nieuws

ING: ‘Transport- en logistieksector groeit in 2019 minder hard’

Logistieke dienstverlening 2545

Lagere groei bij opdrachtgevers in de bouw, industrie en detailhandel zorgt ervoor dat de transport en logistieksector in 2019 minder hard groeit. Gemiddeld groeit het volume dit jaar nog altijd gemiddeld met 2 procent, tegen 3 procent in 2018. Van alle deelsectoren groeien logistiek dienstverleners en wegtransporteurs dit jaar boven het marktgemiddelde ondanks dat het tekort aan chauffeurs blijft groeien.

ING: ‘Transport- en logistieksector groeit in 2019 minder hard’

Dit blijkt uit het vandaag verschenen vooruitzicht transport en logistiek van ING Economisch Bureau. Volgens de bankeconomen bereikte het ondernemersvertrouwen in de transport en logistiek in 2018 een hoogtepunt.  

Tegenwind voor verladers

Dit jaar zwakt de groei volgens de bank af omdat in het binnenland de vraag van opdrachtgevers uit de bouw en detailhandel aan het afnemen is. Internationaal wordt het jaar bij Europese klanten eveneens minder uitbundig. “We gaan ervan uit dat de wereldhandel nog steeds gematigde groei laat zien, maar verladers uit de exportgerichte industrie en groothandel voelen ook tegenwind”, verklaart ING-sectoreconoom Rico Luman. 

 

Bron: ING

Nederland populair voor vestiging EDC’s

Hoewel de vervoersvraag terugschakelt, blijft het volgens ING dit jaar in de logistieke dienstverlening, maar ook in het wegtransport en het pakketvervoer druk. Logistieke dienstverleners boeken daarbij ook structurele groei door met name de bovengemiddelde groei van de e-commerce markt in Nederland. Gevolg hiervan is onder andere dat Nederland in trek blijft als vestigingsplaats voor Europese distributiecentra. Logistieke bedrijven profiteren van structurele groei door uitbesteding in consumentenmarkten en groei van e-commerce. Door het belang van snelheid en betrouwbaarheid gaat volgens de bankeconomen van ING het aantal stadsdistributiecentra ook toenemen.

 

 

Lees ook:

Wacht logistieke sector een massale shake out?

 

 

Loonkosten stijgen stevig door

ING verwacht verder dat de omzet van bedrijven in transport en logistiek dit jaar gemiddeld stijgt met 3,5 procent. Hoewel de gemiddelde brandstofkosten na vorig jaar niet opnieuw veel hoger zullen zijn, stijgen de loonkosten wel stevig. Dit hakt er het meest in bij het wegtransport -de lonen stijgen dit jaar opnieuw met 5 procent op grond van de nieuwe CAO – en in het pakketvervoer. De lonen hebben hier met zo’n 50 procent het grootste aandeel in de kosten, terwijl de marges onder druk staan.

 

 

Lees ook:

Rabobank: hoogconjunctuur helpt transport en logistiek niet

 

 

Grote verschillen in winstgevendheid

Volgens ING wordt de doorberekening van hogere kosten in het wegtransport dit jaar opnieuw een uitdaging. Daar moet bij worden aangetekend dat de verschillen in winstgevendheid groot zijn. Circa één op de circa vijf bedrijven heeft een marge van meer dan 3 procent en circa een derde minder dan -3 procent. Eind vorig jaar was, zo blijkt uit cijfers van TLN, 73 procent van de wegtransporteurs in Nederland winstgevend.

‘Er zit rek in chauffeurscapaciteit’

Ondanks dat de vraag naar chauffeurs dit jaar nog verder toeneemt, blijft volledige doorberekening van hogere loonkosten een uitdaging. Luman verklaart dat er nog rek in de capaciteit zit. “Voor specifieke bedrijven en specialistisch werk kan een tekort aan chauffeurs zeker beperkend zijn, maar voor de sector als geheel is het nog geen belemmering voor groei.”

 

 

Personeelstekort
in de logistiek

personeelstekort

 

 

 

Zo staat het ervoor >>>

 

 

 

Als redenen geeft de bankeconoom onder andere op: De toenemende vloot zzp’ers (eigen rijders) die als flexibele schil fungeert en een groter deel van het vervoer wordt door buitenlandse trucks en chauffeurs gedaan. Bovendien stelt Luman dat er nog efficiëntiewinst te boeken is door onderling meer samen te werken en betere aansluiting van vraag en aanbod via platforms en benutting van data. “Ook leidt schaarste tot innovaties zoals de inzet van de dubbeldecks trailer.”

Reageer op dit artikel