artikel

Retailers staan op hun strepen

Supply chain

Nu de brede invoering van Rfid nog geruime tijd op zich laat wachten, willen de retailers dat hun toeleveranciers gebruik gaan maken van een ‘papieren’ verzendcode, de Serial Shipping Container Code (Sscc). Het aanbrengen van de bijbehorende streepjescode brengt extra handlingskosten met zich mee, maar de Sscc is ook nuttig voor tracking & tracing in de toeleverketen.

Artikel oorspronkelijk gepubliceerd in IT Logistiek op 1 juni 2005.

De Serial Shipping Container Code (Sscc) is een uniek 18-cijferig getal, dat toeleveranciers in de vorm van een barcode kunnen aanbrengen op hun pallets en containers.

‘Bij ontvangst van pallets met zo’n verzendcode zijn we met één keer scannen klaar’, vertelt Patrick Baptist, projectmanager bij Laurus. ‘Bovendien kunnen we de pallets aan hand van de Sscc blijven volgen in ons distributiecentrum, vroeger moesten we daartoe een eigen barcode aanmaken en printen.’

Vanwege deze voordelen willen diverse grote retailers dat hun toeleveranciers de Sscc gaan gebruiken. Laurus stelt dit zelfs verplicht. ‘Eigenlijk hadden onze toeleveranciers al op 1 april aan die eis moeten voldoen, maar op dit moment gebruikt nog maar 25 procent de verzendcode. Mocht dat zo blijven, dan zullen we dit gaan meenemen in onze inkoopgesprekken’, verklaart Baptist tactisch.

Het is opvallend dat de retailers nu ineens zo hameren op het gebruik van de Sscc in de vorm van een barcode. Op containerniveau wordt Rfid immers gezien als de identificatiemethode van de toekomst.

Rfid onvolwassen Kennelijk denken de retailers dat het nog te lang duurt voor Rfid breed wordt geïntroduceerd. Baptist beaamt dat: ‘Dat duurt nog jaren. Rfid heeft moeite met vloeistoffen en metalen, en kan nog niet meer dan zo’n veertig identificaties per seconde aan. Als voorbeeld neem ik altijd het scannen van een pallet met 75 pakken jus d’orange. Pas als dat zonder problemen kan, is de Rfid-technologie toepasbaar.’

Dan resteert nog de vraag waarom er in de retail zo lang is gewacht met de invoering van de Sscc. Douwe Egberts gebruikt deze vorm van codering immers al zo’n acht jaar. Baptist: ‘Voor het EAN-verzendlabel, dit is een soort sticker waarop de Sscc wordt geprint, bestond er al een standaarduitvoering. Dat gold echter nog niet voor het bijbehorende verzendbericht, waarin de productinformatie staat. EDI-verzendberichten konden tot voor kort namelijk geen Sscc’s bevatten, en ook geen artikelinformatie zoals batchnummers. En juist dat soort gegevens zijn belangrijk met het oog op het naleven van de General Food Law. In een werkgroep met EAN Nederland hebben we daarom in 2004 vastgelegd hoe deze informatie gestandaardiseerd kan worden aangeleverd in een EDI-bericht. In die werkgroep zaten naast ons toonaangevende leveranciers, retailers en logistieke dienstverleners.’

Tijdens de overgangsfase gebruikt Laurus het nieuwe dispatch advice EDI-bericht (Desadv) echter nog niet. In plaats daarvan wil Laurus dat de leveranciers naast de Sscc, ook alle productinformatie op het EAN-label zetten. Het EAN-verzendlabel biedt daartoe de mogelijkheid, want hierop is er ruimte voor één of twee extra EAN-128 barcodes (zie het kader). ‘Als je die extra barcodes scant tezamen met de Sscc, dan weet je niet alleen welke pallet het is maar ook welke artikelen daarop staan.’

Op termijn wil Laurus alsnog met het elektronische verzendbericht gaan werken. ‘Pallets van betrouwbare leveranciers kunnen we dan gaan inslaan zonder ze te controleren. Pas bij het wegzetten wordt de barcode dan gescand.’

