2007.

Ondanks dat er over Service Oriented Architecture (SOA) al het nodige is geschreven, is de grote meerderheid van zakelijk Nederland nog niet echt op de hoogte van de mogelijkheden en valkuilen van de verzameling diensten die via een netwerk met elkaar communiceren. De minimaal drie lagen waaruit SOA bestaat, scheppen tot nu toe meer verwarring dan zakelijke kansen. Maar dat die kansen er wel degelijk zijn, wordt door de door dit blad gesproken mensen volmondig erkend. In dit artikel laten Han Dieperink van Inter Access, Michiel Oldoenhof van Cordys, Rob de Maat van Deloitte en Arjen Wierikx van Mondea hun licht schijnen op SOA.

Is SOA een IT- of een procesmatige aangelegenheid?

Han Dieperink (Inter Access): “De essentie van SOA wordt nog maar door weinigen begrepen. Teveel bedrijven zien het als een IT-aangelegenheid en benaderen het ook zo. Ze vergelijken het met Enterprise Resouce Planning (ERP)-systemen. Die systemen bepaalden ooit de structuur in een organisatie, maar SOA haalt die gedachte onderuit. Ik hoorde eens iemand een mooie vergelijking maken. De persoon noemde ERP een klassieke legpuzzel, waarbij de puzzelstukjes goed in elkaar passen. Maar die klassieke puzzel, waarop een leeuw staat afgebeeld, zal nooit een tijger te zien geven vanwege de modulaire opzet. SOA daarentegen is meer als een Tangram-puzzel, waarbij het te maken beest kan veranderen in een ander beest bij het anders neerleggen van de vierkantjes en driehoekjes.”

De visie van Rob de Maat (Deloitte) sluit aan bij de duidelijke beeldspraak van Dieperink. De Maat: “Als je SOA gaat vergelijken met integrale oplossingen als ERP dan wordt je bedrijfsvoering niet noodzakelijkerwijze veel beter. SOA alleen gebruiken als integratiemiddel tussen de ene oplossing en de andere gekopppeld aan kostenreductie binnen IT levert ook een te beperkt resultaat op. ERP-leveranciers leveren zelf al een eigen middleware-oplossing. Waarom je juist wél moet kiezen voor SOA? Omdat het flexibiliteit biedt, en het maakt niet meer uit wie je software levert.”

Waar het bij SOA volgens Michiel Oldoenhof (Cordys) om gaat, is dat businessprocessen exact in kaart moeten worden gebracht voordat een bedrijf met nieuwe oplossingen aan de slag kan. Oldoenhof: “Logistiek dienstverleners zijn hier bijvoorbeeld uitermate goed in. Ze weten juist beter dan veel andere bedrijven hoe ze bij een veranderende vraag van klanten de nieuwe procesbenadering moeten beschrijven. En via SOA hebben ze ook nog eens meer mogelijkheden om onder andere sneller in te spelen op een veranderende klantvraag dan voorheen.”

Volgens Arjen Wierikx (Mondea) is SOA tenslotte vooral een kwestie van businesslogica. Wierikx: “Bij oplossingen als deze is het van cruciaal belang dat je in staat bent in te schatten hoe je bedrijfsproces eruit ziet, maar je moet ook weten hoe je bedrijfssysteem werkt. Het goed neer kunnen zetten van SOA vereist dat je ook zoveel als mogelijk je businesslogica erin onderbrengt. Veel van die businesslogica zit al in je ERP, maar in het geval van SOA is het goed te proberen zoveel als mogelijk die logica uit je ERP te halen en in je nieuwe omgeving te zetten. Daarnaast speelt er nog iets anders. Hoewel SOA vooral een bedrijfsproces aangelegenheid is en als zodanig meer op het bordje van de managers ligt, moet de IT’er binnen een bedrijf ook zeker meer over de bedrijfsprocessen gaan nadenken om een goed resultaat te krijgen.”

De mening van Wierikx sluit op dit laatste punt niet aan op die van De Maat. “Mijns inziens is het zo dat IT’ers dit al met ERP hebben gedaan en dat was slechts een beperkt succes. Ik denk dat SOA pas tot volledige bloei komt als bedrijven vanuit de business de eigen processen met door IT geleverde services, gaat modelleren”, aldus De Maat.

ERP versus best-of-breed

SOA is relatief nieuw, er wordt veel over gesproken en ook doen leveranciers er alles aan om oplossingen te brengen die SOA-proof of compatibel zijn. Geen enkele leverancier wil achter het net vissen. Maar wie pikt het grootste stuk van de SOA-taart in? Zijn dat de ERP-leveranciers met hun aanvullende oplossingen en SOA-platformen, zoals wel wordt beweerd? Of zijn het de best-of-breed leveranciers die in de toekomst hun oplos–singen eenvoudiger aan andere oplossingen kunnen koppelen via een slim communicatie platform van IBM, Microsoft, Oracle, SAP, Cordys, Webmethods, Sun Microsystems of Bea?

Wierikx: “Bedrijven die zichzelf oriënteren op SOA moeten zich afvragen in hoeverre hun ERP op dit moment de bedrijfsprocessen ondersteunt. Stel dat het ERP-systeem het merendeel van de bedrijfsprocessen ondersteunt, dan kun je waarschijnlijk beter bij de keuze voor een nieuw systeem kiezen voor een ERP dat naar buiten toe open is en gekoppeld kan worden aan een SOA-platform. Ook je andere systemen, al dan niet van best-of-breed leveranciers zou je dan daaraan kunnen koppelen.”

