nieuws

ING: groei in logistiek neemt af uitdagingen nemen toe

Logistieke dienstverlening 2943

Oplopende kosten, personeelskrapte en internationale tegenwind zetten de winstgevendheid van de sector onder druk. De transport- en logistieksector groeit in 2019 minder snel, met name internationaal. In 2020 kan de groei weer iets bijtrekken.

ING: groei in logistiek neemt af uitdagingen nemen toe

De groei in de transport- en logistieksector zwakt af en blijft in 2019 gemiddeld nog zo’n 1,5 procent. Dat blijkt uit de sectorprognose van ING. De omzet stijgt daarbij naar verwachting met 4 procent. De economie vertraagt, maar in het binnenland groeit de vraag vanuit opdrachtgevers in vooral de bouw nog relatief sterk. In mindere mate groeit ook de logistieke vraag vanuit de detailhandel  detailhandel en horeca en horeca nog altijd.

Internationale transport

Internationaal is de afzwakking bij Europese klanten in de industrie en groothandel duidelijk merkbaar. Dit is bijvoorbeeld terug te zien in de zwakkere groeiverwachting voor de Duitse economie. De bank gaat er vanuit dat de wereldhandel in 2019 nog steeds minimaal groeit (0,5%), Het aanhoudende handelsconflict tussen de VS en China (en mogelijk Europa) is een grote onzekere factor.

 

 

 

Containers

Opvallend is dat de containeroverslag in de Rotterdamse haven de eerste maanden van 2019 groeide met 5 procent. Dit is vooral te danken aan het succes van de knooppuntfunctie, waarbij vracht (vaak containers) van grote schepen op kleinere schepen (‘feeders’) wordt overgeladen. Daarbij speelde in het eerste kwartaal ook de voorraadopbouw in aanloop naar brexit. Daarnaast lijkt Rotterdam ook marktaandeel te winnen in het achterland.

 

Lees ook
Forse toename transportcapaciteit: economische groei zwakt af

 

 

Ondernemersvertrouwen

Het ondernemersvertrouwen in transport en logistiek is over het hoogtepunt heen. Maar na teleurstelling over moeizame doorberekening van hogere lonen en brandstofkosten lijken bedrijven begin 2019 ook lichtpuntjes te zien. Ondanks de stagnerende wereldhandel en de naderende brexit tonen bedrijven zich per saldo nog altijd positief.

Vervoer over water het meest vooruit, gevolgd door logistiek en het wegvervoer. Hoewel de groei van de vervoersvraag afzwakt, blijft het zeker in logistieke dienstverlening, het wegtransport en het pakketvervoer in 2019 druk. Logistieke dienstverleners kunnen daarbij ook structurele groei boeken door de groei van e-commerce en warehousing die daarmee gepaard gaat. Tekort aan arbeidskrachten blijft knellen en vragen om creativiteit en ondernemerschap.

Binnenvaart

Het vervoer over water groeit het meest doordat de binnenvaart in 2019 terugveert van laagwaterjaar 2018 waarin er minder vervoerd werd. Dit gaat deels weer ten koste van het spoor.

Personeelstekort

Transport- en logistiekbedrijven hebben moeite om personeel te vinden. Uit een enquête van ING Economisch Bureau blijkt dat 70 procent van de bedrijven dit jaar een tekort aan personeel verwacht en ruim een kwart van de bedrijven hierdoor hogere lonen betaalt.

Dit stuwt de loonkosten naast de CAO-verhogingen verder en dit hakt er als grootste kostenpost voor veel bedrijven in. Logistieke dienstverleners hebben door een hogere winstmarge minder last van dan wegtransporteurs. Niettemin zijn intensief volgen en beheersen van de kosten plus productiviteitsverbetering per medewerker, bedrijfsmiddel of vierkante meter cruciaal om er financieel niet bij in te schieten, adviseert de bank.

Brandstofkosten

Eind 2018 daalden de brandstofkosten, maar in het voorjaar van 2019 is de dip alweer voorbij. Met een aandeel van 20% tot meer dan 60 procent in de kosten was dit direct weer voelbaar voor transportbedrijven, luchtvaartmaatschappijen en rederijen. Met geopolitieke onrust en verplichtstelling van duurdere laagzwavelige brandstoffen in de zeevaart, zal de brandstofrekening in 2019 naar verwachting onder opwaartse druk blijven staan.

E-commerce

Nederland blijft in trek als vestigingsplaats voor Europese warehousecapaciteit. Logistieke bedrijven profiteren van structurele groei door uitbesteding in consumentenmarkten en toenemende e-commerce. Door het belang van snelheid en betrouwbaarheid neemt de behoefte aan opslag- en distributieruimte toe, resulterend in een recordopname van logistiek vastgoed in 2018. Hoewel de ruimte in Nederland schaarser wordt, zal de vraag mede door de belangstelling voor stadsdistributiecentra voorlopig niet sterk afnemen.

 

 

 

 

Automatiseringsgolf op komst

Robotisering in distributiecentra gaat een grote rol spelen de komende jaren. Distributiecentra worden steeds groter, maar bevatten ook steeds meer technologie. Zo heeft Albert Heijn in Zaandam het eerste volautomatische DC voor kruidenierswaren opgeleverd en werken ook andere retailers en hun logistieke dienstverleners aan verregaande automatisering. In 2019 zullen nog niet massaal arbeidskrachten worden vervangen door robots, maar de krapte op de arbeidsmarkt versnelt dit proces wel.

Spoorvervoer

In de tweede helft van 2018 profiteerde het spoor van lage water in de binnenvaart doordat er fors meer containers op de trein werden gezet. Structureel heeft het spoorvervoer last van de teruglopende stroom kolen (15% van het volume) en moet groei vooral komen van het lichtere containervervoer. In 2019 heeft het spoor nog last van capaciteitsdruk. Omlegging van de havenspoorlijn, gereedkomen van een ‘interne baan’ voor uitwisseling van containers en aanleg in Duitsland van een derde aansluitende spoor aan de Betuwelijn moeten het sein binnen enkele jaren op groen zetten.

Pakketvervoer

De groei van de pakketmarkt als gevolg van de booming e-commerce sector houdt aan. Pakketbezorgers ontwikkelen zich tot brede logistieke bedrijven, maar hebben net als logistieke dienstverleners te maken met nieuwe concurrentie van partijen als Coolblue, Zalando en Amazon die actief worden in logistiek. Gunstig is dat altijd en volledig gratis bezorgd zijn langste tijd lijkt te hebben gehad.

Reageer op dit artikel