artikel

Incidenten in de keten

Supply chain

Bij een incident in de keten geeft software voor Supply Chain Event Management (Scem) een waarschuwingsboodschap. De cruise control-functie is in veel pakketten nog onderontwikkeld, concludeert Cap Gemini Ernst & Young.

Artikel oorspronkelijk gepubliceerd in IT Logistiek op 1 augustus 2003.

Als je wilt weten hoe Supply Chain Event Management (Scem) er in de praktijk aan toe gaat, moet je bij Dell Computers zijn, in de Verenigde Staten. Dit bedrijf gebruikt sinds begin vorig jaar Viewlocity. Met behulp van dit softwarepakket wordt het distributieproces van reserveonderdelen gevolgd, van de toeleveranciers naar de klanten. Paul Donnelly, marketing director bij Viewlocity: ‘Tot voor kort verliep die distributie via een centraal distributiecentrum van Dell in Texas. Hetgeen betekende dat elk reserveonderdeel eerst van de toeleverancier naar dit distributiecentrum moest worden vervoerd, en vervolgens nog eens naar de klant. Bovendien moest diezelfde route ook, maar dan in omgekeerde richting, worden afgelegd door het te vervangen defecte onderdeel.’

Dell bedacht dat het veel goedkoper zou zijn om de uitwisseling van onderdelen tussen leverancier en klant rechtstreeks te laten plaatsvinden. Direct ship, direct return heet dit idee. ‘Die aanpak scheelt de helft in vervoerskosten. Bovendien blijft de voorraad onderdelen dan eigendom van de leverancier.’

Waarschuwingsboodschap

Als er tegenwoordig een klant van Dell belt die bijvoorbeeld een nieuw moederbord van toeleverancier Jabil nodig heeft, dan wordt de klant net zoals vroeger te woord gestaan door iemand van Dell’s eigen onderhoudsafdeling. Dell bestelt echter vervolgens niet meer zelf het betreffende onderdeel, maar bericht alleen Jabil dat zij een moederbord aan de klant moeten sturen. Het hele distributieproces speelt zich dus buiten Dell af. ‘Dankzij Viewlocity kan Dell echter wel controleren of alles volgens plan verloopt. Viewlocity wisselt namelijk via XML berichten uit met de administratieve systemen van Jabil, en houdt zo in de gaten wanneer het moederbord wordt verstuurd. Is dat later dan verwacht, dan geeft de software een waarschuwingsboodschap af. Op dit moment bedraagt de leverbetrouwbaarheid van de moederborden nagenoeg honderd procent. Dit komt mede doordat Dell via Viewlocity ook rechtstreeks in de voorraden van Jabil kan kijken. Zo kan de computerfabrikant zien of het voorraadniveau voldoende is voor de te verwachten vraag.’

Dell implementeert Viewlocity per toeleverancier. Zodra een leverancier is aangesloten op het systeem, wordt de daarmee corresponderende voorraad reserveonderdelen in het distributiecentrum van Dell afgebouwd. Op de lange termijn kan dit centrum daardoor wellicht worden gesloten.

Zichtbaarheidsdenken

Succesverhalen met Scem als bij Dell zijn dun gezaaid. ‘Hiervoor zijn vier redenen’, zegt Lucien van Zundert. Voor Cap Gemini Ernst en Young (Cgey) bracht hij, samen met Roy Lenders, de markt in kaart. ‘Ten eerste moet je als bedrijf je ERP-systeem volledig op orde hebben om Scem goed te kunnen toepassen. Ten tweede moet je vooraf afspraken maken met je logistieke partners in de keten over de gegevens die je wilt gaan delen. Dat is een moeilijk proces, je moet daarbij vertrouwen krijgen in elkaar en in de voordelen die het biedt. Bovendien is de functionaliteit die momenteel geboden wordt nog niet volwassen, de meeste pakketten moeten zich nog bewijzen in de markt. De vraag is dus: welk bedrijf neemt het risico om de software als eerste in zijn sector te gaan toepassen. En last but not least: de economische recessie remt momenteel de investeringen.’

Voorlopig zal de vraag naar Scem-systemen daarom nog vrij gering blijven, verwacht Van Zundert. Met een shake-out van leveranciers als gevolg. ‘Vooral de aanbieders die zich puur op Scem richten, zoals Viewlocity, Vizional, Worldchain, en Bridgepoint, zullen de eerstkomende tijd onder druk staan. Aan de andere kant: juist zij zijn degenen die het concept vanuit het ketenbrede ‘zichtbaarheidsdenken’ hebben ontwikkeld. Daarom biedt de software van deze leveranciers momenteel de breedste functionaliteit.’

Naast de pure Scem-oplossingen komen er steeds meer producten op de markt van leveranciers die visibility-modules hebben toegevoegd aan hun bestaande pakketten. ‘Descartes en G-log hebben bijvoorbeeld hun TMS-oplossing aangevuld met Scem, en er bestaat ook een groep leveranciers die hun WMS-pakket als uitgangspunt hebben genomen. De aanbieders van met Scem opgewaardeerde ERP- of APS-systemen, zoals SAP en Manugistics, staan volgens mij echter financieel het sterkste en zullen daardoor marktaandeel gaan winnen.’

Cruise control

De meeste pakketten kunnen een logistieke afwijking wel zíchtbaar maken (visibility), maar niet oplossen, heeft Van Zundert ontdekt. ‘Die managementfunctie, waarbij de software oplossingen voorstelt, is nu nog onderontwikkeld. Dat is jammer, want als het goed is werkt Scem-software ook beslissingsondersteunend.’

