artikel

Aanbevelingen voor SAP-gebruikers

Supply chain

Softwareleverancier SAP heeft samen met partner Capgemini een onderzoek onder Nederlandse SAP-gebruikers uitgevoerd. De focus lag op supply chain management. In het rapport worden per deelproces een aantal concrete aanbevelingen gedaan.

In het onderzoeksrapport staan per deelgebied een aantal aanbevelingen. Deze zijn voortgekomen uit wat tijdens het onderzoek als best practice naar voren is gekomen.

 

Aanbevelingen voor forecasting / demand planning

 • Implementeer en formaliseer een forecasting proces
 • Integreer de planningseilanden en werk naar een “one figure forecast”
 • Ondersteun het forecast-procesn binnen de ERP-omgeving (SAP)

 

Aanbevelingen voor supply chain planning:

 • Gebruik een volledig geïntegreerd IT-systeem voor capaciteit en behoefteplanning
 • Centraliseer de supply chain planning-activiteiten en werk samen met uw toeleveranciers op het gebied van informatie-uitwisseling en voorraadplanning
 • Definieer en communiceer duidelijke en haalbare supply chain planning-doelstellingen en rapporteer de behaalde resultaten periodiek door het opzetten van gestructureerde en toegankelijke rapportages
 • Gebruik Business Intelligence (SAP BW) voor consistente en betrouwbare rapportages.

 

Aanbevelingen voor productieplanning & scheduling:

 • Probeer zoveel mogelijk planninggerelateerde informatie centraal in het systeem vast te leggen en zorg dat de planner zich eigenaar van deze informatie voelt.
 • Streef naar één geïntegreerde oplossing in een standaardsysteem
 • Maak gebruik van de mogelijkheden van APO (planningsmodule binnen SAP).

 

Aanbevelingen voor shop floor control:

 • Integreer de in gebruik zijnde systemen voor production control en onderhoud
 • Gebruik SAP BW (Business Intelligence) voor het verkrijgen van inzicht in de performance van het production control-proces, mede in relatie tot planning, onderhoud, financien en voorraadbeheer-processen.
 • Automatiseer het terugmelden van orders zoveel als mogelijk door integratie van of interfacing met MES-systemen. Bied voor de handmatig te verrichten terugmeldingen gebruikersvriendelijke, flexibele transacties aan.

 

Aanbevelingen voor warehouse management:

 • Voor de planning van de activiteiten van het magazijn is er inzicht nodig in de inslag, opslag en uitslag voor de komende periode.
 • Streef naar een geïntegreerde oplossing voor transportplanning en douane-afhandeling.

 

Het onderzoek is gratis te verkrijgen, klik hier om het te bestellen.

Reageer op dit artikel