nieuws

Logistieke sector: meer omzet en winst minder brutomarge

Logistieke dienstverlening 4029

Logistieke sector: meer omzet en winst minder brutomarge

De logistieke sector in Nederland heeft qua resultaat een ambivalent jaar achter de rug. In 2017 maakten meer bedrijven winst, steeg de omzet minder hard, steeg het eigen vermogen en stond de brutomarge verder onder druk.

De Nederlandse logistiek heeft in het afgelopen jaar de omzet en winst minder hard zien stijgen dan gemiddeld. Wel wist 70% van de bedrijven de omzet te stabiliseren of te laten stijgen.  Dat blijkt uit het sectorrapport van accountantsbureau SRA. Bij bijna drie van de vier transportondernemingen steeg de omzet. De groei van de export, toenemende goederenstromen door Nederland en de goed gevulde orderportefeuilles zijn de reden. De omzet is in de logistieke branche in 2017 met 4,4% toegenomen. In 2016 was dat 5,6%.

Het bedrijfsresultaat voor belastingen kwam 14,3% hoger uit, versus 15,5% voor het mkb als geheel. Dit betekende wel een aanzienlijke verbetering ten opzichte van 2016 (+6,3%). Het aandeel van logistieke bedrijven dat de winst zag stabiliseren of toenemen, steeg van 46% in 2016 naar 56% vorig jaar.

Brutomarge

De ontwikkeling van de brutomarge stond wel onder druk: van +7,3% in 2016 naar +4,5% in 2017. Het percentage bedrijven met een aanzienlijke winststijging van 25% of meer, was beduidend lager dan het mkb-gemiddelde. SRA verklaart dat lagere percentage door ‘te bescheiden vrachttarieven’ bij het goederenvervoer over de weg.

 

 

 

De sterke economie, de bedrijvigheid in het wegvervoer en de binnenvaart neemt toe. Keerzijde is dat het aantal vacatures oploopt op en het steeds moeilijker is om die vacatures op te vullen.  Bijna in alle regio’s in Nederland is sprake van een krappe tot zeer krappe arbeidsmarkt, vooral voor vrachtwagenchauffeurs.

Vervoer over water herstelt, wegvervoer daalt

Binnen de logistieke sector laat vooral het vervoer over water een sterke winstontwikkeling zien. Dit was vooral te danken aan de laagwaterstanden, die zorgden voor de beste tarieven sinds de crisis. Het goederenvervoer over de weg, in 2016 nog de uitblinker, zag de winst vorig jaar licht krimpen. In deze subbranche namen de personeelskosten, goed voor ongeveer 50% van de totale kosten, relatief sterk toe. Dit hangt samen met de komst van de nieuwe cao voor het beroepsgoederenvervoer over de weg.

 

Lees ook
Volumegroei binnenvaart remt af
Transportprijs en -capaciteit fluctueren fors

 

Afschrijvingen en eigen vermogen

De bedrijfskosten namen per saldo met bijna 5% toe, versus bijna 8% een jaar eerder. Opnieuw lieten de verkoopkosten een sterke daling zien, terwijl de personeelskosten (een belangrijke kostenpost in de logistiek) veel minder hard stegen dan in 2016 (+4,8%, versus +7,6%). Met name de loonkosten en de kosten voor sociale zekerheid liepen op ten opzichte van een jaar eerder, met respectievelijk 8 en 10%. De afschrijvingen namen in 2017 af met bijna 11%. Een jaar eerder kwam er nog een stijging van 3,5% op het bord. Opvallend was verder de zeer sterke verbetering van het eigen vermogen: +17%, ten opzichte van +5% een jaar eerder. De schulden (langlopend en kortlopend) zijn in 2017 gedaald, waar een jaar eerder nog sprake was van een stijging.

Reageer op dit artikel