artikel

Brussel komt met aanvulling General Food Law

Supply chain

De Europese commissie heeft aanvullende richtlijnen voor implementatie van de General Food Law opgesteld. De aanvulling komt na kritiek van onder meer Nederland over de vage bewoordingen in de wet. Daarin staat alleen maar dat bedrijven moeten kunnen vertellen wie hun leveranciers en afnemers zijn, niet meer.

Artikel oorspronkelijk gepubliceerd in Transport&Opslag op 9 februari 2005.

De Europese Commissie stelt nu dat bedrijven onmiddellijk moeten kunnen vertellen wat de namen en adressen van de leveranciers en afnemers zijn, om welke producten het gaat en wat de transactie- of afleverdata zijn. Informatie over afgenomen of geleverde aantallen, batchnummers en gedetailleerde productinformatie moet beschikbaar zijn ‘zo snel als redelijkerwijs uitvoerbaar is, binnen de deadlines die de omstandigheden vragen’. De termijn van vier uur waarom Nederland had gevraagd, wordt dus niet genoemd.

Verder merkt de Europese Commissie op dat ook transport- en opslagbedrijven in deze sector onder de wet vallen. Alle bedrijven moeten beschikken over een traceringsysteem dat de fysieke goederenstroom volgt, niet de commerciële. Een intern traceringsysteem is niet verplicht, maar wordt wel aangeraden.

 

Reageer op dit artikel