artikel

Wat is Service Oriented Architecture (SOA)?

Supply chain

Wat is Service Oriented Architecture (SOA)?
SOA

SOA is de beoogde opvolger van de client-server architectuur. Business-applicaties zoals ERP, CRM en SCM systemen worden bij SOA op afstand toegankelijk gemaakt, door delen van deze applicaties ‘aanroepbaar’ te maken in de vorm van web services.

De web services worden vervolgens opgeslagen in een bibliotheek, de web service repository. Deze web service repository vervangt de ‘server’ in de oude client-server architectuur, als nieuwe ‘client’ fungeert een business process management systeem (BMPS). Dit BPMS bepaalt welke web services wanneer worden ‘afgespeeld’ en hoe die webservices daarbij samen moeten werken, zoals de uitvoering van een symfonie.

 

Welke niveaus bestaan er bij SOA?

Samenvattend: SOA bestaat uit drie lagen. Ten eerste het BPMS, dit is het orkestratiesysteem. Daaronder bevindt zich de web service repository. Op het derde en laagste niveau bevinden zich tenslotte de business-applicaties zoals ERP en CRM-systemen. Die applicaties bevatten de feitelijke functionaliteit, die via de web services vanaf het BPMS op afstand wordt aangeroepen. De business-applicaties staan daardoor in dienst van het BPMS, vandaar de term service architectuur.

 

Waar wordt BPMS voor gebruikt?

Met het BPMS kan IT-ondersteuning voor bedrijfsprocessen worden ontworpen of gewijzigd. In het ideale geval kan dit met een grafisch programma, zodat de bedrijfsproces-manager (een nieuwe functie in bedrijven!) geen programmeerkennis hoeft te hebben. Die bedrijfsprocesmanager kan dan bijvoorbeeld een bedrijfsproces zoals ‘bestellen bij toeleverancier X’ ontwerpen, door de juiste web services aanéén te rijgen. Het resultaat van die exercitie is dan een programmaatje. Bij activering roept dit programmaatje, noem het even bestel.exe, vanzelf vanaf het BMPS de benodigde functionaliteit aan in onderliggende applicaties zoals ERP-systemen, via de webservices. De aangeroepen functionaliteit kan zich ook bij derden bevinden, zoals businesspartners.

 

Welke (logistieke) problemen kun je oplossen met SOA?

Een belangrijk probleem van bedrijfssoftware is, dat de geboden oplossingen te star worden bevonden. Nog maar een paar jaar geleden was het heel gewoon om te spreken van een ‘fixed scope’ bij een ERP-implementatie. Zo’n implementatie werd daarom wel eens vergeleken met het gieten van beton. Als twee bedrijven fuseerden bleek ERP daardoor een barrier, terwijl het eigenlijk een enabler zou moeten zijn. Met andere woorden: Het is nu te moeilijk om bedrijfsprocessen te wijzigen. Het voornaamste doel van SOA is dan ook, om bedrijfsprocessen flexibeler te maken.  Met het BMPS kunnen bedrijven voortaan zélf software-ondersteuning ontwerpen en aanpassen, zodat sneller kan worden ingespeeld op nieuwe marktsituaties, en zodat een voorsprong kan worden genomen op de concurrentie. Verder vergemakkelijkt SOA software-integratie, zodat ERP-systemen gemakkelijker kunnen worden aangevuld met branche-specifieke software van derden.

 

Voor welke bedrijven is SOA geschikt?

In feite voor elke onderneming die te maken heeft met sterk veranderlijke bedrijfsprocessen. Bij de auteur van dit stukje is echter nog geen enkel bedrijf bekend waarbij de backbone van de IT-ondersteuning bestaat uit een SOA-platform. Er is eerder sprake van een langzaam migratieproces van client-server richting SOA, waarbij SOA vooral wordt gebruikt bij software-integratie projecten. SOA wordt onder meer toegepast bij het opzetten van webportalen, bijvoorbeeld door dienstverlenende bedrijven. De invoering van SOA is dus iets van de lange adem. De techniek, met name die van het BPMS, is nog niet helemaal volmaakt. Bovendien hebben de ERP-leveranciers tijd nodig om web service repositories op te bouwen en te vullen. Tenslotte brengt flexibilisering van bedrijfsprocessen change management problemen met zich mee.

 

Wie zijn de belangrijkste SOA-leveranciers?

SAP, IBM, Oracle en Microsoft proberen momenteel alle vier een leidende marktpositie te veroveren op het gebied van BPMS-en voor SOA.

 

Auteur: Dr Ir Jaap van Ede, JVE Communicatie (www.jvec.nl)

 

Meer informatie over SOA vindt u op de website www.procesverbeteren.nl, een directe link naar het site-gedeelte over SOA vindt u hier.

Reageer op dit artikel