artikel

Wat is enterprise application integration (EAI)?

Supply chain

Wat is enterprise application integration (EAI)?
Enterprise Application Integration

Enterprise application integration (EAI) is een verzamelwoord voor de integratietechnologie waarmee softwaresystemen aan elkaar kunnen worden geknoopt. Dit artikel geeft antwoord op een groot aantal vragen rondom EAI.

1. Interfaces

 

Wat is het verschil tussen EAI en een interface?

Een interface wordt gebouwd om twee specifieke applicaties met elkaar te koppelen. EAI daarentegen koppelt iedere applicaties aan een soort tussenlaag van waaruit weer koppelingen zijn gelegd met andere applicaties.

 

Wat is een spaghetti-architectuur?

Dat zijn applicaties die via interfaces met elkaar zijn gekoppeld. De naam spaghetti slaat op de wirwar aan interfaces die dan snel ontstaat. Stel je hebt vijf verschillende applicaties draaien dan heb je hier al 4+3+2+1 = 10 interfaces voor nodig.

 

Wat is er mis met een spaghetti-architectuur?

Het is moeilijk te onderhouden. Zodra er namelijk iets in een applicatie verandert, door bijvoorbeeld een upgrade, dan moet je al die interfaces naar andere programma’s van die applicatie aanpassen en op hetzelfde moment weer in productie nemen.

 

Wat is een connector?

Dit is een standaardinterface tussen een applicatie en een EAI-pakket. Berichten uit de applicatie worden vertaald naar een standaardformaat zodat alle andere aangesloten applicaties ze kunnen lezen. Connectors worden ook wel adapters genoemd.

 

Wie leveren die connectoren?

Leveranciers van EAI-software maar ook de leveranciers van de applicaties. SAP bijvoorbeeld levert diverse connectoren voor zijn eigen softwarepakket. Vooral de meeste pakketten zijn er diverse connectoren op de markt.

 

2. Software

 

Wie leveren EAI-software?

Bekende leveranciers zijn IBM, Seebeyond, Tibco en Webmethods. Maar ook Microsoft en BEA Systems timmeren aan de weg. Verder is het een komen en gaan van leveranciers. Soms wordt een EAI-oplossing als maatwerk gebouwd en later commercieel gemaakt. Ook applicatieleveranciers leveren soms EAI-software, meestal alleen geschikt om de eigen software te integreren.

 

Uit welke modules bestaat een EAI-pakket?

EAI in zijn meest uitgebreide vorm bestaat grof uit vier deelgebieden. Een onderdeel voor het versturen van berichten (messaging), een onderdeel voor het afstemmen van formaten, een onderdeel met de genoemde connectoren en ten slotte Business Process Management.

 

Wat is Business Process Management?

De EAI-component BPM regelt en bewaakt de logistiek van informatiestromen tussen applicaties. Het is vergelijkbaar met workflowmanagement maar dan volledig geautomatiseerd. Stel in CRM wordt er een nieuwe klant ingevoerd, dan zorgt de BPM ervoor dat deze klant automatisch ook in het ERP-systeem wordt aangemaakt. In BPM leg je kortom je business logic vast.

 

Wat is business logic?

Dit zijn de procedures die er binnen bedrijf zijn afgesproken. Bijvoorbeeld: er komt een order binnen, het systeem kijkt in WMS of het gevraagde product op voorraad ligt, zo niet dan kijkt het in de productieplanning, er wordt een levertijd teruggekoppeld naar de klant, die gaat al dan niet akkoord, et cetera.

 

Leg je zulke business logic vast in het EAI-pakket?

Kan, maar hoeft niet. Je moet de business logic daar neerleggen waar het functioneel gezien het beste past. Bovenstaande workflow zou misschien beter thuishoren in bijvoorbeeld een ordermanagementsysteem. Het gaat bij BPM vooral om de totale procesgang over alle applicaties heen.

 

Wat zijn webservices?

Webservices zijn applicaties die via internet kunnen worden aangeroepen. Internet fungeert hier als het ware als de EAI-laag. Het idee is dat een applicatie tijdens een bewerking stukjes functionaliteit van derden kan inschakelen om zo z’n workflow verder af te handelen. Voorbeeld: bij het verwerken van een order door een ERP-systeem wordt automatisch een applicatie bij Dunn & Bradstreet geraadpleegd over de kredietwaardigheid van de klant.

 

3. Berichtformaten

 

Wat zijn berichtformaten?