Volgens Dieperink hebben ERP-leveranciers zich als eerste op SOA geworpen. Maar ze maken zich, door zich open te stellen, er ook kwetsbaar door. Dieperink: “De grote partijen als IBM, Microsoft, Oracle en SAP zijn al een heel eind. Wat ze alle bindt, is dat ze steeds meer toestaan en moeten toestaan dat de best-of-breed branchegerichte leveranciers hun oplossingen ook aan de SOA-platformen koppelen.

Overigens hoeven gebruikers niet langer voor een best-of-breed oplossing te kiezen omdat deze goedkoper zou zijn, dat is niet meer het geval. Gebruikers zullen echt een keuze moeten maken op basis van functionaliteiten. Wél zul je zien dat veel best-of-breed leveranciers zich meer richten op hun specialisatie in plaats van ook backoffice-oplossingen aan te bieden.”

Apart koppelvlak tussen producerende bedrijven en logistiek dienstverleners

Kansen zijn er legio voor logistiek dienstverleners. Volgens Michiel Oldoenhof is Ewals Cargo Care in Tegelen een van de logistiek dienstverleners die de mogelijkheden van SOA al uitgebreid heeft onderzocht een op basis van Cordys technologie heeft toegepast. “En daarnaast zijn er nog andere spelers in de logistieke wereld die inzetten op SOA-platformen. Centraal in deze implementaties staat het businessproces in combinatie met standaard ‘off the shelf’ ERP-pakketten, dus geen maatwerk meer in ERP pakketten zelf. Eigenlijk moeten deze bedrijven de zaken strategisch vanuit een businessproces management perspectief benaderen en niet vanuit hun applicatie integratie perspectief. Dus moeten ze idealiter de combinatie leggen tussen business process management (BPM) en SOA. Ewals is hiervan een goed voorbeeld.”

Volgens Rob de Maat hebben logistiek dienstverleners een aantal kansen in het verschiet dankzij de SOA-platformen. “Producerende bedrijven hebben vaak al logistieke partners. En die logistieke partner wil, om beter in te kunnen spelen op vragen van klanten, steeds sneller weten wat er is besteld. Dat vergt een koppeling van systemen en dat vinden veel klanten eng. SOA maakt dat minder eng, doordat het een duidelijk apart koppelvlak biedt. En bedrijven die alles zelf doen hebben misschien wel meer kansen om nu meer logistiek werk uit te besteden en zich zo met hun kernactiviteit bezig te houden.” De mening van Arjen Wierikx sluit daar op aan.

Wierikx: “Als logistiek dienstverlener opereer je in een keten, je bent er een belangrijke schakel in. Je kruipt steeds meer in de huid van de klant. En SOA kan je daarbij concurrentievoordeel opleveren, het werkt als een communicatieschil die je beter in staat stelt om verschillende ERP-oplossingen aan elkaar te knopen. Daardoor kun je sneller inspelen op de wensen van nieuwe klanten. Sterker nog, een logistiek dienstverlener heeft service georiënteerde architectuur nodig om zich te onderscheiden van de massa.

En je hoeft als logistiek dienstverlener echt niet alles scherp te hebben voordat je ermee aan de slag gaat, belangrijker is het dat je moet weten of het je iets kan opleveren. Zo kun je de inkoop van je klanten overnemen en als deze klanten allemaal een verschillend ERP hebben, biedt SOA mogelijkheden.”

Han Dieperink ziet nog verdergaande mogelijkheden voor logistiek dienstverleners.”Via een service georiënteerde architectuur kunnen dienstverleners zelfs als real-time subcontractor of ketenpartner optreden. Ze kunnen allerlei werkzaamheden overnemen van bijvoorbeeld producerende bedrijven. Grotere bedrijven werken al met 3pl dienstverleners, en meestal doen ze dat via EDI. Er is een behoefte aan flexibiliteit, aan beweeglijkheid, aan het kunnen leveren van allerlei nieuwe diensten. Nou, EDI is daarin een te starre en dus belemmerende factor. Vanuit het bedrijfsleven zal de druk dan ook toenemen om de flexibiliteit drastisch te verhogen. Ik denk dat tussen nu en vijf jaar negentig procent van de EDI koppelingen vervangen zijn door SOA-achtige koppelingen. En dat alleen bij bedrijven met hele stabiele relaties nog EDI wordt gebruikt. En dat zal steeds vaker de uitzondering op de regel zijn.”

SOA in het kort

Service Oriented Architecture is een verzameling diensten die via een netwerk met elkaar communiceren tussen providers en gebruikers. De communicatieprocessen vinden plaats in de server van providers en kunnen een beroep doen op een data–base server. SOA gebruikt intranet of internet om de webapplicaties te draaien. Steeds meer – vooral grote – bedrijven kiezen voor SOA als platform voor het aanbieden van webapplicaties aan hun klanten en personeel. (Bron: Wikipedia)

Foto bij artikel:

Rob de Maat, Deloitte: “Als je SOA gaat vergelijken met integrale oplossingen als ERP dan wordt je bedrijfsvoering niet noodzakelijkerwijze veel beter”

Arjen Wierikx: “Als logistiek dienstverlener opereer je in een keten, je bent er een belangrijke schakel in. Je kruipt steeds meer in de huid van de klant. En SOA kan je daarbij concurrentievoordeel opleveren”

Han Dieperink, Inter Access: “Er is een behoefte aan flexibiliteit, aan beweeglijkheid, aan het kunnen leveren

van allerlei nieuwe diensten. Nou, EDI is daarin een te

starre en dus belemmerende factor”

Michiel Oldoenhof, Cordys: “SOA biedt logistiek dienstverleners ook nog eens meer mogelijkheden om onder andere sneller in te spelen op een veranderende klantvraag dan voorheen”

 

Reageer op dit artikel