artikel

Hoe herontwerp ik een keten met SCOR?

Supply chain

Hoe herontwerp ik een keten met SCOR?
Het SCOR-model

De uitbreiding van de Europese Unie zou bijvoorbeeld een aanleiding kunnen zijn om productielocaties te verplaatsen naar een van de nieuw aangesloten landen. De vraag is of het echt verstandig is om dat ook daadwerkelijk te doen. Daar komen bedrijven enkel achter door het te onderzoeken. Daarnaast hebben mensen vaak gevoelsmatig wel door dat een proces niet goed verloopt. Ook dat kan een aanleiding geven om het proces anders in te richten.

 

Aandachtspunten alvorens te beginnen

Bedrijven kunnen processen (her)ontwerpen zowel met als zonder gebruik van software. Welke verbetermethode het beste past is afhankelijk van de organisatie.

 

Alle verbetertrajecten hebben een gemene deler. Er is vaak weerstand tegen kpi’s in vooral de middenmanagementlagen, omdat er angst is dat processen transparant worden en dat er mensen op afgerekend worden. Deze problemen zijn niet specifiek voor een verbeter-model; algemeen changemanagement is dan ook een belangrijk punt. Bedrijven kunnen beginnen met het Scor-model te introduceren bij managers van de verschillende afdelingen.

 

Wat is het SCOR-model?

Het Scor-model is een geüniformeerd model voor procesbeschrijving. Vijf processen staan centraal: inkoop, productie, distributie, planning en retouren. Het model bevat drie levels van procesdetaillering. Op de eerste level stellen gebruikers van het model de key performance indicatoren (kpi’s) vast. Met een scorecard wordt een analyse gemaakt waar het bedrijf staat tegenover de concurrentie. Op level twee brengen bedrijven zowel geografisch als met een zogenoemd thread diagram de huidige situatie in beeld, en daarna de situatie waar het naar toe wil. Level 3 gedetailleerde vorm van level 2.

 

Wereldwijd ondersteunen zo’n 750 bedrijven het Supply Chain Operations Reference (Scor)-model van de Supply Chain Council (SCC). Het zijn vooral Amerikaanse bedrijven die veel ervaring met SCOR hebben, in Nederland is er minder ervaring.

 

 

Een van de sterke punten van het Scormodel, ondersteund door de Supply Chain

Council, is dat verschillende typen ondernemingen van uiteenlopende omvang het kunnen toepassen. Daardoor is vergelijking met andere bedrijven en branchegegevens goed mogelijk. Het Scor-model bestaat uit het strategische, het tactische en het operationele niveau. Op het tactische niveau worden drie procescategorieën onderscheiden: plannings-, uitvoerende en ondersteunende processen.

 

Wat kun je met het SCOR-model?

Je kunt met het Scor-model nieuwe ketens ontwerpen en bestaande ketens verbeteren. Het omvat geen implementatiemethode. Het is een hulpmiddel om gestructureerd processen in kaart te brengen, waardoor ze transparant worden.

 

Invoering van het SCOR-model

Het invoeren van het Scor-model in een organisatie mag niet onderschat worden.

Het is niet iets wat er ‘even bij gedaan wordt’. Bedrijven moeten zich afvragen wat ze ervan verwachten. Wat kost de huidige Supply Chain? Wat zijn de verwachte besparingen?

 

Een moeilijk aspect van het Scor-model is het berekenen van de kpi’s en het benchmarken daarvan. Hoe bereken ik bijvoorbeeld delivery reliability? Elk bedrijf heeft daar zijn eigen grondslagen voor. Vaak zijn kpi’s vanuit de financiële administratie berekend. Soms gebruikt de productie voor dezelfde kpi weer een andere berekening. Het is aan te raden dat te standaardiseren voor beide afdelingen.

 

Welke soorten software zijn er op de markt?

Er zijn voor het doorrekenen van ketens twee soorten softwarepakketten op de markt: voor tactische en strategische beslissingen. De pakketten voor tactische beslissingen zijn doorgaans tools die onderdeel uitmaken van Advanced Planning & Scheduling-systemen. Daarmee bepalen gebruikers bijvoorbeeld in welke fabriek een product gemaakt moet worden.

 

Met strategische pakketten bepalen bedrijven bijvoorbeeld of er een nieuwe fabriek geopend moet worden, of juist een bestaande gesloten. Dit soort software wordt Supply Chain Network Design genoemd. In de loop der jaren is de technologie van de SCND-pakketten sterk verbeterd. Voorheen liet de uitkomst van een what if-analyse nogal eens op zich wachten.

 

Hoe werken de simulatiepakketten?

Simulatiepakketten gaan op basis van een geografische kaart na welke route er van een dc naar een klant moet worden afgelegd. Je geeft een aantal variabelen in zoals kosten per kilometer, afspraken met vervoerders en klantlocaties op postcodeniveau. Het pakket rekent vervolgens een center of gravity uit, oftewel het zwaartepunt van logistieke stromen. Dat is het verschil met geavanceerde planningspakketten, daar is het meer trial & error.

 

Welk soort pakket moet ik aanschaffen?

Of een simulatiepakket altijd beter is dan een geavanceerd planningspakket hang sterk af van de scope van de netwerkstudie. Wie de hele keten, dus ook de positie van toeleveranciers en fabrieken, als variabele beschouwt, komt eerder uit bij APS. Die zijn vanuit productieplanning ontwikkeld en kunnen daardoor beter omgaan met bijvoorbeeld stuklijsten en restricties op productielijnen.

 

Door het bijna extreem strategische karakter van simulatiesoftware is zo’n pakket alleen relevant voor multinationals, en dan ook nog slechts op incidentele basis, bijvoorbeeld na een fusie of acquisitie. Bedrijven schaffen de software doorgaans niet zelf aan, maar adviesbureaus, zoals Capgemini en Groenewout. Bedrijven kiezen dus in eerste instantie voor de consultant op basis van kosten, referenties,etcetera, en niet voor de tools die deze in zijn koffer heeft zitten. De software wordt meestal pas zichtbaar tijdens de presentatie van de resultaten.

Reageer op dit artikel