Tracering

Laurus schermt graag met de General Food Law, om de leveranciers te overtuigen dat ook zij gebaat zijn bij de Sscc. Zo zou die code het mogelijk maken om recalls gerichter uit te voeren. De retailers hebben echter herhaaldelijk aangeven dat het uitvoeren van gedeeltelijke recalls onmogelijk is als een product eenmaal in de schappen ligt. ‘Dat klopt, maar dankzij de Sscc kunnen we in elk geval op DC-niveau producten gericht uit de handel nemen’, reageert Baptist. ‘En we hopen ook het aantal winkels dat bij een recall betrokken wordt, te kunnen beperken.’

Laurus denkt dat de toeleveranciers de Sscc ook kunnen benutten om pallets en containers in de toeleverketen te volgen. Dit wordt beaamd door Erik Bos, ICT manager bij CSM Suiker. ‘Wij gebruiken de Sscc en het bijbehorende EAN-label sinds september. Vóór die tijd werkten we slechts met een batchcode op de bulkverpakking, in de vorm van een productietijdstip en -locatie. Bij een eventuele recall betekende dit dat we in de magazijnen van onze afnemers hadden moeten gaan kijken welke batches er stonden. Dat is verleden tijd, nu we de Sscc gebruiken. Wij leveren voor tachtig procent aan de industrie, en zij slaan onze producten op palletniveau op. Daarom is voor ons de vraag of retailers al dan niet gerichte recalls kunnen uitvoeren, minder van belang. Wat wel een interessante discussie zou kunnen gaan opleveren is dit: Als producenten verzendlabels met Sscc’s gaan aanbrengen, dan zouden zij kunnen stellen dat zij bij recalls alleen willen betalen voor de batches die echt terug moeten’.

Geen rocket science

Voor grote bedrijven zoals CSM Suiker lijkt het geen groot probleem om de Sscc te gaan gebruiken, want de gangbare ERP- en WMS-systemen ondersteunen dit. ‘Klopt, het is geen rocket science. Wel gebruiken wij naast JD Edwards als middleware software het pakket Rfgen. Dit systeem zorgt voor het genereren van de barcodes en stuurt de barcodescanners aan.’

CSM gebruikt de Sscc ook voor de interne tracering, er worden bijvoorbeeld ook EAN-labels op pallets met grondstoffen aangebracht. Verder wordt de Sscc gebruikt om pallets in de toeleverketen te volgen. ‘Twee loonverpakkingsbedrijven en twee distributeurs hebben daartoe toegang tot ons ERP-systeem.’

Als Rfid alsnog doorbreekt dan is dat geen probleem. ‘Technisch kunnen we daar in een week klaar voor zijn. Onze barcodeprinters kunnen namelijk een barcode afdrukken op een EAN-label, terwijl gelijktijdig een Rfid-chip wordt beschreven.’

Extra handling

Daan van Egmond is business informatiemanager bij het ‘commercieel-logistieke versbedrijf’ The Greenery. Sinds januari voorzien zij alle pallets die naar Laurus gaan van een Sscc. ‘Sommige buitenlandse business units van ons doen hetzelfde om tegemoet te komen aan de wensen van hun retailers’, aldus Van Egmond.

De interne tracking & tracing gebeurt bij The Greenery nu nog grotendeels met pen en papier, maar zodra het nieuwe sectorspecifieke ERP-pakket Wizdom is geïmplementeerd wordt overgeschakeld op barcodering. ‘Wij kunnen intern echter niet de Sscc gaan gebruiken. Onze klanten willen namelijk allemaal verschillende velden ingevuld zien op het EAN-label. Dat kun je inderdaad oplossen door alle velden altijd in te vullen, je krijgt dan een generiek toepasbaar label. Maar dan resteert nog het probleem dat wij de grootte van de barcode voor de Sscc te klein vinden voor in ons magazijn. En het EAN-label zelf is eigenlijk weer te groot. Bij levering aan Laurus gebruiken we bijvoorbeeld een A6-formaat in plaats van het voorgeschreven A5-formaat, om te voorkomen dat de labels tijdens het transport loslaten van de kratten.’

