artikel

Planning in ERP vaak niet toereikend

Supply chain

Voorraadbeheer en productieplanning zijn binnen ERP een ondergeschoven kindje. Hiervoor zijn aanvullende stukjes software op de markt. ITlogistiek inventariseert de puzzelstukjes, en adviseurs geven tips over hoe deze te leggen.

Artikel oorspronkelijk gepubliceerd in IT Logistiek op 1 oktober 2004.

Heb ik genoeg productiecapaciteit? Wanneer ga ik wat produceren en ik welke volgorde? Van welke vraag moet ik uitgaan? Hoeveel voorraad zal ik aanhouden van dit product en op welke vestiging? Het zijn de vragen die beoefenaren van vak Supply Chain Planning – planners, voorraadbeheerders, logistiek managers, et cetera – dagelijks bezighouden. Om ze te helpen bij het beantwoorden van deze vragen zijn er verschillende soorten software op de markt. Deze variëren van bedrijfsbrede oplossingen, inclusief ERP, tot specifieke pakketten voor bijvoorbeeld alleen scheduling of forecasting. Ook qua prijs zijn de verschillen enorm, zo blijkt uit een inventarisatie van ITlogistiek.

            

Voorraadbeheer

 

Voorafgaand aan de vraag welk pakket te kiezen, komt de vraag wanneer je als bedrijf eigenlijk rijp bent voor zo’n oplossing. ‘Als de controle er niet meer is’, zegt Marc Mallant van adviesbureau Redwire over voorraadbeheer. ‘Als voorraden hun eigen leven gaan leiden en je als bedrijf geen invloed op de servicegraad lijkt te kunnen uitoefenen.’

Al heeft een bedrijf nog zo’n duur ERP-pakket, goed voorraadbeheer is er veelal niet mee mogelijk, constateert Mallant bijna dagelijks in de praktijk. ‘Zodra vraagpatronen van producten ook maar een beetje grillig beginnen te worden, dus als er sprake is van trends en seizoensinvloeden, dan komen ERP-systemen al gauw in de problemen. Dan wordt het te specialistisch.’

         

Hij geeft een voorbeeld van een bedrijf waar hij momenteel voor werkt. Dit bedrijf is inmiddels een jaar live met een spiksplinternieuw ERP-systeem. ‘Maar de voorraadbeheerder heeft het gevoel dat hij in een geblindeerde auto rijdt’, zegt Mallant. ‘Hij ziet alleen getallen en weet niet of die nu goed of slecht zijn. Wat ontbreekt is het signalerend vermogen, het mogelijk maken van management by exeption, dat juist voor iemand die duizenden artikelen moet beheren zo cruciaal is.’

         

Gelukkig voor voorraadbeheerders zijn er softwarepakketten op de markt die dit wel kunnen. ‘Welk pakket het beste is, verschilt per bedrijf’, zegt de adviseur. Ieder pakket heeft z’n eigen karakteristieken en verschilt in prijs en gebruiksvriendelijkheid. Uitgangspunt bij selectie moet het bedrijfsproces zijn: waar ligt het klantorderontkoppelpunt, op welk aggregatieniveau wil je de vraag voorspellen, speelt demand planning een rol? Mallant: ‘Soms kom je dan uit op een breed systeem als dat van bijvoorbeeld Finmatica, en soms heb je aan een specifiek forecastpakket als Forecast Pro genoeg.’

        

Productieplanning

 

Ook op het gebied van productieplanning zijn er aparte oplossingen op de markt. Want ook hierin schiet een ERP-pakket vaak tekort, stelt Marcel van Assen van adviesbureau Berenschot. ‘Je kunt wel alles keurig met MRP doen, maar dan heb je nog geen grip op je doorlooptijden of op de bezettingsgraden in je fabriek.’

        

Het gebruik van een planningspakket dat rekening houdt met eindige capaciteiten kan volgens Van Assen in menig fabriek tot grote efficiencyverbeteringen leiden. Toch is het blind aanschaffen van een intelligente scheduler niet per definitie de beste oplossing, benadrukt hij. Een bedrijf kan ook kijken of het de behoefte aan een planningstool niet kan wegnemen door bijvoorbeeld Lean Manufacturing in te voeren.

          

Van Assen ziet dat productiebedrijven de laatste tijd naar dit laatste neigen. ‘Vooral financieel managers, die liever niet weer een nieuwe applicatie aanschaffen, wijzen er bij hun collega’s op dat er ook zonder software veel verbeteringen zijn te halen.’

Lean Manufacturing kan echter lang niet in elke productiesituatie worden ingevoerd. Het implementeren van een intelligent planningspakket kan dan wel degelijk grote efficiencyvoordelen opleveren. Aan zulke bedrijven adviseert Van Assen om in de selectiefase potentiële leveranciers een uitgebreide case te laten bouwen. ‘Bijna elk planningsprobleem is klantspecifiek, dus het is moeilijk om algemene selectiecriteria te geven.’

