artikel

Alpas Hendrion live met ERP-pakket van Allsolutions

Supply chain

Alpas Hendrion live met ERP-pakket van  Allsolutions
Alpas Hendrion

In 2004 bundelden Alpas en Hendrion hun krachten en gingen ze verder als Alpas Hendrion. De reorganisatie die volgde leidde tevens tot een vernieuwing van de IT-infrastructuur bij de leverancier van hef- en hoogwerksystemen. ICT Projectmanager Gerrit Lebbink legt uit wat er is veranderd en waarom.

In 2004 bundelden Alpas en Hendrion hun krachten en gingen ze verder als Alpas Hendrion. De reorganisatie die volgde leidde tevens tot een vernieuwing van de IT-infrastructuur bij de leverancier van hef- en hoogwerksystemen. ICT Projectmanager Gerrit Lebbink legt uit wat er is veranderd en waarom.

Projectgegevens
Bedrijfsnaam: Alpas Hendrion   Leverancier/dienstverlener: AllSolutions Business Applications
Plaats: Alkmaar  
Branche: overige industrie   Bedrijfsgrootte:
Bedrijfstype:   Datum ingebruikname: 01-01-2007
Productnaam: Websolutions QX  

“Onze vorige systemen waren verouderd en er werd gewerkt met verschillende deelsystemen. Door alle deelsystemen te vervangen door één bedrijfsbreed informatiesysteem verwachten we extra efficiencyslagen te maken en een verbeterde service aan onze klanten.
Na een quickscan hebben we onze IT-infrastructuur aangepast en is er een pakket van wensen en eisen opgesteld.
We hebben daarbij ondermeer gekeken naar de gebruiksvriendelijkheid van de user interface. Ons softwaresysteem wordt zowel gebruikt door mensen met een hbo/wo-opleiding als door servicemonteurs; iedereen moet met het systeem kunnen werken.

Specifieke informatie
Ook de aanpasbaarheid van de software was voor ons belangrijk. Per afdeling is soms heel specifieke informatie nodig. We willen service, verhuur en verkoop zoveel mogelijk combineren. Een systeem dat daar makkelijk op aan te passen is, brengt extra voordelen. Een andere belangrijke eis was de beschikbaarheid. De nieuwe software moest een ultra korte implementatietermijn hebben.”

“Die korte termijn hangt nauw samen met wijzigingen binnen onze organisatiestructuur. Onze oude organisatie, met aparte afdelingen voor verhuur, service en verkoop is opgesplitst in drie business units, waarbij elke vestiging één business unit vormt. Iedere business unit is daarbij verantwoordelijk voor het gehele activiteitenpakket in de regio. Om dat goed te doen, moet je de juiste middelen ter beschikking hebben. Ingebruikname van de nieuwe software aan het begin van het jaar (2007) was daarom cruciaal.
We zijn uiteindelijk binnen acht weken live gegaan met het pakket WebSolutions QX van AllSolutions, en wel voor de modules Verhuur, Logistiek, en Service & Onderhoud. Daarnaast is de modules Financieel geïmplementeerd.
De keuze voor AllSolutions rust voor een deel op hun ervaring in het verhuursegment. Bovendien voldeden ze het beste aan onze wensen en eisen; zowel qua functionaliteit en implementatietermijn als qua prijs. Met de concurrentie scheelde dat soms wel een factor twee tot drie.
WebSolutions QX is daarnaast een webbased systeem. Onze medewerkers kunnen nu altijd en overal de gewenste informatie opvragen en/of invoeren. Dat geldt voor de servicemonteurs op de weg, maar ook voor managers die in het buitenland zitten.”
 

Software ingehuurd
“We hebben ervoor gekozen om de nieuwe software via een ASP (Application Service Providing) constructie in gebruik te nemen. Dat houdt in dat de software extern wordt gehost en wij de software inhuren. De verantwoordelijkheid voor het beheer van de softwareomgeving ligt bij de aanbieder en wij kunnen ons volledig concentreren op onze core business. Dankzij de ASP constructie dalen bovendien onze vaste kosten en zijn we flexibeler als organisatie.
Om de continuïteit van onze bedrijfsvoering niet in gevaar te brengen hebben, is het systeem gefaseerd geïmplementeerd. Echte struikelblokken tijdens het implementatietraject hebben we niet gehad. Wel moesten we van tijd tot tijd improvisoren. De belangrijkste twee hobbels die we tegenkwamen, waren de juistheid van de basisdata en de gewenning bij de gebruikers. Voor de rest is het hele traject soepel verlopen.”

 

Bedrijf: Alpas Hendrion levert hef- en hoogwerksystemen vanuit 5 vestigingen in Nederland. De dienstverlening strekt zich daarbij uit van verkoop, via verhuur tot service. Het hoofdkantoor is gevestigd in Alkmaar
Software: WebSolutions QX
Leverancier: AllSolutions Business Applications
Live: gefaseerd sinds januari 2007
Projectleider: ICT Manager Gerrit Lebbink (links) en directeur Harrie Waelen    

 

Reageer op dit artikel