artikel

Supply chain design bij Primagaz

Supply chain

Primagaz Benelux wilde graag weten of het kosten kan besparen bij de aankoop en distributie van gas. De gasleverancier schakelde Ortec in om met software voor Supply Chain Design verschillende scenario’s door te rekenen.

Artikel oorspronkelijk gepubliceerd in IT Logistiek op 1 oktober 2003.

Primagaz Benelux, leverancier van gasflessen, autogas en gas voor huiselijk en industrieel gebruik, wilde graag weten of de distributie van het gas niet efficiënter kan. Het bedrijf gebruikte de Supply Chain Design-software van Ortec om zijn logistieke keten te analyseren.

        

Logistieke kostenplaats

Primagaz Benelux, onderdeel van SHV, heeft een vestiging in Drogenbos (B) en een in Zutphen. In de vestiging in Zutphen worden de flessen afgevuld die bestemd zijn voor de Nederlandse markt. Verder heeft de gasleverancier eigen depots, tanks waarin gas ligt opgeslagen, in Woudenberg, Venray, Tilburg, Zutphen en op Texel. Primagaz Nederland beschikt over een eigen wagenpark dat vijftig procent van de distributie voor zijn rekening neemt, en in België wordt alles uitbesteed.

        

‘De aankoop en distributie van het gas is de grootste logistieke kostenplaats’, vertelt Philip Peeters, operations manager bij Primagaz. ‘Daarom heeft het management van SHV de tien logistiek managers van verschillende landen bijeen geroepen om te onderzoeken of het bedrijf daar geen kansen laat liggen.’ Daarnaast huurde het management Ortec in. Ortec is een consultancybedrijf dat ook geavanceerde planningssoftware levert. Met Boss, Supply Chain Design (SCD)-software voor de lange termijn, en Shortrec, SCD-software voor de korte termijn, kan de distributieketen van Primagaz worden gemodelleerd.

        

Spielerei

De eerste stap van het modelleren is het verzamelen van informatie om een zogenoemd basisscenario op te stellen. Primagaz maakt onderscheid tussen primair en secundair transport. Primair is het transport naar een depot toe, secundair is het transport naar een klant toe. Het basisscenario geeft de huidige situatie weer van de primaire en secundaire transportstromen zoals klanten in het afgelopen jaar beleverd zijn.

          

De meeste informatie was uit het ERP-pakket te halen, Primagaz gebruikt in Nederland een eigen maatwerkpakket, maar niet alles was beschikbaar. ‘We konden bijvoorbeeld wel zien welke klanten in welke ritten beleverd waren, maar niet achterhalen in welke volgorde. De volgorde kan nog wel eens veranderen door een spoedorder, omdat een chauffeur toevallig in de buurt was.’ De missende informatie werd verkregen door soms goed te spitten in databases en door aannames te doen.

           

‘Als het basisscenario klaar is, ga je gewoon eens wat proberen’, zegt Peeters. ‘Wat gebeurt er als ik een bepaald depot sluit. Het is dan nog spielerei.’ Primagaz maakte zowel strategische als operationele scenario’s. De gasleverancier maakte met het pakket Boss bijvoorbeeld een crossborder-simulatie: wat als Primagaz in Tessenderlo (B) de Nederlandse gasflessen gaat afvullen. Op operationeel niveau simuleerde Primagaz met het pakket Shortrec de ideale situatie voor de rittenplanning. ‘Daaruit blijkt dat het soms slimmer is om een klant in een andere rit mee te nemen’, zegt Peeters.

         

Onderbuikgevoel

Peeters benadrukt dat bij het simuleren heel belangrijk is om ook op het gevoel af te gaan. ‘We kregen soms resultaten die in onze ogen niet kunnen. Uit de simulatie van het nul-scenario kwam dat het aantal beleverde klanten per rit zes tot zeven moest zijn. Ons onderbuikgevoel zei echter dat dit acht tot negen drops moesten zijn. Toen we dit gingen controleren kwamen we er achter dat twintig procent van ons klantenbestand er niet in zat.’

          

Er zijn nog een aantal kanttekeningen te plaatsen bij de simulaties, want de scenario’s houden lang niet overal rekening mee. ‘Wij hebben te maken met seizoensinvloeden van zomer en winter. ’s Winters is ons wagenpark honderd procent bezet en zullen we misschien extra capaciteit moeten inhuren. Bovendien zullen wij ons best doen om klanten zo goed mogelijk te beleveren en zullen we soms spoedorders aannemen. De software houdt daar geen rekening mee’, illustreert Peeters.

           

Besparing: 250.000 euro

Betekent het dan dat Primagaz niets heeft gehad aan de simulaties? Integendeel. Er kwamen twee grote conclusies uit. Allereerst werd heel duidelijk uit de vergelijking tussen de twee pilotlanden Polen en de Benelux dat de scenario’s niet te kopiëren zijn op elkaar. De resultaten zijn landgebonden en elk land moet apart onderzocht worden.

      

‘Ten tweede bleek dat we niet professioneel genoeg bezig zijn met het inzetten van ons logistieke apparaat’, zegt Peeters. ‘Wat bleek: we zetten vrachtwagens in volgens de kortste weg, in plaats van de goedkoopste te kiezen. Small-bulk klanten in België bijvoorbeeld, oftewel mensen met tankjes in de tuin, direct beleveren vanuit de raffinaderij blijkt goedkoper te zijn dan via depots beleveren. We moeten dus meer vrachtwagens lokaliseren in de nabijheid van de raffinaderij.’

        

Daarnaast is Primagaz naar aanleiding van de resultaten op zoek naar een ritplanningssysteem. ‘Niet omdat zo’n systeem het beter kan dan de planner, maar het is bedoeld om aan te tonen dat de planner het goed doet. Nu kunnen we dit niet meten, en meten is weten’, aldus Peeters. Kortom, de planner is hoger in aanzien komen te staan.

Opmerkelijk was dat de potentiële besparingen gigantisch zijn. Een ritplanningssysteem zou Primagaz in theorie 250.000 euro besparen. Peeters staat hier wat sceptisch tegenover. ’Het vertelt ons dat we professioneler met logistiek apparaat om moeten gaan en dat dit een besparing zal opleveren, maar een besparing van 250.000 euro? Dat geloof ik niet.’

 

Reageer op dit artikel