artikel

ERP brengt spuitgieters concurrentievoordeel

Supply chain

Na grote investeringen van de kunststofverwerkende industrie in hightech spuitnietmachines is het de beurt aan ERP-pakketten. Goed calculeren en plannen: daarmee is immers nog winst te behalen in een branche waar de concurrentie – vooral uit Oost Europa en Azië – moordend is.

Artikel oorspronkelijk gepubliceerd in IT Logistiek op 1 oktober 2003.

‘Hoeveel bedrijven er actief zijn in de kunststofverwerkende industrie is afhankelijk van je definitie. In ons bestand staan er een kleine vijfhonderd’, zegt Jaitske Feenstra, communicatiemanager bij PVT (Producten Vereniging Thermoplasten), de branchevereniging waar het grootste deel van de kunststofverwerkers bij zijn aangesloten. Over het algemeen zijn het bedrijven in het MKB-segment. Het aantal medewerkers varieert van tien tot driehonderd mensen.

   

De concurrentie uit de voormalige Oostbloklanden en uit de Aziatische lagelonenlanden is hevig. Inmiddels is het ‘simpele’ spuitgietwerk, zoals de plastic vorken, messen en lepeltjes, praktisch helemaal uit Nederland verdwenen. De branche heeft zich toegelegd op de complexere kunststofproducten voor onder meer de automobielindustrie, consumentenelektronica en de bouw. Ook worden veel technische halffabrikaten en verpakkingen geleverd.

       

‘Juist door de verhevigde concurrentie uit het Oost-Europa en Azië zie je dat er in de bulkproductie vooral op prijs wordt geconcurreerd. Nederlandse ondernemingen proberen zich daarom meer toe te leggen op de meer complexe producten. Je ziet ook dat Nederlandse spuitgieters hier aan productontwikkeling doen en vervolgens voor de productie samenwerkingsverbanden met andere landen aangaan’, aldus Feenstra.

          

Calculeren en plannen

Ook Stef de Haas van Plasticsgrid is de mening toegedaan dat de spuitgietbranche in Nederland een gezonde bedrijfstak is met een hoge mate aan vakmanschap en een hoogwaardige kennis. ‘Maar het is ook een branche die op gebied van ICT wat achterloopt. Zeker in vergelijking met de machinebouw of metaalindustrie’, zegt De Haas, die werkt bij Plasticsgrid, de Europese distributeur van het Amerikaanse bedrijf Iqms. De Amerikanen hebben Enterprise IQ ontwikkeld, een ERP-pakket specifiek voor de kunststofverwerkende industrie. De Haas heeft een verklaring voor die relatieve achterstand.

      

Volgens De Haas hebben de spuitgietbedrijven in het verleden voornamelijk geïnvesteerd in nieuwe machines. Daarvan kwamen steeds betere en nauwkeuriger versies op de markt. De technieken die in de spuitgietmachines worden gebruikt, zijn inmiddels zover uitontwikkeld dat er uit een voortdurende vervanging van het machinepark geen concurrentievoordeel meer te behalen is. Nu gaat het eerder om een efficiëntere planning en inzet van de machines. Dat gaat haast niet meer zonder goede software.

      

De marges staan onder druk, zodat productie en voorraden zorgvuldig moeten worden gecalculeerd en gepland. Naar schatting tien tot vijftien procent van de bedrijven heeft op dit moment een ERP-pakket operationeel. Het zijn dan voornamelijk de wat grotere ondernemingen. De rest gebruikt het bekende sigarendoosje of het planbord aan de muur. In heel veel gevallen worden berekeningen ook nog uit het blote hoofd gedaan. Veel bedrijven proberen op de computer iets met een spreadsheet te doen.

          

Eén matrijs, twee artikelen

Het spuitgieten is een proces dat enkele specifieke kenmerken vertoont en daarom niet altijd met de gangbare ERP-pakketten kan worden ondersteund. ‘Waar wij mee zitten is dat je verschillende producten uit één matrijs kunt halen. Bijvoorbeeld een linker- en een rechterspatbord. Die zitten in spiegelbeeld in één matrijs, maar hebben wel twee verschillende artikelnummers’, zegt IT-coördinator Huijsmans van Kendrion Van Niftrik uit het Noord Brabantse Putte. Kendrion Van Niftrik is een kunststoffabrikant die met bijna driehonderd medewerkers tot de grotere ondernemingen in zijn sector behoort. Het bedrijf produceert voornamelijk onderdelen voor de automotive-industrie.

        

Systeembeheerder Tangenberg van Timmerije uit Neede herkent het probleem waarover Huijsmans spreekt. Bij Timmerije werken zo’n 160 mensen. Zij maken plastic onderdelen voor onder meer koffiezetapparaten, bureaustoelen en chemische toiletten. ‘We kennen gespiegelde producten die uit één matrijs komen. Met twee artikelnummers. Maar we maken bijvoorbeeld ook een wc-bril en de deksel uit één matrijs. En het komt voor dat de fabrikant een serie van alleen deksels wil hebben. Dat maakt de calculatie en de planning wel wat gecompliceerder.’

