artikel

Autovolgsysteem vraagt cultuuromslag

Supply chain

Autovolgsysteem vraagt cultuuromslag
Autovolgsysteem vraagt cultuuromslag

Toen UTS Bernardt Verhuizingen acht jaar
geleden een autovolgsysteem invoerde, zagen
chauffeurs hierin een controle-instrument van
het management. Maar het systeem is natuurlijk
véél meer. Het is een technologische innovatie,
die een proces efficiënter maken.

In 1998 rustte UTS Bernardt Verhuizingen zijn twintig verhuiswagens uit met C-Track. Dit datacommunicatiesysteem verzendt vanuit de auto continu sms-berichten naar een computer op het hoofdkantoor. Het volgsysteem levert UTS Bernard Verhuizingen belangrijke managementinformatie op. Van minuut tot minuut kan gevolgd worden waar verhuiswagens zich bevinden (op straatniveau), hoe hard er is gereden, waar auto’s in de file stonden, op welke locaties gerust is, hoe lang etc. “Met deze gegevens kunnen ritten efficiënter worden gepland,” vertelt directeur David Bernardt. “Maar ook tijdens de werkdag is het systeem bijzonder handig. Als bij een verhuisproject hulp gewenst is, zien we direct welke wagens het dichtst in de buurt zijn voor assistentie.” Het verhuisbedrijf (55 medewerkers, omzet 5,5 miljoen euro) doet nog meer met het volgsysteem. Als auto’s binnen één kilometer van het magazijn/hoofdkantoor in Elsloo (L) komen, wordt automatisch een tekstbericht verzonden naar de loods. Vervolgens wordt er een sms’je teruggestuurd naar de chauffeur met het nummer van de loodspoort waar hij dient te zijn. Dankzij de datacommunicatie, stelt Bernardt, maakt het bedrijf aanzienlijk minder loodsuren. “Vroeger hadden we in het magazijn een loodsbaas en een stagiair. Nu is voor die stagiair geen werk meer en houdt de loodsbaas veel tijd over voor andere werkzaamheden.”

 

Weerstand

De behoefte aan een autovolgsysteem ontstond toen UTS Bernardt Verhuizingen in de jaren negentig groeide. Het management dreigde het overzicht te verliezen en ook het aantal uren liep te veel op. Eventueel sjoemelen met ritten, pauzes en uren is er niet meer bij. Juist dit aspect van het volgsysteem stuitte aanvankelijk op grote weerstand, vertelt Bernardt. “Chauffeurs voelden zich gecontroleerd. We hebben uitgelegd waarom het systeem noodzakelijk was, maar de onvrede heeft zeker enkele maanden geduurd. Achteraf was dit de grootste hobbel bij de invoering van C-Track.” De directeur stelt dat het volgsysteem wél gedaan heeft waarvoor het was bedoeld. Chauffeurs rijden efficiënter waardoor het aantal uren is afgenomen. In de afgelopen jaren is gebleken dat het volgsysteem onverwachte voordelen biedt. Zo blijkt het van meerwaarde bij acquisities. “We hebben klanten uit de ICTwereld die voor ons kiezen, omdat ze kunnen volgen waar onze vrachtwagens zitten. Dat geeft extra zekerheid zonder dat er voor betaald moet worden.” Een betrekkelijk nieuwe toepassing is dat ook bij andere laad- en losplaatsen een ‘kilometerzone’ wordt ingesteld. Vooral over de grens is dat handig. Is een vrachtwagen bijna op de plaats van bestemming, dan verstuurt het systeem een sms-bericht naar de laad- en losploeg. Die kan dan vast papieren en materialen klaarleggen.

 

Must

De verhuisbranche is nog weinig innovatief. UTS Bernardt Verhuizingen is in de eigen regio een van de meest vernieuwende bedrijven. Benedict Persoon is adviseur bij Syntens, een innovatienetwerk voor mkb-ondernemers. “Ik ken in Limburg geen andere middelgrote verhuizers met een autovolgsysteem.” Het gebrek aan innovatie in de logistiek wijdt Persoon aan het feit dat veel ondernemers opzien tegen de impact van vernieuwing op hun organisatie. “Innovatie kost tijd, vraagt vaak een cultuurverandering en vereist investeringen die niet direct zijn terug te verdienen. Maar ‘wel of niet innoveren’ is wat mij betreft geen vraag meer. Vernieuwing is een must, wil je de internationale concurrentie overleven.” Syntens pleit voor meer samenwerking tussen logistieke bedrijven. Ook UTS Bernardt Verhuizingen is daarvan voorstander en stelde enige tijd geleden voor om een TLN-bijeenkomst aan dit onderwerp te wijden. “De sceptische houding van veel collega’s tijdens die bijeenkomst viel me wat tegen,” aldus Bernardt. “Ik merk dat veel ondernemers geen tijd nemen om na te denken over innovatie. En samenwerking vinden ze eng. Andere bedrijven zien ze toch vooral als concurrenten.”  

 

Vier strategieën

Het rapport ‘Nu voor morgen’ (van diverse logistieke en adviesorganisaties in Limburg) stelt dat de logistieke sector in Limburg de komende jaren te maken krijgt met sterke internationale concurrentie. Adviseur Benedict Persoon van Syntens, een van de organisaties achter het rapport: “Wij zien vier strategieën om die concurrentie het hoofd te bieden: regievoering, samenwerking, digitalisering en value added logistics. UTS Bernardt Verhuizingen is gericht met die strategieën bezig. Als netwerkorganisatie regisseert het complexe verhuisprojecten waarbij wordt samengewerkt met andere verhuizers. Het autovolgsysteem is een voorbeeld van digitalisering. En value added logistics biedt het bedrijf onder meer door archiefdiensten.” Syntens, innovatienetwerk voor ondernemers, richt zich in 2006 speciaal op de logistieke sector. Een van de deelmarkten is de verhuisbranche. Voor leden van de Organisatie van Erkende Verhuizers verzorgt Syntens workshops, advies over innovatie- actieplannen en bedrijfsscans.

Reageer op dit artikel