artikel

Ontwerptafel bepalend voor succes servicelogistiek

Supply chain

Onderhoudskosten zullen de komende jaren steeds vaker worden afgekocht door eindgebruikers. En dus moet de leverancier het onderhoud en alle extra, bijkomende kosten goed plannen. En die zal hij graag in de hand willen houden. Dat wordt lastig. Want de macht ligt bij de gebruikers, die niet zullen nalaten de leveranciers uit te knijpen. Het succes van leveranciers begint op de tekentafel. Slimme technologieën en inzet van ketenregisseurs bepalen de rest.

Artikel oorspronkelijk gepubliceerd in LogistiekKrant op 18 april 2003.

Onderhoudskosten zullen de komende jaren steeds vaker worden afgekocht door eindgebruikers. En dus moet de leverancier het onderhoud en alle extra, bijkomende kosten goed plannen. En die zal hij graag in de hand willen houden. Dat wordt lastig. Want de macht ligt bij de gebruikers, die niet zullen nalaten de leveranciers uit te knijpen. Het succes van leveranciers begint op de tekentafel. Slimme technologieën en inzet van ketenregisseurs bepalen de rest.

 

Automatisering, mobiele communicatiemiddelen en digitale apparatuur is voor veel bedrijven de manier om sneller te werken en sneller te kunnen reageren. Leveranciers en importeurs van intern transportmiddelen bijvoorbeeld maken al veelvuldig gebruik van dergelijke apparatuur. Zo gebruikt BT Nederland zelfs niet eens een laptop, maar een PDA, een Personal Digital Assistant, voor het razendsnel beschikbaar hebben van en doorsturen van gegevens zoals bijvoorbeeld de historie van een machine. BT is onlangs gestart met een automatiseringssyteem dat alle activiteiten van de BT-serviceorganisatie omvat. Concurrent Toyota Industrial Equipment Nederland heeft zich eerder ook al op de automatisering geworpen. Bij Toyota hebben ze wel een periode gekend waarin het bedrijf zelfs automatisch onderdelen liet bestellen, een werkwijze waar de onderhoudsmonteurs weinig invloed op hadden. “Maar daar zijn we toch vanaf gestapt, omdat we vinden dat de menselijke factor ook belangrijk is. De monteurs weten immers beter dan wie ook wat er besteld moet worden”, zo zegt Paul van Nieuwenhuizen, after-sales manager bij Toyota.

Ketenregisseur

Onderhoudsmonteurs spelen een belangrijke rol in servicelogistiek. Maar ook zaken als onderdelen, voorraadbeheer en kostenbeheersing. Servicelogistiek omvat een keten, die begint op de tekentafel en eindigt het beleveren van het onderdeel. En dat vraagt om afstemming van al die onderdelen. “Er moet iemand toezicht houden”, is de mening van Herman Groot Beumer, directeur van Contell Assett Support, een ketenregisseur. Contell is ketenregisseur voor onder meer Shell als klant en Honeywell als uitvoerder. Kijkend naar zijn eigen bedrijf zegt Groot Beumer dat Contell de beschikbaarheid plant van onderdelen over de levenscyclus en voor verschillende bedrijven controleert hoe de beschikbaarheid en de staat van onderdelen is. Door automatisering is het bedrijf in staat te melden welke onderdelen moeten worden vervangen en welke onderdelen waar in welke hoeveelheid op voorraad gelegd moeten worden. “Met die informatie kunnen onze klanten geld besparen. De kosten van het aanhouden van ketenvoorraden zijn nog wel twee tot vijf keer te hoog.” Verdere besparingen zijn te bereiken door predictief onderhoud op basis van ‘conditioning monitoring’. Door het meenemen van veel meer meetgegevens heeft predictief onderhoud als voordeel dat binnen nauwe marges kan worden aangegeven wat de conditie is van een onderdeel. 