         

Kostprijscalculatie

Beide bedrijven zijn echter bij een verschillend ERP-pakket uitgekomen. Timmerije werkt met het pakket Manufacturing Manager van de Amerikaanse leverancier DTR Software International, dat is toegesneden op de spuitgietbranche. ‘We werken al sinds 1996 met het pakket, dat indertijd eigen ontwikkelde software op de IBM S/36 verving. Twee jaar geleden hebben we ons opnieuw georiënteerd op de markt. We werkten nog steeds met een DOS-versie en wilden wel iets moderners.’

     

Verschillende pakketten zijn de revue gepasseerd. Het probleem was dat de generieke pakketten zoals Baan, SAP en Navision niet zo specifiek waren toegesneden op de eerder genoemde schedulingproblematiek. Bovendien vond Timmerije de (voor)calculatiemodule voor het maken van offertes niet handig. Financieel directeur Altena verwoordt het zo: ‘Dit pakket biedt ondersteuning voor een fijnzinnige kostprijs calculatie, op maat gemaakt voor een kunststofverwerkend bedrijf. Er wordt rekening gehouden met de inzet van meervoudige matrijzen en met het hergebruik van aanspuitingen en maalgoed.

          

Ook de mate van afval en uitval, efficiency, rendement en opstartverliezen worden in de calculatie betrokken. Ook niet onbelangrijk in onze overweging om uiteindelijk bij DTR te blijven was de planningsmodule die het mogelijk maakt kunststofspecifieke items op te nemen.’ Toen bleek dat DTR inmiddels ook een grafische versie van Manufacturing Manager had ontwikkeld, had Timmerije de keuze snel gemaakt.

            

Capaciteitsbenutting

Het zijn ongeveer dezelfde argumenten die directeur Veldhuizen van Mikron uit Vianen heeft doen besluiten om ook een pakket te kiezen dat is toegesneden op de kunststofindustrie: EnterpriseIQ van Iqms: ‘Wij konden op zich wel uit de voeten met ons oude pakket van QAD. Maar als je bijvoorbeeld de cyclustijd wilde invoeren, dan moest je dat in cijfers achter de komma aangeven om op seconden uit te komen. Dat was niet echt handig, Met Iqms hebben we een verbetering weten te realiseren op het gebied van de calculatie.

       

Naast voordelen zoals een betere coördinatie van de werkzaamheden en vermindering van het aantal fouten was het belangrijkste de toename van de capaciteitsbenutting van 55 tot 75 procent. Dat betekent dat we geen nieuwe spuitmachines hoeven te kopen; een besparing van 350.000 euro. Dat is meer dan het systeem heeft gekost.’

       

Pragmatisch

Bij Kendrion Van Niftrik hebben ze in 1997 uiteindelijk voor Baan gekozen. ‘Vóórdat we op Baan overstapten, werkten we met software van ICL. Daarin hadden we het probleem van de calculatie en stukprijsberekening heel pragmatisch opgelost. Stel dat je twee verschillende artikelnummers in één matrijs hebt, dan kijken we naar de totale productietijd en die delen we door twee. Deze systematiek hebben we in het Baan-pakket overgenomen. En dat gaat prima.

         

Voor ons waren de logistieke functies en de EDI-faciliteiten van de software zwaarwegender argumenten’, aldus Huijsmans, die daarmee een belangrijke ontwikkelingen aanstipt, waarmee tal van spuitgietbedrijven te maken hebben: ketenintegratie, ofwel Supply Chain Management. Vooral de bedrijven die aan de automotivesector leveren, hebben te maken afnemers die in toenemende mate de communicatie met hun toeleveranciers willen automatiseren. Huijsmans: ‘Doordat wij via Baan met EDI konden gaan werken, hebben we tal van klanten behouden.’ Maar ook een gespecialiseerd pakket als van DTR Software International is inmiddels web-enabled en kan elektronisch dataverkeer verwerken. Zodat ook in de kunstverwerkende industrie blijkt dat de keuze van een ERP-pakket een geloofskwestie is.

           

Kader bij artikel:

ERP IN DE SPUITGIETBRANCHE

Er zijn geen betrouwbare cijfers bekend over de automatiseringsgraad binnen de kunststofverwerkende branche, maar de indruk bestaat dat tien tot vijftien procent momenteel met een ERP-pakket werkt. Het gaat dan vooral om de wat grotere bedrijven. Baan is marktleider, maar heeft geen specifieke oplossing voor deze sector. Andere ERP-leveranciers met generieke software in deze sector zijn onder andere Navision en QAD.

DTR Software International (met Manufacturing Manager) en Iqms (met Enterprise IQ) zijn twee Amerikaanse leveranciers van ERP-software voor de kunststofverwerkende industrie. Iqms wordt hier vertegenwoordigd door Plasticsgrid. Beide bedrijven hebben nog maar enkele klanten in Nederland. Onder andere Timmerije (DTR), Mikron en Ten Cate Plasticum (Plasticsgrid).

 

Reageer op dit artikel