            

Geïntegreerde systemen

 

Planningssoftware is er in alle vormen. Je hebt gespecialiseerde pakketten voor bijvoorbeeld alleen demand of productieplanning, maar vaker wordt planning als onderdeel van een totale suite voor Supply Chain Management aangeboden. Ook traditionele ERP-leveranciers, zoals SAP en Oracle, bieden zulke software aan, naadloos aansluitend op de rest van hun oplossingen.

          

‘De modules zijn ook moeilijk los van elkaar te zien’, vindt Leon Pieters van consultancybureau Deloitte. Hij legt uit: ‘Bij Supply Planning ga je uitrekenen of je de vraag zoals die in Demand Planning naar voren is gekomen, kunt produceren. Dat is dus handig als dat in één systeem zit. Ook moet de planning worden gevoed met gegevens over voorraden en Bills of Material. Daarvoor is een koppeling met de ERP-systemen weer noodzakelijk.’

         

Vooral voor grote bedrijven met meerdere vestigingen die als een keten snel moeten reageren op (veranderingen in) de vraag, is een geïntegreerde planning cruciaal, stelt Pieters. ‘Die moeten continu demand en supply in balans houden. Als een product niet op voorraad ligt, moet direct op een andere vestiging de productie worden getriggerd.’

Leverancier van specialistische oplossingen als Quintiq (productieplanning) of Infolog (voorraadbeheer) bieden vaak meer functionele diepgang dan totaalleveranciers die ook ERP leveren. ‘Die moeten meer uitgaan van het gemiddelde bedrijf, terwijl specialisten zich op bepaalde type bedrijven kunnen concentreren’, verklaart Pieters. Toch zullen grote bedrijven eerder voor geïntegreerde systemen kiezen, denkt hij. ‘Het snel kunnen reageren wordt door hen belangrijker gevonden dan altijd de meest optimale beslissing te nemen.’

           

Puzzel leggen

 

Ook voor het selecteren van een geïntegreerde suite voor Supply Chain Planning, geldt: eerst de bedrijfsprocessen in kaart brengen. Hoe verloopt de planningslogica en welk pakket sluit daar het best op aan. Branche is daarbij een belangrijk selectiecriterium, weet Pieters. ‘Niet voor niets is de ene leverancier sterker in een bepaalde sector vertegenwoordigd dan de ander. Zo heeft Manugistics veel klanten in de food en de Consumer Packaged Goods, en is i2 sterk in de hightech.’

Hoe de puzzel van Supply Chain Plannings- software er uit moet zien, verschilt kortom van bedrijf tot bedrijf. Voor de een is een stukje voorraadbeheer of productieplanning voldoende, voor de andere is juist de integrale puzzel belangrijk.

          

Kader bij artikel: MARKTUPDATE

De belangrijkste veranderingen in de wereld van Supply Chain Planning-software in het afgelopen jaar op een rij:

• Agilisys, voorheen SCT, heeft een nieuwe naam: Infor Global Solutions. Recent nam Infor de Duitse ERP-leverancier Incodev over.

• Add Smart stopt met de levering van planningssoftware. Directeur Marcel van Assen treedt in dienst bij bureau Berenschot.

• Baan valt in handen van SSA Global en daarmee ook de software van voorheen Moopy (scheduling) en Caps (supply chain design en routeplanning).

• Demantra verbreedt zijn horizon en levert nu naast demand planning en voorraadbeheer ook oplossingen voor productie- en transportplanning.

• J.D. Edwards wordt overgenomen door Peoplesoft, beide leveren naast ERP ook planningsoplossingen voor Supply Chain Management.

• Viewlocity, dat eerder Synquest overnam, heeft zijn Europese implementatietak verzelfstandigd in het bedrijf Quyntess. Quyntess is ook reseller van Viewlocity

         

LEVERANCIERS POSITIEF GESTEMD

Wat is uw verwachting voor komend jaar over de vraag naar uw planningssoftware?

De meerderheid van de softwareleveranciers denkt dat de vraag naar software en diensten rondom Supply Chain Planning komend zal stijgen ten opzichte van afgelopen jaar. Dit blijkt uit een kleine enquête van ITlogistiek. ‘De noodzaak tot investeren neemt toe’, laat Paul Tolboom van SSA Global weten. ‘Dit gezien de complexiteit van de Supply Chains, de noodzaak tot integreren en de beperkte investeringen die de afgelopen jaren zijn gedaan.’

Ondanks deze positieve verwachtingen vindt overigens 64% van de leveranciers dat de markt de hooggespannen verwachtingen die vijf jaar geleden bestonden, niet heeft waargemaakt.

           

Kader bij artikel: SAP WORDT MEEST GEVREESD

Wie beschouwt u als uw grootste concurrent?

1. SAP

2. Manugistics

3. Peoplesoft / i2 Technologies

4. OM Partners / Quintiq

5. A3 / Infolog / Limis

           

Softwareleveranciers op het gebied van Supply Chain Planning geven aan wie zij als hun grootste concurrent beschouwen. ERP-marktleider SAP wordt daarbij het meest genoemd. SAP zelf ziet als zijn belangrijkste concurrenten: OM Partners, Quintiq en Manugistics

 Plannen is puzzelen.pdf

Reageer op dit artikel