Dat is de manier waarop een elektronisch bericht is opgebouwd. Denk bijvoorbeeld aan een datumveldje dat kan worden genoteerd als 22-12-1970 maar ook als 12-22-1970 of als 221270. 

 

Waarom zijn berichtformaten zo belangrijk voor EAI?

Om berichten uit te wisselen moet deze worden omgezet naar een standaardformaat dat door iedere applicatie wordt begrepen. Hierbij zijn grofweg drie niveau’s te onderscheiden: de techniek (bits & bytes), de syntax (welk deel van het bericht bevat het datumveld en hoe is dit opgebouwd) en de inhoud (wat is). Over al die zaken moet je afspraken maken voordat je EAI kunt toepassen.

 

Zijn er een universele EAI-berichtformaten?

Helaas niet. EAI kan berichten uit verschillende applicaties naar één formaat vertalen, maar hoe dit formaat er uitziet moet ieder bedrijf in principe zelf bepalen. Het kan zich daarbij wel baseren op bestaande formaten die bijvoorbeeld door andere bedrijven in de branche worden gehanteerd, maar het blijft altijd een beetje schipperen.

 

Wat is Rosettanet?

Dit is een standaard op inhoud- en syntaxniveau die door een groot aantal bedrijven in vooral de hightech-industrie wordt gehanteerd. Hierin is bijvoorbeeld vastgelegd welke gegevens een orderbestand moet bevatten. Veel EAI-leveranciers kunnen een op Rosettanet gebaseerde versie aanbieden, dat scheelt werk tijdens de implementatie.

 

Wat is ebXML?

Dit is een set afspraken over het elektronisch uitwisselen van gegevens, vergelijkbaar met Rosettanet.

 

Wat is Soap?

Dit is een interfacestandaard op technisch niveau waarmee via internet gegevens tussen applicaties kunnen worden uitgewisseld. Omdat internet als medium wordt gebruik vormt Soap de basis voor de eerder genoemde webservices. Het bevat echter geen regels op inhoudelijk niveau, zodat daar altijd weer aanvullende afspraken over moeten worden gemaakt.

 

Wat is de J2EE?

Dat is op de programmeertaal Java gebaseerde interfacestandaard om modules binnen één softwarepakket met elkaar te laten praten. Veel softwarebedrijven houden deze standaard aan omdat ze dan makkelijk software van andere leveranciers in hun pakket kunnen integreren.

 

Wat is .NET?

Dit is een interfacestandaard afkomstig van Microsoft en wordt als alternatief voor J2EE beschouwd. Omdat Microsoft een machtige partij, is het maar de vraag wie het van de twee gaat winnen. Vooral voor softwarebedrijven is dit een dilemma omdat die hierdoor niet meer weten op welk standaard ze zich moeten baseren.

 

4. Implementatie

 

Wat is het voordeel van EAI?

Aan de ene kant verlaagt EAI de beheerskosten, vooral als een bedrijf veel applicaties heeft en het vervangt dubbele handmatig invoer van gegevens en voorkomt daarmee fouten en vergissingen. Ook bespoedigt het de integratie van een nieuw bedrijf, bijvoorbeeld na een overname. Aan de andere kant heeft EAI een aantal strategische voordelen doordat informatie sneller beschikbaar is. Een bedrijf kan hierdoor bijvoorbeeld nieuwe diensten aanbieden (tracking & tracing), sneller reageren en een klant beter van informatie voorzien.

 

Wat kost een EAI-pakket?

Dit hangt sterk van de situatie en de licentiepolitiek van de leverancier af. De prijs wordt vaak bepaald op basis van het aantal koppelingen en de intensiteit van het gebruik. Verder heb je dure, uitgebreide EAI-pakketten en eenvoudigere en goedkopere oplossingen. Eén ding staat in ieder geval vast: over de prijs valt altijd over te onderhandelen!

 

Hoe selecteer ik het juiste EAI-pakket?

Belangrijke criteria zijn de grootte van het bedrijf en de complexiteit van de situatie. Verder is het belangrijk om te kijken naar de continuiteit van de leverancier en de mate waarin deze zijn support heeft geregeld. Ook bieden sommige leveranciers brancheoplossingen aan.

 

Wie moet ik EAI laten implementeren?

Het meest voor de hand liggend is een consultancybureau. Het feit dat deze bedrijven ook wel System Integrators worden genoemd, zegt iets over hun expertise. Ze hebben vaak specifieke kennis van een aantal gangbare EAI-pakketten.

 

Reageer op dit artikel