artikel

Vier innovatiethema’s

Supply chain

Op welk gebied wilt u innoveren: ICT, de goederenstroom, prettig en veilig werk- en leefklimaat of arbeid? Op basis van deze vier innovatie thema’s kunt u uw vraag voorleggen aan Syntens. U krijgt dan antwoord van een specialist op dat betreffende gebied.

Software en IT

ICT speelt een steeds groter wordende rol bij de organisatie van goederenstromen.

Ondernemers vragen zich af welke keuze zij op ICT gebied moeten maken. Vele softwareprogramma’s en leveranciers zijn beschikbaar voor de sector zoals ERP, WMS, TMS, RFID en tracking en tracing. Maar wat is nu de juiste keuze?

 

Supply chain

Ketens worden complexer en concurrerender. Schakels in de keten, zoals toeleveranciers, producenten en distribuanten willen processen steeds meer op elkaar afstemmen of zelfs integreren. Dit leidt tot optimale goederenstroombesturing. Ondernemers binnen de sector vragen zich af wat deze dynamiek voor gevolgen heeft. Bepalen waar een bedrijf in de keten wil staan en wat dit vervolgens voor de onderneming betekent, is waar het om gaat. Dit is een strategische keuze.

 

Arbeid

De arbeidsmarkt in Nederland verandert structureel, doordat de vraag naar arbeid het aanbod overtreft. Voor de ondernemers in de logistieke sector spelen de volgende cruciale vragen: hoe houd ik mijn (goede, gemotiveerde) mensen? Hoe kan ik meer uit mijn medewerkers halen? Hoe kan ik competente medewerkers aantrekken? Welke rol vervul ikzelf in dit proces? En kan ik op andere manieren het tekort aan medewerkers compenseren?

 

Werk- en leefklimaat

In de hedendaagse samenleving bestaan veel verleidingen, gevaren en risico’s die de welvaart en de volksgezondheid kunnen bedreigen. Denk aan voedselveiligheid, criminaliteit rond vrachtwagens en bedrijfsterreinen, vervoer en opslag van gevaarlijke stoffen en bereikbaarheid van steden. Het gevolg is dat de overheid meer wet- en regelgeving introduceert. De logistieke sector moet op zoek gaan naar alternatieven. Zo kan het wegvervoer efficiënter werken door het minder leegrijden en het anders inzetten van het getrokken materieel, zoals de introductie van ecocombi’s (LZV’s) of een lichtgewicht trailer. Verladers en vervoerders hebben daarnaast mogelijkheden tot transportbesparing, bijvoorbeeld door goederen anders te verpakken, dichter te stapelen en compacter te vervoeren.

Reageer op dit artikel