Hetzelfde geldt voor enabled control. Hierbij neemt het pakket, zo lang er relatief gemakkelijk oplosbare problemen optreden, zelfstandig beslissingen. ‘Je kunt dit vergelijken met de cruise control in een auto. Die zorgt ervoor dat de snelheid constant blijft ondanks heuvels en dalen in de weg.’ De automobilist, als metafoor voor de supply chain manager, wordt daardoor ontlast. Daardoor kan die persoon zijn of haar aandacht richten op echte bottlenecks. ‘Het blijft de taak van de bestuurder om zijn wagen uit een slip te sturen.’

Tot op heden zijn er dus nog weinig implementaties in Nederland. Van Zundert: ‘Bedrijven zien logistiek momenteel nog meer als een kostenpost, dan als een middel waarmee je concurrentievoordeel kunt behalen. Toch denk ik dat dit langzamerhand verandert. Je ziet dat bij logistiek dienstverleners, groothandels en voedingsmiddelenbedrijven die hun ketenlogistiek meer en meer als onderdeel van hun dienstverlening gaan beschouwen. Door die trend zal het aantal toepassingen binnenkort toenemen, zeker als de economie aantrekt.’

Een extra aanjager is het toenemende gebruik van Radio Frequency Indentificatie. Rfid maakt het gemakkelijker om logistieke processen in ketens in real-time te volgen. Die gegevens kunnen vervolgens worden gebruikt om de prestatie van een Scem-systeem te verbeteren. Een samenvattende Van Zundert: ‘Op papier is Scem een goed concept, en zeker geen hype. De functionaliteit zal dus blijven, onafhankelijk van de vraag welke leveranciers zich het beste staande weten te houden.’

Gratis rapport

Dit is het tiende en laatste artikel in een reeks gebaseerd op onderzoek van Cap Gemini Ernst & Young, in samenwerking met ITlogistiek. Het rapport ‘Scem & Visibility software 2003’ kan gratis worden opgevraagd.

Bel daarvoor (030) 689 88 53 of bestel het via de website www.nl.cgey.com.

YAMANOUCHI GEBRUIKT ADD-ON OP SAP R/3

Enterprise Event Management

Het farmaceutische bedrijf Yamanouchi in Meppel nam in mei het pakket Every Angle in gebruik. Every Angle, de enige lokale Scem-speler in Nederland, is bedoeld als add-on voor SAP R/3. Omdat alle informatie die Every Angle gebruikt uit SAP komt, is het mogelijk dit pakket binnen enkele weken te implementeren. Keerzijde is echter dat de keteninzichtelijkheid zich beperkt tot logistieke processen die bekend zijn binnen SAP. Er is dus meer sprake van een systeem voor enterprise event management dan van een systeem voor supply chain event management.

Maar als alle gegevens uit SAP komen, waarom is dan eigenlijk een apart pakket nodig? Rindert Warnink, logistiek manager binnen het SAP competence center van Yamanouchi, legt uit: ‘Natuurlijk, die gegevens kun je ook zelf uit SAP halen, maar dat kost veel meer tijd en moeite. Bovendien zie je dan niet waar je het eerste je aandacht aan moet geven. Daar komt bij, de informatie die SAP over het orderverwerkingsproces geeft is ons niet gedetailleerd genoeg. Alleen al bij het vrijgeven van een productieorder zijn vier personen betrokken.’

Een alternatief voor het gebruik van Every Angle is het toevoegen van maatwerk aan SAP. ‘Dat bleek echter veel duurder. Alleen al voor het monitoren van het ordervrijgaveproces zouden we dan 28.000 euro kwijt geweest zijn.’ Every Angle is echter ook niet echt goedkoop, het systeem kost zo’n vierduizend euro per maand per tien gebruikers. ‘Dat is waar, maar in tegenstelling tot maatwerk hoef je de software niet bij iedere ERP-patch te testen en zonodig aan te passen.’

Een andere oplossing die werd overwogen, was om de order flow monitoring te ontwikkelen binnen de SAP-module Business Warehouse (BW). ‘Deze module bleek echter lastiger te implementeren dan Every Angle. Hoewel het om een SAP-module gaat, is het namelijk niet altijd eenvoudig om de benodigde gegevens vanuit het ERP-systeem naar BW over te pompen. Bovendien richt BW zich meer op rapportages over lange termijn-processen, dan op het executie-niveau.’

Het productieproces bij Yamanouchi omvat de stappen inkoop van grondstoffen, productie, verpakken en kwaliteitscontrole. Voor al die stappen bestaan er normtijden. Every Angle gebruikt die normtijden om de order flow te controleren. Bovendien houdt de software rekening met de afhankelijkheden die er tussen de verschillende productiestappen bestaan. Hierdoor is direct te zien welke orders te laat dreigen te komen en welke deelprocessen daarvoor verantwoordelijk zijn.

Scem uitbesteed

Software voor Scem leent zich uitstekend om te worden uitbesteed. Akzo Nobel Salt bijvoorbeeld doet dit bij het Nederlandse bedrijf Informore, dat is gespecialiseerd in het afhandelen van transportactiviteiten. Vervoerders kunnen hun informatiesystemen aansluiten op het centrale systeem van Informore, van waaruit vervolgens de communicatie met de verlader plaatsvindt. Een bedrijf dat een soortgelijke dienst als Informore aanbiedt is Descartes. Er zijn ook fourth party logistics (4PL)-bedrijven die dit doen. Vervoeder Excel gebruikt hier bijvoorbeeld de software van G-Log voor.

Reageer op dit artikel