artikel

Links

Supply chain

Hier een verzameling van interessante links met artikelen over de General Food Law.

* De Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) heeft een up-to-date dossier over dit onderwerp.

 

* De Verordering; Richtsnoeren voor de tenuitvoerlegging van de artikelen 11, 12, 16, 17, 18, 19 en 20 van verordening (EG) nr. 178/2002 betreffende algemene levensmiddelenwetgeving.

 

* Een zeer uitgebreide site met allerlei informatie over tracking & tracing in diverse branches.
www.trackingentracing.nl

 

* Een zoekactie op de site van het Ministerie van landbouw, natuur en voedselkwaliteit naar ‘General Food Law’ levert ook diverse artikelen op.
www.minlnv.nl

* Op het spoor van uw voeding, van het Belgische ZDNet.
www.zdnet.be

Reageer op dit artikel