artikel

Wat is retourlogistiek?

Supply chain

Wat is retourlogistiek?
Retourlogistiek

Als een product eenmaal geleverd is, lijkt voor logistiek dienstverleners de kous af. Lijkt, want steeds meer verladers vragen om verdere service. Bijvoorbeeld het ophalen en afvoeren van verpakkingen of het ophalen van kapotte producten. Dit soort value added activiteiten, bekend onder de verzamelnaam retourlogistiek of reverse logistics, wordt steeds belangrijker.

Onder retourlogistiek wordt meestal verstaan het ophalen van kapotte, gebruikte of afgeschreven producten/ verpakkingen. Verder zaken als inspectie en tests, reparatie, vernietiging of doorverkoop, sortering, herverpakking en herdistributie. Maar ook klachtenafhandeling en de administratieve en financiële afhandeling.

 

Weinig aandacht

Uit onderzoek van het Vlaams Instituut voor de Logistiek (VIL) blijkt dat zo’n driekwart van geënquêteerde bedrijven (nationale en internationale verladers en logistiek dienstverleners in Vlaanderen) retourstromen heeft. Toch hebben maar weinig bedrijven aandacht voor retourlogistiek. Vaak hebben ze het nog niet eens met hun klanten besproken. Nog afgezien van het feit dat bedrijven geld laten liggen, komt er ook onherroepelijk regelgeving aan, alleen al op het gebied van de inzameling van verpakkingen.

 

Veel te besparen

Volgens VIL valt nog veel te besparen in retourlogistiek. Veel retouren ontstaan doordat producten tijdens transport beschadigd zijn of vanwege foute leveringen. Deze transportstromen zijn vermijdbaar. Door in het voortraject dus beter op te letten, wordt transport voorkomen en dus aanzienlijk aan kosten bespaart.

 

Beter managen

Als retourstromen toch nodig zijn, kan bespaard worden door retourlogistiek goed te managen en gestructureerd in een proces te (laten) gieten. Uiteindelijk zullen voorraden hierdoor af kunnen nemen, waardoor nog meer bespaard wordt.

 

Kosten onderschat

Kosten van retourlogistiek worden nog te vaak onderschat. Een ruwe schatting van de werkbelasting -fysiek, operationeel en administratief- komt uit op vijftien procent van de capaciteit van het totale operationele logistieke apparaat.

 

Handmatig verwerkt

Eveneens opmerkelijk is dat zeker vier van de tien ondervraagden retourstromen nog vooral handmatig verwerkt. ICT heeft traditioneel geen aandacht voor retourlogistiek omdat het om het kernproces gaat. Ook heeft 41 procent geen of beperkte informatie beschikbaar over de eigen retourstromen van producten. Ook hier valt dus nog veel te winnen.

 

Markt aanwezig

Er is een markt voor uitbesteding van retourlogistiek. Een kwart van de bedrijven besteedt het al uit en bijna de helft staat positief tegenover het idee. Grootste mogelijkheden voor uitbesteding liggen in het ophalen en transport.

 

Mogelijkheden verkoop

Meer dan de helft van de weer ingenomen producten wordt uiteindelijk afgeschreven en vernietigd. Door producten of materialen buiten het reguliere kanaal nog te verkopen, bijvoorbeeld via veilingen of alternatieve verkoopkanalen, levert het nog wat op ook. Engeland, de VS en ook Duitsland hebben, bijvoorbeeld via e-bay, een heel aftermarketsysteem. Dat mist Vlaanderen nog.

 

Internationaal proces

VIL vermoed dat Vlaanderen niet ongunstiger scoort dan bijvoorbeeld Nederland en Frankrijk houden. Dat komt mede omdat van de ondervraagden, ruim tweederde wereldwijd en Europees actief is. Retourlogistiek is dan ook bij uitstek een internationaal proces.

 

Lees ook: Retourlogistiek is booming (Cijfers & Feiten, juni 2006)

 

Reageer op dit artikel