artikel

Hoe verbeter ik de Supply Chain?

Supply chain

Supply Chain Management is projecten opstarten die tot logistieke verbeteringen leiden. In dit artikel worden de stappen beschreven waaruit zo’n Supply Chain-project moet bestaan.

Stap 1: Visie

Zorg voor een consistente visie binnen uw bedrijf op de eigen strategie en de rol die u wilt spelen in de keten(s) waarvan u deel uitmaakt. Maak vervolgens een strategisch plan dat uitstippelt hoe uw bedrijf die situatie vanuit de huidige situatie gaat bereiken.

 

De boodschap is eenvoudig: zonder goed strategisch plan, kunnen ook op lager niveau niet de juiste prioriteiten worden gesteld. De besluitvorming wordt dan een machtsspel, en het is in die situatie eenvoudig om veel geld uit te geven aan zaken die uiteindelijk weinig opleveren. Zorg dus voor een duidelijke strategie en een strategisch plan. Vervolgens kunnen prioriteiten voor supply chain management projecten worden uitgezet. Dat hoeven zeker niet altijd technologische projecten te zijn.

 

 

Stap 2: De keten

Bekijk hoe de keten waarvan u deel uitmaakt concurreert met andere ketens en welke rol supply chain management daarin speelt. Werk aan die (supply chain) projecten die een bijdrage leveren aan de marktprestatie van uw keten, die zodanig zijn dat uw bedrijf zelf ook een deel van de behaalde winst kan incasseren.

 

Probeer altijd te identificeren welke bijdrage wordt geleverd op de markt, en druk die bijdrage uit in meetbare doelstellingen. Idealiter kan zelfs een meetbare doelstelling in euro’s worden geformuleerd, en kan zo voor het project een ‘business case’ worden opgesteld. Indien verbetering op de markt beter bereikt kunnen worden door een ander type projecten dan supply chain projecten, is het beter is om de aandacht niet aan supply chain management te besteden.

Stap 3: Uw rol in de keten

Bepaal nauwkeurig wat de rol is die uw bedrijf in de keten wil spelen, en werk aan projecten die deze rol verbeteren.

 

Vanuit de marketing- en corporate strategie van een bedrijf dient duidelijk te zijn welke rol een bedrijf wil spelen, in welke ketens, en op welke markten. Het is dan voor een bedrijf van belang die projecten uit te voeren waardoor zij haar bijdrage aan de keten verbetert. Zo wordt het bedrijf onmisbaarder en moeilijker inwisselbaar.

 

 

Stap 4: Kleine stappen

Neem kleine en meetbare projectstappen.

 

Er zijn legio voorbeelden van bedrijven die tientallen of honderden miljoenen euro’s aan supply chain management technology projecten hebben uitgegeven die geheel of gedeeltelijk zijn afgeblazen. De les kan zijn om kleine stapjes te nemen, met een meetbare bijdrage in de goede richting. Die kleine stapjes moeten samen echter wel het equivalent van een sprong voorwaarts opleveren. Het alternatief, de zogenaamde ‘big bang’ implementatie is niet per definitie onsuccesvol, maar het risico is veel hoger. Vooral geschikt in tijden van nood.

 

 

Stap 5: IT-partner

Softwareleveranciers worden een strategische partner, dus kies voor leveranciers met een goede lange termijn-visie.

 

Zoals partijen waarmee u samen goederen naar de markt brengt, samen met u een supply chain vormen; zo vormen de partijen waarmee u samen diensten tot stand brengt een value chain. Softwareleveranciers spelen in deze value chain vaak een strategische rol. Denk u eens in wat het een multinational als Shell zou kosten om van ERP-leverancier te wisselen. De implementatiepartners zijn wel makkelijker inwisselbaar.

 

 

Afhankelijkheid

Een belangrijk aspect bij de keuze voor een softwareleverancier is zijn aanbod. Partijen als SAP proberen een compleet pakket aan producten aan te bieden, en het kan dan mogelijk zijn om een serie van technologische stappen te nemen met één en hetzelfde softwareproduct. Daarmee voorkomt u allerlei integratieproblemen. Echter, met elke stap wordt u wel afhankelijker van SAP.

