nieuws

Logistieke sector: tekort aan personeel daalt maar het optimisme ook

Logistieke dienstverlening 3708

De sector is wisselend positief over de toekomst. Positieve omzetcijfers en dalend tekort aan arbeidskrachten, worden afgewisseld met stijgende kosten, dalende marges en onzekere wereldeconomie.

Logistieke sector: tekort aan personeel daalt maar het optimisme ook

35 procent van de ondernemers in de sector transport en logistiek aan een tekort aan arbeidskrachten te ervaarde eind vorig jaar belemmering voor groei door tekort aan personeel. Dat was een nieuw record. In mei dit jaar is dat percentage gedaald naar 29 procent.

Dat is een van de conclusies uit het ABN Amro rapport Stand van Transport. Een andere conclusie is dat de groei van het aantal banen stagneert. Maand-op-maand nam het aantal banen sinds november 2018 nauwelijks meer toe. In die maand bedroeg het aantal banen (afgerond op duizendtallen) 391.000. In maart 2019 was dat aantal gegroeid naar 392.000. Dat is de traagste groei sinds de zomer van 2017. Ook de groei van het aantal vacatures vlakt af.

 Dalend vertrouwen

Het ondernemersvertrouwen is licht positief, maar de wisselende scores sinds eind 2018 laten zien dat onzekerheid de boventoon voert. Begin 2019 was het vertrouwen van de sector transport en logistiek in de economie zelfs even lichtnegatief. De daling van de vertrouwensindicatoren is waarschijnlijk het gevolg van toenemende onzekerheid, bijvoorbeeld rond de brexit en de handelsoorlog tussen China ende VS.

 

Lees ook
Brexit: 3 scenario’s en de gevolgen voor transport & logistiek

 

Ook de macro-economische situatie kan een negatieve invloed hebben op het vertrouwen. De groei van de Nederlandse economie vlak taf. De Duitse en Nederlandse industrie laten slechte cijfers zien. Dat heeft ook gevolgen voor de transportsector. Intussen zijn de loonkosten aan het stijgen, wat marges onderdruk kan zetten.

Stijgende faillissementen

In het tweede kwartaal steeg het aantal faillissementen (jaar-op-jaar) met 23%. Er gingen vooral meer postbezorgers en koeriers failliet. Ook in het wegvervoer steeg het aantal faillissementen. Er gingen in die branche 22 bedrijven failliet, het hoogste aantal in een kwartaal sinds twee jaar.

Trends wegvervoer

De omzet van het goederen wegvervoer was in het eerste kwartaal 5,7% hoger (jaar-op-jaar). Ondernemers zijn positief over omzet. Over de winst zijn ze volgens het CBS per saldo licht positief. De krapte op de arbeidsmarkt neemt af. In het eerste kwartaal stonden 4.900 vacatures open voor chauffeurs, tegen 7.200 een jaar eerder.

Trends logistieke dienstverlening

De tarieven voor opslag staan onder druk. In het eerste kwartaal namen de tarieven toe met slechts 1,4% (jaar-op-jaar), veel minder dan die van de gehele sector (2,9%). De omzetgroeivlakte af naar 2,5% in het eerste kwartaal. De groei van de vraag naar opslag lijkt dus af te vlakken. Het tekort aan arbeidskrachten nam de laatste maanden snel af. De waarde van bouworders voor logistiek vastgoed lijkt in maart 2019 een piek te hebben bereikt. Het aanbod is de laatste jaren explosief gegroeid, vooral door de groei van e-commerce.

 

 

omzet logistiek

 

Trends binnenvaart

In het eerste kwartaal van 2019 zijnde tarieven weer wat gedaald, maar nog altijd zijn de tarieven hoog, zeker in de tankvaart. Het vervoerde lading gewicht is na een flinke dip in de tweede helft van 2018 inmiddels weer op peil. Ondernemers in de binnenvaart gaven afgelopen mei per saldo wel aan pessimistisch te zijn over de omzet en prijzen in de komende drie maanden.

Rotterdamse haven

In de eerste helft van 2019 groeide de totale overslag naar 240,7 miljoen ton, een nieuw record. In de eerste helft van 2018 was de overslag juist met 2,2% gedaald. De Rotterdamse haven kende in 2018 een recordjaar. Containers zijn de sterke motor achter de goede cijfers.

Podcast logistieke dienstverlening

Trends en kansen logistiek dienstverleners

In een korte serie podcasts over logistieke dienstverlening in Nederland staan we stil bij de belangrijkste ontwikkelingen in deze sector. Wat zijn de trends? Wie lopen er voorop en wat zijn de voornaamste kansen en bedreigingen?
Naar de podcasts >>>

 

 

Luchtvracht

Volumes in de luchtvracht staan al enige tijd onder druk. Wereldwijd daalde de luchtvracht van januari tot en met juni met 4,8% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Door de handelsoorlog tussen de VS en China, de krimp van de industriële productie en het dalende ondernemersvertrouwen neemt de groei van de wereldhandel af.

Spoorvervoer

Van het derde kwartaal van 2018 tot en met het eerste kwartaal van 2019 groeide het vervoerde ladinggewicht met gemiddeld 6,5% (jaar-op-jaar).Het herstel hangt waarschijnlijk samen met de gegroeide overslag in de Rotterdamse haven.

 

 

 

 

Reageer op dit artikel