artikel

Zoeken naar grip op opgeslagen voorraden

Supply chain

Zoeken naar grip op opgeslagen voorraden
Jan van der Velden

Zoals elk IMCC-café reageren de bezoekers op drie stellingen. Na de discussie was het woord aan Jan van der Velden, manager distribution systems bij Vanderlande Industries. Van der Velden probeerde in een notendop de discussies samen te vatten en leerpunten aan te geven waarmee de IMCC-leden hun voordeel kunnen doen.

Stelling 1:

 

“De kosten die binnen de supply chain worden gemaakt door verschillende partijen, zijn niet helemaal helder voor de afdeling inkoop van de bedrijven van de aanwezige leden. Daarnaast kost het uitbesteden van werkzaamheden naar lage lonen landen in plaats van investeren in de juiste opslagmethode óók geld, en dat wordt onvoldoende beseft.”

 

Stelling 2:

“Tijdens de tweede stelling sprong het slim omgaan met cycle counting (regelmatig controleren) en dit integreren in de werkprocessen

er toch wel uit voor mij. Wanneer dit inderdaad in processen wordt verwerkt is dat een goede oplossing. Verder bleek dat automatische systemen veel discipline vergen, iets dat

niet altijd wordt onderkend. Maar als de discipline aanwezig is, dan verloopt het voorraadbeheer makkelijker en heb je snel een overzicht van wat je in je dc hebt liggen.”

 

Stelling 3:

“In tegenstelling tot wat de stelling zegt, wordt verreweg het grootste deel van de levertijd aan klanten niet in het dc, maar in het proces ervoor bepaald. Wat kun je doen om meer grip op dat traject te krijgen? Nou, bijvoorbeeld door een supply chain man aan te stellen die het voortraject in de gaten houdt en mensen erop aanspreekt als planningen niet worden gehaald.”

 

Jan van der Velden, manager distribution systems bij Vanderlande Industries:

“Automatische systemen vergen veel discipline, iets dat niet altijd wordt onderkend”

Reageer op dit artikel