artikel

Wat is voorraadbeheer

Supply chain

Deze vraag legden we voor aan gebruikers, leveranciers en een consultant. Wat is voorraadbeheer wél, maar wat is het nou juist weer niet?

Artikel oorspronkelijk gepubliceerd in IT Logistiek op 1 maart 2001.

Pim Michels, gebruiker van Navision & Bios Service Management bij Diagnostic Products Corporation

  • Wel: ‘Voorraadbeheer is een modus zien te vinden tussen wat de klant wil en wat de boekhouder wil. We streven naar een optimale voorraad. Een goede voorspelling van de vraag houdt voorraadkosten laag en onze servicelevel zo hoog mogelijk’
  • Niet: ‘Voorraadbeheer is geen nevenactiviteit. Niet goed uitgevoerd voorraadbeheer kan de hele bedrijfsvoering schaden, omdat wij te maken hebben met beperkt houdbare producten’

Erik van Dijk van Infolog, leverancier van Slim4, ABC Simulatie en Cycle Count Pro

  • Wel: ‘Voorraadbeheer is de WMS-kant, het magazijnbeheer dus. Voorraadbeheersing is inkoop en de voorspelling van de vraag en die zijn onlosmakelijk verbonden. Zonder goede voorspelling van de vraag kun je nooit komen tot een goed besteladvies’
  • Niet: ‘Voorraadbeheer is niet vrijblijvend. Het is een must om te doen: je doet het goed, of je doet het niet’

Ruud Mulderij, consultant bij Advisie Business Consultants

  • Wel: ‘Wij doen alles wat ook maar een beetje met voorraad te maken heeft. Het is voor ons niet interessant om een scheidingslijn te trekken. Wat voorraadbeheer precies is, is afhankelijk van het bedrijf’
  • Niet: ‘Alles wat met guldens per stuk te maken heeft, is voorraadbeheer niet. Voorraden worden altijd gemeten in aantallen. Alleen het totaalbeslag aan geld, dat wil je beheersen’

Harald Peetjens, gebruiker van WMS-pakket Vertex Interactive bij Van Duuren Districenters

  • Wel: ‘Wij registreren voorraad van klanten op locatie. Het tijdstip van registreren is bij ons erg belangrijk. Door (bijna) tegelijkertijd de data te verwerken hebben de opdrachtgever en dienstverlener dezelfde informatie over de voorraadhoogtes’
  • Niet: ‘Onder voorraadbeheer valt bij ons niet het voorspellen van de vraag, maar enkel de mutaties op de voorraad. Forecasting hoort erbij als je ook eigenaar van de goederen bent’

Cees de Baat van Ti-bas Forecast Solutions, leverancier van System A3

  • Wel: ‘Het beheersen van de voorraad begint bij het goed inschatten van de (toekomstige) marktvraag. Goederenstroombeheer is wel een onderdeel van de keten, maar daar richten wij ons niet op’
  • Niet: ‘Voorraadbeheer is niet een op zichzelf staand min/max-bestelsysteem, maar moet dynamisch reageren op ontwikkelingen in de marktvraag’
Reageer op dit artikel