nieuws

Tekort aan chauffeurs grootste uitdaging wegtransport in 2017

Sociale innovatie 14293

Tekort aan chauffeurs grootste uitdaging wegtransport in 2017

Goed nieuws en slecht nieuws voor de transportsector. De vrachtvolumes nemen licht toe. De vraag is hoe de producten op de eindbestemming komen nu een tekort dreigt van ervaren chauffeurs.

De grootste uitdaging voor het wegtransport is het toenemende tekort aan ervaren chauffeurs, wat grenzen stelt aan de groei. Die onheilspellende boodschap verkondigt de Rabobank in zijn kwartaalrapportage Cijfers&Trends van oktober over de transportbranche. Simon Loos bevestigt de woorden van Rabobank. De logistiek dienstverlener heeft een chauffeurstekort. En is daarom een ambitieuze campagne gestart. Simon Loos wil in honderd dagen honderd chauffeurs werven. Ook het nieuwe Sectorplan Transport en Logistiek beoogt in het aantrekken van nieuwe chauffeurs. In 2017 moeten er 2000 nieuwe truckers zijn geworven. In augustus stond de teller op 500. Willem de Vries, directeur Sectorinstituut: “ In de loop van dit jaar verwachten we de 1.000ste chauffeur te kunnen plaatsen.”

Toenemende complexiteit in de supply chain

Groei voorziet de Rabobank wel voor 2016 en 2017. Wegtransport is volgens de bank de tak die het meeste zal profiteren van de geprognotiseerde volumegroei van ruim 1 procent. Binnen de wegtransport blijven de marktomstandigheden uitdagend door tarievendruk en een toenemende complexiteit in de supply chain. Ook zal de sector naar verwachting internationaal verder marktaandeel verliezen. Kansen liggen er in het toepassen van nieuwe technologieën zoals platooning. Ook verduurzamen van de sector biedt uitkomst: zoals het invoeren van LNG als brandstof.

Kansen en bedreigingen volgens Rabobank
*Het goederentransport binnen Europa zal het komende decennium gematigd verder groeien;
*De verdere ontwikkeling en commercialisering van de 3D-printer kan grote gevolgen hebben voor de manier van organisatie en uitvoer van het transport in de toekomst;
*Europese regelgeving is vaak gericht op het ontmoedigen van wegvervoer, maar juist op het bevorderen van de binnenvaart en vervoer over spoor;
*Er is een tekort aan hoog opgeleide logistieke vakmensen. De aanwas van jong personeel stokt;
*Door de opkomst van E-commerce neemt de vraag naar fijnmazige distributie toe.

Lange termijn fragiel

De komende jaren zal de economie in binnen- en buitenland naar verwachting licht blijven groeien. Nederland zal hard moeten werken om haar positie als logistiek toegangspunt tot Europa en spil in de wereldhandel te behouden en haar aandeel op te eisen. De ontwikkelingen op de langere termijn zijn met de opening van de 2e Maasvlakte, uitbreiding van de Betuwelijn, verbetering van de vaarwegen en nieuwe inland terminals, gematigd positief.

Bedreiging Betuwelijn

De groeicijfers voor de transportsector blijven op de langere termijn naar verwachting gematigd; Het transport over water wordt, zeker bij grotere afstanden, vaker ingezet als alternatief voor het wegvervoer; De oplevering van de 2e Maasvlakte zal op middellange termijn tot extra vervoer over het water leiden. Het vervoer over de Betuwelijn kan de komende jaren last hebben van de aanleg van een nieuw traject tussen Emmerich en Dortmund. Dit kan een verplaatsing van goederentransport van spoor naar water en weg tot gevolg hebben.

 

Reageer op dit artikel