nieuws

Enquête Top 100 Logistiek Dienstverleners van start

Logistieke dienstverlening 2154

De inventarisatie voor de Top 100 Logistiek Dienstverleners is weer gestart. Naast het kijken naar cijfers wordt ook gekeken naar de belangrijkste trends en innovaties in transport en logistiek en hoe er wordt omgegaan met deze kansen. Dat gebeurt door het houden van een enquête onder alle logistiek dienstverleners in Nederland.

Enquête Top 100 Logistiek Dienstverleners van start

Om een actueel beeld te krijgen van de stand van zaken onder alle logistiek dienstverleners in Nederland onderzoekt Logistiek.nl in samenwerking met Buck Consultants International jaarlijks de logistieke dienstverleningsmarkt. Naast het kijken naar cijfers en het vaststellen van de lijst Top 100 Logistiek Dienstverleners 2019 wordt ook gekeken naar de belangrijkste trends en innovaties in transport en logistiek en hoe er wordt omgegaan met deze kansen. Hiervoor wordt de enquête ‘Op weg naar innovatieve en duurzame logistiek’ gehouden waaraan alle logistiek dienstverleners in Nederland mee kunnen doen.

Kees Verweij, partner bij Buck Consultants International over het onderzoek: “De resultaten van deze enquête worden niet alleen verwerkt in publicaties van Logistiek.nl, maar ook aan de respondenten als eerste teruggegeven zodra het onderzoek is afgerond. Het vormt dus een mooie benchmark voor Logistiek Nederland!”

De gegevens worden uiteraard vertrouwelijk behandeld, alleen geaggregeerde resultaten worden gepubliceerd.

 

 

Top 100 lijst Logistiek Dienstverleners 2019

Bedrijven die in aanmerking komen voor een positie in de jaarlijkse Top 100 lijst, ontvangen hierover separaat een persoonlijke email voor een bedrijfsgegevenscheck. De inventarisatie en enquête loopt tot en met vrijdag 26 april. Mocht u tot die tijd geen bericht hebben ontvangen en u wel meent dat uw bedrijf in de lijst thuishoort. Dan kunt u contact opnemen met Kees Verweij van Buck Consultants International, Kees.Verweij@bciglobal.com.

Nieuwe opzet

In 2018 is de wijze waarop de ranglijst wordt samengesteld flink veranderd en deze lijn wordt voortgezet voor de aankomende editie. Het criterium ‘duurzaamheid’ gaat zwaarder meetellen. Er wordt gewerkt met een index van in totaal vier criteria. Naast het alleen aantal vaste werknemers, de netto jaaromzet, het aantal m2 distributieruimte, telt ook de mate van duurzaamheid mee. Er is in samenspraak met een expertgroep ervoor gekozen om dit laatste criterium in 2019 zwaarder mee te tellen in de indexscore dan in 2018. Bij duurzaamheid worden er dit jaar punten toegekend binen drie subcriteria. Lees er hier meer over: Top 100 Logistiek Dienstverleners – dit is de nieuwe opzet 

 

Lees meer over de Top 100 logistiek dienstverleners van vorig jaar

Top 100 LDV 2018: nieuwe basis, betere ranglijst
Reageer op dit artikel