Het alternatief is om van verschillende softwareleveranciers producten te betrekken en deze producten te integreren. Nadeel daarvan is dat integratie bekend staat als een trouble maker en bovendien wordt u nu weer sterk afhankelijk van de integrator, het bedrijf dat u inhuurt voor het integreren van systemen.

 

 

Stap 6: Taart vergroten

Streef naar groei van de hele taart, niet alleen uw eigen stukje. Betrek uw ketenpartners bij het project.

 

Een bedrijf kan door een investering in IT zijn eigen processen verbeteren, en beter afstemmen op de keten. Dat is echter niet wat bedoeld wordt met supply chain management. Dus als een bedrijf software koopt om zijn stuk(je) van de supply chain beter te gaan plannen en beheersen, levert dat doorgaans wel kostenbesparingen op bij de partij zelf, maar die gaan vaak ten koste van toeleveranciers.

 

 

Pie sharing

Retailers kunnen hun processen met cross docking zo inrichten dat ze hun winkels drie keer per dag beleveren, of door de leveranciers laten beleveren, en pas op het laatste moment doorgeven hoeveel ze bestellen. Doorgaans betekent dit echter dat de toeleverancier, en soms de logistiek dienstverlener, meer voorraad en capaciteit gaan aanhouden, waardoor hun kosten toenemen. Dat is pie sharing, en niet pie growing.

 

 

Verdeling van kosten en opbrengsten

Goed supply chain management vereist een integrale visie op de keten, en betekent dus per definitie dat alle partijen in de keten betrokken zijn bij de planning en beheersing, en dat vooruitgang, pie growing, in gezamenlijkheid wordt bereikt. Dergelijke projecten brengen twee nieuwe issues met zich mee. Hoe worden de kosten verdeeld? Hoe worden de opbrengsten verdeeld? Dat zijn zeer lastige zaken.

Alleen al om deze kosten en opbrengsten zichtbaar te maken, dient inzicht te worden verschaft in elkaar’s financiële huishouding, hetgeen niet altijd gewenst is. Bijvoorbeeld omdat de toeleverancier ook voor de concurrent werkt. Toch bevinden de meeste inefficiënties in ketens zich niet binnen bedrijven, maar in de afstemming tussen bedrijven. Daar zit niet de makkelijkste win, maar wel een belangrijke. Zorg ervoor samen te werken met partijen die een long term commitment hebben voor supply chain management.

 

 

Stap 7: Integratie

Zorg dus dat uw systemen geschikt zijn voor integratie met de dominante partijen in de keten. Echt supply chain management vereist systeemintegratie.

 

Supply chain management is vaak bedrijfsoverstijgend en dat betekent delen en integreren van data en planningsmethoden. Dat vergt systeemintegratie. Aan de andere kant is het voor supply chain management dus ook noodzakelijk om samen te werken met partijen die bereid zijn om te investeren in hun IT en de integratie van systemen. Vaak is een zekere schaal en een rendement noodzakelijk om deze investeringen te kunnen dragen. Goedkope toeleveranciers en dienstverleners die tegen lage marges werken, lijken daarbij op korte termijn goedkoop, maar staan op de lange termijn wellicht vooruitgang in de weg.

 

 

Compatibiliteit

Integratie vergt bovendien compatibiliteit van systemen: allemaal telefoon, allemaal fax, allemaal EDI. Maar in deze dagen natuurlijk vooral: allemaal internet, daarmee kan real time integratie worden gerealiseerd. Dat vereist natuurlijk weer internettechnologieën die met elkaar kunnen communiceren. Kies dus voor open en algemeen geaccepteerde standaarden.

 

Bron: Supply chain management & technologie, jorisk personal www.math.unimaas.nl Joris van de Klundert

Reageer op dit artikel