Binnen het huidige maatwerk-ERP systeem was het nodig een eigen Sscc-applicatie te maken die ongeveer e 5.000 kostte. ‘Die kosten zijn echter peanuts in vergelijking tot de kosten van het meerwerk door de extra handling. De Sscc-stickers moeten namelijk op de kratten worden geplakt voor de vrachtwagens weg kunnen.’

EAN Nederland = organisatie die zich bezighoudt met standaardisatie van o.a. streepjescodes en elektronische berichten, heet tegenwoordig GS1

Wat is SSCC?

Combinatie van verzendcode en verzendbericht

De Serial Shipping Container Code (Sscc) is een international geaccepteerde verzendcode. Het gaat om een uniek 18-cijferig getal, dat (meestal) in de vorm van een EAN-128 barcode op containers en pallets wordt aangebracht.

De Sscc wordt vaak vergeleken met een kentekenplaat. Die heeft namelijk een identificatiefunctie, maar onthult niet direct alle informatie. In principe is het namelijk de bedoeling dat de Sscc wordt gebruikt in combinatie met een bijbehorend elektronisch verzendbericht, waarin de productinformatie staat. Dit gaat als volgt:

  1. De toeleverancier print de Sscc in de vorm van een EAN-128 barcode op een standaardetiket, het zogenaamde EAN-label, en plakt dit label vervolgens op de te verzenden pallet of container.
  2. De toeleverancier stuurt een bijbehorend verzendbericht via Electronic Data Interchange (EDI)-bericht naar de afnemer. Voor dit verzendbericht is een standaard ontwikkeld, Desadv genaamd, oftewel dispatch advice. In het verzendbericht staat hoeveel en welke artikelen de pallet, die dan meestal nog onderweg is, bevat. Bovendien staat er nog veel meer informatie in zoals de houdbaarheidsdata en de batchnummers.
  3. In de toeleverketen van toeleverancier naar afnemer kan de pallet worden gevolgd aan de hand van de Sscc-barcode op het label.
  4. De afnemer ontvangt het product, en leest de streepjescode. Vervolgens koppelt de afnemer de Sscc aan het bijbehorende Desadv-bericht, en weet zo welke artikelen de container of pallet bevat.

In principe is het ook mogelijk om de Sscc te gebruiken zonder het bijbehorende verzendbericht. De productinformatie uit het verzendbericht wordt dan ook op het EAN-label aangebracht. Het gestandaardiseerde EAN-label voorziet daartoe in extra vakken. Zo is er een vak voor maximaal drie EAN-128 barcodes (waarvan de onderste altijd de Sscc is), en zijn er vakken voor ‘mens-leesbare informatie’.

  
Sofwaremarkt klaar

Stand-alone oplossingen voor MKB

De gangbare ERP-pakketten en Warehouse Management Systemen ondersteunen inmiddels de toepassing van Sscc, zowel voor toeleveranciers als voor afnemers. Het zullen dus voornamelijk de MKB-bedrijven met eigen applicaties zijn die apart moeten investeren. Om aan Sscc te voldoen hoeven ze echter geen compleet nieuw ERP of WMS aan te schaffen. ’Speciaal voor het MKB hebben we een stand alone-oplossing ontwikkeld. Dit systeem is sinds december beschikbaar, en heet SCM Dispatch Advice Registration’, vertelt Corné Albers van Consafe Logistics. ‘Dit pakket kost e 2975, en je kunt daarmee Sscc-labels printen en een Desadv-bericht versturen.’

   

Auteur: Dr Ir Jaap van Ede, JVE Communicatie (www.jvec.nl)

 

Meer informatie vindt u ook op www.procesverbeteren.nl

 

Reageer op dit artikel