Het succes van de ketenregisseur is in sterke mate afhankelijk van de medewerking van leveranciers. Regisseurs moeten inzicht krijgen in zaken als kwetsbaarheid van een product, en waaraan schaarste is. Leveranciers voelen zich vaak niet geroepen om gegevens af te staan. Toch zit er voor hen volgens Groot Beumer wel een voordeel aan meewerken. “Met deze gegevens kunnen ze hun eigen klanten beter kunnen informeren over duurzaamheid van de geleverde producten.“ Leveranciers worden verder geholpen met ideeën over hoe zij de service naar de klant kunnen verbeteren. Ze kunnen met de ideeën ook naar de ontwerper gaan en met een beter ontwerp in de rest van het service logistieke traject geld besparen.

Nadenken over de keten wordt ook wel procesdenken genoemd. Een van de pioniers van dat procesdenken in Nederland is professor Karel Smit, docent onderhoudskunde aan de TU Delft. Smit is voorstander van het vroeg betrekken van de ontwerpers in het hele proces. Smit: “Deze werkwijze betaalt zich altijd terug in de vorm van lagere onderhoudskosten. De ontwerpfase is cruciaal voor het verdere verloop in de keten.” Smit ziet als verdere voordelen dat bij een betere samenwerking op dit vlak door middel van een onderhoudsprogramma een schatting is te maken van het gedrag van het product tijdens de levensduur. En met behulp van die gegevens is weer een schatting te maken van de onderhoudskosten. Smit ziet een toekomst voor het door Groot Beumer gepredikte predictief onderhoud. “Maar dat kan alleen als je daar in het ontwerp al rekening mee houdt.” Hij pleit verder voor het toepassen van software op het product waardoor in een later stadium fouten makkelijk traceerbaar zijn.

Vervoerders

Aan het einde van de logistieke keten staan de vervoerders, de TNT’s, de UPS-en en de FedEx’en van deze wereld.

Ook op distributiegebied is er de laatste jaren veel veranderd. Levertijden zijn ingekort en door mobiele communicatieapparatuur is de keten flink ingekort. TNT Innight heeft bijvoorbeeld de levertijden met één tot twee dagen kunnen inkorten. Orders worden direct ingelezen, de zendingen klaargezet en ’s nachts geleverd, zodat de servicemonteur er de ochtend erna mee aan de slag kan. “Toch zullen de hoeveelheid goederen en de manier van distribueren niet wezenlijk veranderen als gevolg van voortschrijdende automatisering”, vertelt Ab Fabius, commercieel directeur van TNT Innight, specialist in nachtdistributie. “Automatisering heeft vooral gevolgen voor de after-sales markt, de verkoop van goederen. Service engineers worden steeds flexibeler ingezet, maar wij blijven ze gewoon beleveren. Op welke plaats we dat doen, maakt niet zoveel uit. Als ze het onderdeel maar voor zeven uur ’s ochtends hebben.”

Leveranciers en gebruikers zullen de komende jaren wél de nodige veranderingen meemaken op gebied van servicelogistiek. Professor Smit: “Afnemers moeten zich bewust zijn dat ze gaan betalen voor toekomstige ellende die bij het ontwerp over het hoofd is gezien. Dat bewustzijn zal er snel zijn en na het sluiten van vernieuwde contracten, denk aan de ontwikkeling van leasecontracten, is het aan de leverancier om de keten te beheersen, al dan niet met behulp van een ketenregisseur.”

DISTRIBUTIE TIJDENS NACHTELIJKE UREN NEEMT TOE

De bevoorrading van monteurs gebeurt steeds vaker ’s nachts. Dat is helemaal niet vreemd, want dan kan een onderhoudsmonteur in de ochtenduren met een weer aangevulde auto op pad om zijn klussen te doen. TNT Innight heeft daarvoor onder meer een contract gesloten met Het CV Onderdeel voor de distributie van verwarmingsonderdelen, materialen en gereedschappen. Toyota laat haar nachtdistributie naar de 55 servicepunten in Nederland verzorgen door SLS. UPS (foto) werkt in de nachtelijke uren ook hard door, zodat haar klanten

in de vroege ochtend zonder problemen met hun werk kunnen beginnen.

Reageer op dit artikel