artikel

APS hoeft niet volgorde te bepalen

Supply chain

APS hoeft niet volgorde te bepalen
aps

Een klant legde me laatst uit hoe het APS zou samenwerken met de andere systemen in het bedrijf. ‘We hebben al een ander systeem waar de volgorde van orders wordt bepaald. In het APS hoeven alleen maar wijzigingen op die volgorde te worden doorgevoerd.’ Ik stelde een vraag: ‘Als de APS-gebruiker wijzigingen kan doorvoeren, kan hij in principe ook meteen de voorgestelde volgorde veranderen. Dat is logischer omdat er in het APS meer gedetailleerde kennis zit. Is dat ook de bedoeling?’ De klant antwoordde.

Nee, de volgorde is goed, alleen bij verstoringen hoeft het APS in te grijpen.

Diagnose
In een commercieel traject is het vaak laveren tussen enerzijds de klant vertellen dat hij echt onrealistische verwachtingen heeft en anderzijds het opbouwen van een goede relatie. Een APS is een complex stuk gereedschap waarbij visie nodig is om het succesvol toe te passen binnen een bedrijf. Als die visie er niet is, alleen een vaag idee over de te behalen winst, is het de kunst om de scope van het project zo goed mogelijk vast te leggen.

 

Advies
Deze klant heeft geen duidelijk onderscheid gemaakt van de planningsfuncties. Er wordt op twee plaatsen beslist over de volgorde van te produceren orders. Dit gaat in de praktijk leiden tot wrijvingen tussen het APS en het andere systeem waar de orders in volgorde worden gezet. Deze klant zou eigenlijk eerst moeten beslissen op welke plaats de volgordebeslissingen moeten worden genomen.

 

Reageer op dit artikel